Granty i projekty

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest m.in. przez katedry i instytuty. Funkcjonują one w ramach czterech kolegiów.

Granty i projekty

Działania podejmowane od kilku lat mają na celu zwiększenie aktywności naukowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mających strategiczne znaczenie dla Uczelni, oraz wzmocnienie badawczego portfolio WSIiZ, w tym dbałość o jego zróżnicowanie. Obecnie jednym z podstawowych celów polityki naukowej jest nawiązywanie współpracy międzynarodowej i prowadzenie badań naukowych w międzynarodowych zespołach badawczych.

Konsekwentnie realizowana polityka naukowa Uczelni, infrastruktura badawczo-naukowa, jaką dysponuje WSIiZ, jak również ambicje naukowe pracowników przyczyniły się do tego, że w ostatnich latach zmianie uległa nie tylko liczba publikacji, ale przede wszystkim ich struktura i jakość.

Władze Uczelni motywują pracowników do weryfikacji jakości ich badań przed międzynarodowym forum. Rośnie liczba publikacji wydawanych w wydawnictwach punktowanych przez MNiSW, spada natomiast liczba tekstów publikowanych w czasopismach lokalnych. Przede wszystkim jednak rośnie liczba artykułów publikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR), a także w bazie ERIH (w przypadku nauk humanistycznych).

Granty i projekty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021