BIP WSIiZ
Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Laboratorium Chemii Kosmetycznej powstało na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia i Zdrowie Publiczne, a także prowadzenia badań naukowych przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozwinięcie zaplecza aparaturowego umożliwiło poszerzenie działalności Laboratorium o ofertę dla sfery biznesu.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają pozyskiwanie substancji biologicznie czynnych z surowców roślinnych, a także identyfikację i oznaczanie wybranych substancji. Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych kosmetyków, określanie możliwości aplikacji otrzymanych substancji i surowców w produktach kosmetycznych oraz kompleksową analizę jakości otrzymanych produktów. 

 

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Chemii Kosmetycznej umożliwia studentom otrzymywanie nowych surowców kosmetycznych, projektowanie i tworzenie autorskich receptur kosmetyków, a także opracowanie technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. Dla otrzymanych produktów studenci mają możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości oraz określenia korelacji pomiędzy składem produktu a wybranymi parametrami fizykochemicznymi i użytkowymi wyrobów.  W Laboratorium Chemii Kosmetycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne na kierunkach Kosmetologia z następujących przedmiotów: Chemia Kosmetyczna, Receptura Kosmetyczna, Technologia Perfumerii, Wytwarzanie i Analiza Wyrobu Perfumeryjnego, Technologia Kosmetyku, Projektowanie Kosmetyku, Analiza Chemiczna Kosmetyku, Analiza Kosmetyku, Surowce Kosmetyczne, Naturalne Surowce Kosmetyczne. 

 

Co oferuje firmom? 

 • Laboratorium Chemii Kosmetycznej świadczy usługi komercyjne w zakresie:
 • opracowania receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców kosmetycznych;
 • oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących;
 • określanie wpływu kosmetyków na nawilżenie skóry (badanie korneometryczne)  
 • badania poziomu wydzielanego sebum (badanie sebumetryczne);
 • badanie właściwości chłodzących i rozgrzewających kosmetyku na skórę (Thermo vision camera)
 • badanie (in-vitro) właściwości antyoksydacyjnych receptury kosmetycznej/surowca kosmetycznego
 • badanie (in- vitro) właściwości przeciw przebarwieniowych kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie (in-vitro) właściwości przeciwstarzeniowych, przeciwzmarszczkowych kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie właściwości regenerujących kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie cytotoksyczności kosmetyku/surowca kosmetycznego

 

Wyposażenie Laboratorium Chemii Kosmetycznej 

 • Stanowiska do oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi.
 • Stanowiska do recepturowania i otrzymywania kosmetyków (emulsje, żele, kosmetyki myjące, roztwory, formy stałe), wyposażone w łaźnie wodne, mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczne oraz wagi.
 • Stanowisko do homogenizacji próbek (Homogenizator IKA T18 Basic).
 • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa i gęstości próbek (piknometry, pH-metr i konduktometr CPS 411 Elmetron).
 • Stanowisko do badania właściwości pianotwórczych metodą Ross Milesa.
 • Stanowisko do pomiaru lepkości i właściwości reologicznych kosmetyków (Wiskozymetr rotacyjny FungiLab Expert).
 • Stanowisko do badań stabilności kosmetyków: test obciążenia termicznego (cieplarka i  chłodziarka laboratoryjna), mechanicznego (wirówka MPW 260R), test „wahadłowy”.
 • Stanowisko do oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących przez pomiar liczby zeinowej (aparat Wagnera-Parnasa do oznaczania zawartości białka).
 • Stanowisko do oznaczania wpływu kosmetyków na stan skóry (Korneometr i sebumetr Courage + Khazaka electronic GmbH).
 • Stanowisko badań spektroskopowych (spektrofotometr DR600 Hach Lange, Wrocław, Polska).
 • Stanowisko do otrzymywania ekstraktów roślinnych metodą periodyczną i ciągłą (mieszadło mechaniczne Chemland OS20-PRO, aparat Soxhleta).
 • Stanowisko do otrzymywania olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną (aparat Derynga).
 • Na wyposażeniu Laboratorium Chemii Kosmetycznej znajduje się ponadto: wyparka rotacyjna, tramsiluminator UV, pompa olejowa, butla z N2.

 

Opiekun: mgr Agnieszka Mokrzyńska (amokrzynska@wsiz.edu.pl)

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content