BIP WSIiZ
Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Laboratorium Chemii Kosmetycznej

Laboratorium Chemii Kosmetycznej powstało na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia i Zdrowie Publiczne, a także prowadzenia badań naukowych przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozwinięcie zaplecza aparaturowego umożliwiło poszerzenie działalności Laboratorium o ofertę dla sfery biznesu.

Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają pozyskiwanie substancji biologicznie czynnych z surowców roślinnych, a także identyfikację i oznaczanie wybranych substancji. Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych kosmetyków, określanie możliwości aplikacji otrzymanych substancji i surowców w produktach kosmetycznych oraz kompleksową analizę jakości otrzymanych produktów. 

 

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Chemii Kosmetycznej umożliwia studentom otrzymywanie nowych surowców kosmetycznych, projektowanie i tworzenie autorskich receptur kosmetyków, a także opracowanie technologii wytwarzania produktów kosmetycznych. Dla otrzymanych produktów studenci mają możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości oraz określenia korelacji pomiędzy składem produktu a wybranymi parametrami fizykochemicznymi i użytkowymi wyrobów.  W Laboratorium Chemii Kosmetycznej realizowane są zajęcia dydaktyczne na kierunkach Kosmetologia z następujących przedmiotów: Chemia Kosmetyczna, Receptura Kosmetyczna, Technologia Perfumerii, Wytwarzanie i Analiza Wyrobu Perfumeryjnego, Technologia Kosmetyku, Projektowanie Kosmetyku, Analiza Chemiczna Kosmetyku, Analiza Kosmetyku, Surowce Kosmetyczne, Naturalne Surowce Kosmetyczne. 

 

Co oferuje firmom? 

 • Laboratorium Chemii Kosmetycznej świadczy usługi komercyjne w zakresie:
 • opracowania receptur kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej;
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców kosmetycznych;
 • oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących;
 • określanie wpływu kosmetyków na nawilżenie skóry (badanie korneometryczne)  
 • badania poziomu wydzielanego sebum (badanie sebumetryczne);
 • badanie właściwości chłodzących i rozgrzewających kosmetyku na skórę (Thermo vision camera)
 • badanie (in-vitro) właściwości antyoksydacyjnych receptury kosmetycznej/surowca kosmetycznego
 • badanie (in- vitro) właściwości przeciw przebarwieniowych kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie (in-vitro) właściwości przeciwstarzeniowych, przeciwzmarszczkowych kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie właściwości regenerujących kosmetyku/surowca kosmetycznego
 • badanie cytotoksyczności kosmetyku/surowca kosmetycznego

 

Wyposażenie Laboratorium Chemii Kosmetycznej 

 • Stanowiska do oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi.
 • Stanowiska do recepturowania i otrzymywania kosmetyków (emulsje, żele, kosmetyki myjące, roztwory, formy stałe), wyposażone w łaźnie wodne, mieszadła mechaniczne, mieszadła magnetyczne oraz wagi.
 • Stanowisko do homogenizacji próbek (Homogenizator IKA T18 Basic).
 • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa i gęstości próbek (piknometry, pH-metr i konduktometr CPS 411 Elmetron).
 • Stanowisko do badania właściwości pianotwórczych metodą Ross Milesa.
 • Stanowisko do pomiaru lepkości i właściwości reologicznych kosmetyków (Wiskozymetr rotacyjny FungiLab Expert).
 • Stanowisko do badań stabilności kosmetyków: test obciążenia termicznego (cieplarka i  chłodziarka laboratoryjna), mechanicznego (wirówka MPW 260R), test „wahadłowy”.
 • Stanowisko do oznaczania potencjału drażniącego kosmetyków myjących przez pomiar liczby zeinowej (aparat Wagnera-Parnasa do oznaczania zawartości białka).
 • Stanowisko do oznaczania wpływu kosmetyków na stan skóry (Korneometr i sebumetr Courage + Khazaka electronic GmbH).
 • Stanowisko badań spektroskopowych (spektrofotometr DR600 Hach Lange, Wrocław, Polska).
 • Stanowisko do otrzymywania ekstraktów roślinnych metodą periodyczną i ciągłą (mieszadło mechaniczne Chemland OS20-PRO, aparat Soxhleta).
 • Stanowisko do otrzymywania olejków eterycznych metodą destylacji z parą wodną (aparat Derynga).
 • Na wyposażeniu Laboratorium Chemii Kosmetycznej znajduje się ponadto: wyparka rotacyjna, tramsiluminator UV, pompa olejowa, butla z N2.

 

Opiekun: Mgr inż. Katarzyna Klimczak, (kklimczak@wsiz.edu.pl )

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content