Mgr Renata Partyka

Kierownik Działu Nauki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2001 roku.

Ukończyła dwa kierunki studiów; socjologię (obecny Uniwersytet Rzeszowski, 2000 r.) i ekonomię (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2001 r.). Do 2006 roku pracowała w Dziekanacie, od 2002 jako z-ca kierownika Dziekanatu. Obecnie odpowiedzialna jest za gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym, wspieranie administracyjne pracowników naukowych oraz polityki naukowej Prorektora ds. nauki. Jest członkiem Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od marca 2019 r., od 2020 roku sekretarzem Komisji ds. etyki badań naukowych WSIiZ. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach wspierających pracę zawodową nt. bieżących zagadnień funkcjonowania szkół wyższych czy doskonalenia umiejętności menedżerskich.

DANE KONTAKTOWE

Mgr Renata Partyka
Kierownik Działu Nauki
e-mail: rpartyka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 211
tel. +48 17 866 11 28

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021