BIP WSIiZ

Dr Bartosz Skóra

Adiunkt w Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2019 roku, początkowo na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, rok 2023) – rozprawa doktorska z wyróżnieniem, magister biotechnologii molekularnej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2019), inżynier biotechnologii analitycznej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2018). 

Opiekun i wsparcie merytoryczne laboratoriów badawczych: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Biochemii,Toksykologii i Genetyki Klinicznej, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół molekularnych podstaw neurodegeneracji i patogenezy choroby Alzheimera związanego z wiekiem.  Dodatkowym polem badawczym magistra jest badanie właściwości nanocząstek, ich pułapkowania w liposomach, wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej, kierunkowania działania toksycznego nanocząstek bezpośrednio w struktury zmienione nowotworowo oraz metody kolokalizacji związków z użyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej.

Recenzent w międzynarodowych czasopismach m.in. Molecular Neurobiology (Springer Nature), Metabolic Brain Disease (Springer Nature), Biomedicine & Pharmacotherapy (Elsevier) i innych.

Wykonawca w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. Narodowe Centrum Nauki, czy Podkarpackie Centrum Innowacji. Współautor zgłoszenia patentowego.

Projekty:

 1. Kierownik projektu pt. Określenie wpływu peptydu elastyno-pochodnego na fenotyp choroby Alzheimera w neuronach in vitro, działalność statutowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zespoł realizujący: Dr Bartosz Skóra, dr hab. Konrad Szzychowski, prof. WSIiZ, mgr inż. Edyta Kaleniuk. Okres realizacji: 2023 – 2026.
 2. Opiekun projektu pt. Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro (SKN/SN/534295/2022), program Ministerstwa Edukacji i Nauki Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, Zespół relizujący: członkowie Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „HELISA”, kwota dofinansowania: 69 995,00 zł. Opiekunowie projektu: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ oraz dr Bartosz Skóra. Okres realizacji: 2022 – 2023r. Plakat MEiN
 3. Kierownik Projektu DS, pt. Określenie mechanizmu endocytozy i toksyczności nanocząstek srebra pułapkowanych w liposomach znakowanych EGF dla linii nowotworowych z nadekspresją receptora EGFR,  działalność statutowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zespoł realizujący: dr Bartosz Skóra oraz dr hab. Konrad Szzychowski, prof. WSIiZ. Okres realizacji: marzec 2021 – grudzień 2021.

W wolnej chwili miłośnik dobrego kryminału oraz świeżo mielonej kawy.

 

ORCID / SCOPUS PROFILE / GOOGLE SCHOLAR

 1. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Engagement of specific intracellular pathways in the inflammation-based reprotoxicity effect of small-size silver nanoparticles on spermatogonia and spermatocytes in in vitro cell models, Chemosphere 2024.
 2. K. A. Szychowski, B. Skóra, Triclosan affects steroidogenesis in mouse primary astrocytes in vitro with engagement of Sirtuin 1 and 3, The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2024 (243), 106586.
 3. K. A. Szychowski, B. Skóra, Elastin-derived peptides (EDPs) as a potential pro-malignancy factor in human leukemia cell lines, Immunologic Research 2024.
 4. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Interaction between aging-related elastin-derived peptide (VGVAPG) and Sirtuin 2 and its impact on functions of human neuron cells in an in vitro model, Molecular Neurobiology 2024.
 5. K. Kosińska, B. Skóra, S. Holota, Y. Shepeta, A. Tabęcka-Łonczyńska, R. Lesyk, K. A. Szychowski, Role of 4-thiazolidinone-pyrazoline/indoline hybrids Les-4369 2 and Les-3467 in BJ and A549 cell lines, Cells 2024.
 6. T. Pomianek, M. Zagórska-Dziok, B. Skóra, A. Ziemlewska, Z. Nizioł-Łukaszewska, M. Wójciak, I. Sowa, K. A. Szychowski, Comparison of the antioxidant and cytoprotective properties of extracts from different cultivars of Cornus mas L., International Journal of Molecular Sciences, 2024.
 7. K. A. Szychowski, B. Skóra, The elastin-derived peptide (VGVAPG) activates autophagy in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells via peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), Molecular and Cellular Neuroscience, 2023.
 8. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Dual mechanism of silver nanoparticle-mediated upregulation of adipogenesis in mouse fibroblasts (3T3-L1) in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2023.
 9. K. A. Szychowski, B. Skóra, Involvement of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) in the mechanism of action of elastin-derived peptide (VGVAPG) and its impact on neurosteroidogenesis, Neurochemistry International 2023, 105615.
 10. B. Skóra, M. Masicz, P. Nowak, J. Lachowska, P. Sołtysek, J. Biskup, P. Matuszewska, K. A. Szychowski, Suppression of sonic hedgehog pathway-based proliferation in glioblastoma cells by small-size silver nanoparticles in vitro, Archives of Toxicology, 2023.
 11. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Effect of postharvest nicotinamide treatment on NAD+ metabolism and redox status in strawberry fruit during storage, Phytochemistry, 2023:213, 113766.
 12. K. Rybczyńska-Tkaczyk, B. Skóra, K. A. Szychowski, Toxicity of bisphenol A (BPA) and its derivatives in divers biological models with the assessment of molecular mechanisms of toxicity, Environmental Science and Pollution Research:2023.
 13. K. A. Szychowski, B. Skóra, Disruption of neurosteroid synthesis and release by tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate in primary mouse cortical astrocytes in vitro, Journal of Applied Toxicology:2023.
 14. K. A. Szychowski, B. Skóra, Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate has an effect on inflammation markers in mouse primary astrocytes in vitro, Inflammation:2023.
 15. K. A. Szychowski, B. Skóra, Involvement of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) and autophagic pathways in the mechanism of action of the tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) flame retardant in the lung adenocarcinoma (A549) cells in vitro, Journal of Applied Toxicology:2023.
 16. A. Tabęcka-Łonczyńska, B. Skóra, E. Kaleniuk, K. Szychowski, Reprotoxic Effect of Tris(2,3-Dibromopropyl) Isocyanurate (TBC) on Spermatogenic Cells In Vitro, Molecules 2023:28(5), 2337. 
 17. T. Piechowiak, B. Skóra, Edible coating enriched with cinnamon oil reduces the oxidative stress and improves the quality of strawberry fruit stored at room temperature, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2023.
 18. B. Skóra, P. Matuszewska, M. Masicz, K. Sikora, M. Słomczewska, P. Sołtysek, K. A. Szychowski, Crosstalk between the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) as a key factor in the metabolism of silver nanoparticles in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology, 2022:458, 116339.
 19. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Ozonation process causes changes in PARP-1 expression and the metabolism of NADPH in strawberry fruit during storage, Journal of Biotechnology, Journal of Biotechnology 2022
 20. M. Bar, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, S. Holota, D. Khyluk, O. Roman, R. Lesyk, K. A. Szychowski, New 4-thiazolidinone-based molecules Les-2769 and Les-3266 as possible PPARγ modulators, Bioorganic Chemistry 2022.
 21. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, Calcium channel antagonists interfere with the mechanism of action of elastin-derived peptide VGVAPG in mouse cortical astrocytes in vitro, Neurochemistry International, 2022.
 22. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Involvement of sirtuins (Sirt1 and Sirt3) and aryl hydrocarbon receptors (AhR) in the effects of triclosan (TCS) on production of neurosteroids in primary mouse cortical neurons cultures, Pesticide Biochemistry and Physiology 2022.
 23. K. A. Szychowski, B. Skóra, T. Pomianek, Effect of the elastin-derived peptides (VGVAPG and VVGPGA) on breast (MCF-7) and lung (A549) cancer cell lines in vitro, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:151, 113149.
 24. B. Skóra, K. A. Szychowski, Molecular mechanism of the uptake and toxicity of EGF-LipoAgNPs in EGFR-overexpressing cancer cells, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:150C, 113085.
 25. T. Piechowiak, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, B. Skóra, M. Balawejder, Quality and antioxidant activity of highbush blueberry fruit coated with starch-based and gelatine-based film enriched with cinnamon oil, Food Control 2022 (138):109015. 
 26. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Epidermal Growth Factor-labeled liposomes as a way to target the toxicity of silver nanoparticles into EGFR-overexpressing cancer cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2022.
 27. K. A. Szychowski, B. Skóra, M. Bar, T. Piechowiak, Triclosan (TCS) affects the level of DNA methylation in the human oral squamous cell carcinoma (SCC-15) cell line in a nontoxic concentration, Biomedicine & Pharmacotherapy 2022:112815.
 28. B. Skóra, A. Lewińśka, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, R. Lesyk, K. A. Szychowski, Evaluation of anticancer and antibacterial activity of four 4-thiazolidinone-based derivatives, Molecules 2022.
 29. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732. 
 30. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021.
 31. K.A. Szychowski, B. Skóra, M. Mańdziuk, Tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) shows different toxicity depending on the degree of differentiation of the human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line, Neurotoxicity Research 2021:39, 1575–1588.
 32. T. Piechowiak, B. Skóra, P. Sowa, Changes in the activity of flavanone 3β-hydroxylase in blueberry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021.
 33. B. Skóra, U. Krajewska, A. Nowak, A. Dziedzic, A. Barylyak, M. Kus-Liśkiewicz, Noncytotoxic silver nanoparticles as a new antimicrobial strategy, Scientific Reports, 2021:11, 13451 . 
 34. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, J. Gmiński, Entrapment of silver nanoparticles in L-α-phosphatidylcholine/cholesterol-based liposomes mitigates the oxidative stress in human keratinocyte (HaCaT) cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021:166, p. 164-173.
 35. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, J. Tobiasz, R. Lesyk, J. Gmiński, 4-thiazolidinone-based derivatives do not affect differentiation of mouse embryo fibroblasts (3T3-L1 cell line) into adipocytes, Chemico-Biological Interactions 2021: 109538.
 36. T. Piechowiak, B. Skóra, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, Extraction of antioxidant compounds from blueberry fruit waste and evaluation of their in vitro biological activity in human keratinocytes (HaCaT), Food Analytical Methods 2021.
 37. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, D. Khylyuk, R. Lesyk, 4-thiazolidinone-based derivatives rosiglitazone and pioglitazone affect the expression of  antioxidant enzymes in different human cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 111684.
 38. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. K. Wójtowicz, Triclosan affects the expression of nitric oxide synthases (NOSs), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), and nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) in mouse neocortical neurons in vitroToxicology in Vitro, 2021.
 39. Szychowski K.A., Skóra B., Kryshchyshyn-Dylevych A., Kaminskyy D., Rybczyńska-Tkaczyk K., Lesyk. R., Gmiński J., Induction of Cyp450 enzymes by 4-thiazolidinone-based derivatives in 3T3-L1 cells in vitro, Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2020. 
 40. Szychowski K.A., Skóra B., Pomianek T., Gmiński J., Inonotus obliquus–from folk medicine to clinical use, Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2020.
 41. Skóra B., Szychowski K.A., Gmiński J., A concise review of metallic nanoparticles encapsulation methods and their potential use in anticancer therapy and medicine. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2020. 
 42. Szychowski K.A., Skóra B., Tobiasz J., Gmiński J., Elastin-derived peptide VGVAPG decreases differentiation of mouse embryo fibroblast (3T3-L1) cells into adipocytes. Adipocyte 2020. 
 43. Piechowiak T., Skóra B., Balawejder M., Ozone treatment induces changes in antioxidative defense system in blueberry fruit during storage. Food and Bioprocess Technology 2020. 
 44. Tahar I.B., Fickers P., Dziedzic A., Płoch D., Skóra B., Kus-Liśkiewicz M., Green pyomelanin-mediated synthesis of gold nanoparticles: modelling and design, physico-chemical and biological characteristics, Microbial Cell Factories 2019.

Prowadzone przedmioty:

Immunologia i alergologia, Diagnostyka laboratoryjna, Biologia medyczna i genetyka, Biologia z Genetyką, Biochemia z biofizyką, Nutrigenomika, Mikrobiologia, Mikrobiologia i parazytologia.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. med. Bartosz Skóra

Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

Kampus WSIiZ w Kielnarowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej i Rekreacji

pokój: KA109

tel.: 17 866 1293

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn

e-mail: bskora@wsiz.edu.pl


KONSULTACJE

Semestr LETNI 2023/2024

Studenci stacjonarni
Poniedziałek 8:00 – 8:45 KA109

Studenci niestacjonarni

W tygodnie zjazdowe Harmonogram konsultacji KA109
     

CISCO WEBEX MEETENGINGS – pokój osobisty

https://wsiz.webex.com/meet/bskora

Studenci proszeni są o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach online, w celu przygotowania sesji na platformie CISCO WEBEX MEETINGS

 

Assistant Professor at the Department of Biotechnology and Cell Biology.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019, firstly as a research-teaching assistant.

Doctor of medical and health sciences in the discipline of medical sciences (Collegium Medicum of Jan Kochanowski University in Kielce, 2023) – doctoral thesis with distinction, Master of Science in molecular biotechnology (University of Rzeszów, Faculty of Biotechnology, 2019), Bechelor of engineering of analytical biotechnology (University of Rzeszów, Faculty of Biotechnology, 2018).

Supervisor and substantive support of research laboratories: Regenerative Medicine Laboratory, Molecular Biology Laboratory, Biochemistry, Toxicology and Clinical Genetics Laboratory, Confocal Microscopy Laboratory.

His scientific interests focus on the molecular basis of neurodegeneration and the pathogenesis of age-related Alzheimer’s disease. An additional research field of the Doctor is the study of the properties of nanoparticles, their entrappment in liposomes, their use in anticancer therapy, directing the toxic effect of nanoparticles into structures affected by cancer, and methods of colocalization of compounds using confocal fluorescence microscopy.

Reviewer in international journals including: Molecular Neurobiology (Springer Nature), Metabolic Brain Disease (Springer Nature), Biomedicine & Pharmacotherapy (Elsevier) and others.

Investigator in many projects financed from external sources, including: National Science Center or Podkarpackie Innovation Center. Co-author of the patent application.

 

ORCID / SCOPUS PROFILE / GOOGLE SCHOLAR

 1. K. A. Szychowski, B. Skóra, The elastin-derived peptide (VGVAPG) activates autophagy in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells via peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), Molecular and Cellular Neuroscience, 2023.
 2. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Dual mechanism of silver nanoparticle-mediated upregulation of adipogenesis in mouse fibroblasts (3T3-L1) in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2023.
 3. K. A. Szychowski, B. Skóra, Involvement of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) in the mechanism of action of elastin-derived peptide (VGVAPG) and its impact on neurosteroidogenesis, Neurochemistry International 2023, 105615.
 4. B. Skóra, M. Masicz, P. Nowak, J. Lachowska, P. Sołtysek, J. Biskup, P. Matuszewska, K. A. Szychowski, Suppression of sonic hedgehog pathway-based proliferation in glioblastoma cells by small-size silver nanoparticles in vitro, Archives of Toxicology, 2023.
 5. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Effect of postharvest nicotinamide treatment on NAD+ metabolism and redox status in strawberry fruit during storage, Phytochemistry, 2023:213, 113766.
 6. K. Rybczyńska-Tkaczyk, B. Skóra, K. A. Szychowski, Toxicity of bisphenol A (BPA) and its derivatives in divers biological models with the assessment of molecular mechanisms of toxicity, Environmental Science and Pollution Research:2023.
 7. K. A. Szychowski, B. Skóra, Disruption of neurosteroid synthesis and release by tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate in primary mouse cortical astrocytes in vitro, Journal of Applied Toxicology:2023.
 8. K. A. Szychowski, B. Skóra, Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate has an effect on inflammation markers in mouse primary astrocytes in vitro, Inflammation:2023.
 9. K. A. Szychowski, B. Skóra, Involvement of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) and autophagic pathways in the mechanism of action of the tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) flame retardant in the lung adenocarcinoma (A549) cells in vitro, Journal of Applied Toxicology:2023.
 10. A. Tabęcka-Łonczyńska, B. Skóra, E. Kaleniuk, K. Szychowski, Reprotoxic Effect of Tris(2,3-Dibromopropyl) Isocyanurate (TBC) on Spermatogenic Cells In Vitro, Molecules 2023:28(5), 2337. 
 11. T. Piechowiak, B. Skóra, Edible coating enriched with cinnamon oil reduces the oxidative stress and improves the quality of strawberry fruit stored at room temperature, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2023.
 12. B. Skóra, P. Matuszewska, M. Masicz, K. Sikora, M. Słomczewska, P. Sołtysek, K. A. Szychowski, Crosstalk between the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) as a key factor in the metabolism of silver nanoparticles in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology, 2022:458, 116339.
 13. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Ozonation process causes changes in PARP-1 expression and the metabolism of NADPH in strawberry fruit during storage, Journal of Biotechnology, Journal of Biotechnology 2022
 14. M. Bar, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, S. Holota, D. Khyluk, O. Roman, R. Lesyk, K. A. Szychowski, New 4-thiazolidinone-based molecules Les-2769 and Les-3266 as possible PPARγ modulators, Bioorganic Chemistry 2022.
 15. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, Calcium channel antagonists interfere with the mechanism of action of elastin-derived peptide VGVAPG in mouse cortical astrocytes in vitro, Neurochemistry International, 2022.
 16. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Involvement of sirtuins (Sirt1 and Sirt3) and aryl hydrocarbon receptors (AhR) in the effects of triclosan (TCS) on production of neurosteroids in primary mouse cortical neurons cultures, Pesticide Biochemistry and Physiology 2022.
 17. K. A. Szychowski, B. Skóra, T. Pomianek, Effect of the elastin-derived peptides (VGVAPG and VVGPGA) on breast (MCF-7) and lung (A549) cancer cell lines in vitro, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:151, 113149.
 18. B. Skóra, K. A. Szychowski, Molecular mechanism of the uptake and toxicity of EGF-LipoAgNPs in EGFR-overexpressing cancer cells, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:150C, 113085.
 19. T. Piechowiak, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, B. Skóra, M. Balawejder, Quality and antioxidant activity of highbush blueberry fruit coated with starch-based and gelatine-based film enriched with cinnamon oil, Food Control 2022 (138):109015. 
 20. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Epidermal Growth Factor-labeled liposomes as a way to target the toxicity of silver nanoparticles into EGFR-overexpressing cancer cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2022.
 21. K. A. Szychowski, B. Skóra, M. Bar, T. Piechowiak, Triclosan (TCS) affects the level of DNA methylation in the human oral squamous cell carcinoma (SCC-15) cell line in a nontoxic concentration, Biomedicine & Pharmacotherapy 2022:112815.
 22. B. Skóra, A. Lewińśka, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, R. Lesyk, K. A. Szychowski, Evaluation of anticancer and antibacterial activity of four 4-thiazolidinone-based derivatives, Molecules 2022.
 23. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732. 
 24. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021.
 25. K.A. Szychowski, B. Skóra, M. Mańdziuk, Tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) shows different toxicity depending on the degree of differentiation of the human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line, Neurotoxicity Research 2021:39, 1575–1588.
 26. T. Piechowiak, B. Skóra, P. Sowa, Changes in the activity of flavanone 3β-hydroxylase in blueberry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021.
 27. B. Skóra, U. Krajewska, A. Nowak, A. Dziedzic, A. Barylyak, M. Kus-Liśkiewicz, Noncytotoxic silver nanoparticles as a new antimicrobial strategy, Scientific Reports, 2021:11, 13451 . 
 28. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, J. Gmiński, Entrapment of silver nanoparticles in L-α-phosphatidylcholine/cholesterol-based liposomes mitigates the oxidative stress in human keratinocyte (HaCaT) cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021:166, p. 164-173.
 29. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, J. Tobiasz, R. Lesyk, J. Gmiński, 4-thiazolidinone-based derivatives do not affect differentiation of mouse embryo fibroblasts (3T3-L1 cell line) into adipocytes, Chemico-Biological Interactions 2021: 109538.
 30. T. Piechowiak, B. Skóra, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, Extraction of antioxidant compounds from blueberry fruit waste and evaluation of their in vitro biological activity in human keratinocytes (HaCaT), Food Analytical Methods 2021.
 31. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, D. Khylyuk, R. Lesyk, 4-thiazolidinone-based derivatives rosiglitazone and pioglitazone affect the expression of  antioxidant enzymes in different human cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 111684.
 32. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. K. Wójtowicz, Triclosan affects the expression of nitric oxide synthases (NOSs), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), and nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) in mouse neocortical neurons in vitroToxicology in Vitro, 2021.
 33. Szychowski K.A., Skóra B., Kryshchyshyn-Dylevych A., Kaminskyy D., Rybczyńska-Tkaczyk K., Lesyk. R., Gmiński J., Induction of Cyp450 enzymes by 4-thiazolidinone-based derivatives in 3T3-L1 cells in vitro, Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2020. 
 34. Szychowski K.A., Skóra B., Pomianek T., Gmiński J., Inonotus obliquus–from folk medicine to clinical use, Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2020.
 35. Skóra B., Szychowski K.A., Gmiński J., A concise review of metallic nanoparticles encapsulation methods and their potential use in anticancer therapy and medicine. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2020. 
 36. Szychowski K.A., Skóra B., Tobiasz J., Gmiński J., Elastin-derived peptide VGVAPG decreases differentiation of mouse embryo fibroblast (3T3-L1) cells into adipocytes. Adipocyte 2020. 
 37. Piechowiak T., Skóra B., Balawejder M., Ozone treatment induces changes in antioxidative defense system in blueberry fruit during storage. Food and Bioprocess Technology 2020. 
 38. Tahar I.B., Fickers P., Dziedzic A., Płoch D., Skóra B., Kus-Liśkiewicz M., Green pyomelanin-mediated synthesis of gold nanoparticles: modelling and design, physico-chemical and biological characteristics, Microbial Cell Factories 2019.

Conducted courses:

Immunology and alergology, Laboratory diagnostics, Medical biology and genetics, Biology with Genetics, Biochemistry with biophysics, Nutrigenomics, Microbiology, Microbiology and parasitology.

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Mondays – 8:00 – 8:45 AM – room: KA109

Contact data

Dr Bartosz Skóra

Department of Biotechnology and Cell Biology

Medical College

room: KA109

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn

e-mail: bskora@wsiz.edu.pl


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content