BIP WSIiZ

Dr Monika Struck-Peregończyk

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Praca socjalna (ścieżki anglojęzyczne)

Dyrektor Akademii 50+.

Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2007 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magister filologii angielskiej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny, rok 2006), licencjat z politologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, rok 2007).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: disability studies, współczesnych kierunków rozwoju polityki społecznej, kwestii migracji i awansu społecznego.

Od 2011 r. zajmuje się koordynacją i organizacją Akademii 50+ działającej przy WSIiZ, od lutego 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Akademii 50+. W latach 2015-2017 i od 2019-2022 Prezes Zarządu Fundacji “Na rzecz nauki i edukacji – talenty”. Od kwietnia 2023 r. Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Praca socjalna (ścieżki anglojęzyczne).

 

Prowadzone przedmioty:

Socjologia ogólna i niepełnosprawności, Social Policy in Poland and in Europe, Structure and Organisation od Social Assistance, Language as a Business Tool, PNJA Language of the Media, PNJA English for Academic Purposes, PNJA Presentations and Debates, lektorat Business English poziom B2+ oraz  C1

Materiały dydaktyczne dla studentów są przekazywane podczas zajęć oraz przez platformę Moodle.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Monika Struck-Peregończyk
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: mstruck@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA209
tel.: 17 866 15 46


KONSULTACJE

piątki/Fridays 11.30-13.00 – pokój/Room RA41 (Dean’s Office)

 

 

Vice Dean of the College of Media and Social Communication for Social Work (in English)

Director of te Academy 50+ .

Assistant Professor in the Department of Political Science and Administration.

Employed at the College of Information Technology and Management since 2007.

PhD in Political Science (University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science, 2014), MA in English Philology (University of Rzeszow, Faculty of Philology, 2006), BA in Political Science (University of Rzeszow, Faculty of Sociology and History, 2007).

Her research interests focus on disability studies, contemporary social policy, migration and social mobility.

Since 2011, she has been involved in the coordination and organisation of the  Academy 50+  at UITM; since February 2019, she has been the Director of the  Academy 50+. From 2015 to 2017 and from 2019 to 2022 President of the Board of the Foundation „For Science and Education – Talents”. From April 2023, Vice Dean of the College of Media and Social Communication for Social Work.

 

https://orcid.org/0000-0001-8427-2510

Conducted courses:

Courses  – Summer semester 2022/23

  • Social Policy
  • PNJA Language of the Media
  • PNJA English for Academic Purposes
  • Język jako narzędzie w biznesie (Language as a Business Tool)

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr Monika Struck-Peregończyk

Vice Dean of the College of Media and Social Communication for Social Work
Katedra Nauk o Polityce i Administracji (Department of Political Science and Administration)
e-mail: mstruck@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
Room RA 209 / RA 41 (Dean’s Office)
tel.: 17 866 15 46


Office hours

Thursday 11.30-13.00 – Room RA41

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content