Laboratorium baz danych

Laboratorium Baz Danych dzięki swojemu wyposażeniu, umożliwia prowadzenie badań na potrzeby przemysłu. Badania mogą być realizowane takich obszarach jak:

  • Gromadzenie, zarządzanie i przetwarzanie informacji w systemach relacyjnych oraz nierelacyjnych. Istnieje możliwość budowania prototypów modeli danych, co pozwala na prowadzenie badań dotyczących nowych architektur bazodanowych. Ponadto, pracownia daje możliwość porządkowania zbioru danych, co może przyczynić się do znacznego podniesienia jakości tworzonych systemów na nich opartych. Laboratorium Baz Danych pozwala na tworzenie różnego rodzaju reprezentacji zbioru danych, co bardzo często stanowi kluczową umiejętność podczas negocjacji biznesowych.
  • Projektowanie konceptualne oraz implementacje baz danych. Badania w tym obszarze mogą opierać się na doborze odpowiednich wymagań dla przyszłej bazy danych, oraz na ich analizie. Ponadto, istnieje możliwość prowadzenia badań nad interpretacjami struktur danych przetwarzanych w ramach organizacji. Co więcej, laboratorium umożliwia opracowanie optymalnych modeli baz danych, oraz transformacje modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Obszar badań poszerza także możliwość podjęcia pracy nad strojeniem systemu.
  • Administracja systemami baz danych. Laboratorium Baz Danych pozwala na prowadzenie badań o zarządzaniu danymi przechowywanymi w bazach danych. Badania w tym obszarze mogę się koncentrować nad zarządzaniem bezpieczeństwem dostępu do informacji przechowywanych w rzeczywistych systemach bazodanowych. Ze względu na możliwość tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania bazy danych po awarii, obszar ten, może być skutecznie rozwijany. Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie badań dotyczących optymalizacji systemów bazodanowych, a także rozwijanie narzędzi służących do ich monitorowania.

Oprogramowanie znajdujące się w Laboratorium Baz Danych umożliwia prowadzenie badań związanych z akwizycją i magazynowaniem danych, są to:

  • Access
  • Enterprise architect 12
  • Microsoft SQL serwer
  • Rstudio
  • Scilab
Laboratorium baz danych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020