BIP WSIiZ
Laboratorium Baz Danych

Laboratorium Baz Danych

Wiodącymi obszarami pracy Laboratorium Baz Danych są: gromadzenie, zarządzanie i przetwarzanie informacji.

Laboratorium Baz Danych

Jakie daje możliwości naukowcom?

Laboratorium Baz Danych dzięki swojemu wyposażeniu, umożliwia prowadzenie badań na potrzeby przemysłu. Badania mogą być realizowane w takich obszarach jak:

 • Bezpieczeństwo – symulacja zagrożeń
 • Udoskonalanie metod zarządzania bazami danych oraz analiza danych
 • Skalowalność baz danych
 • Przetwarzanie zapytań
 • Czyszczenie danych
 • Transformacja danych
 • Wizualizacja danych
 • Zarządzanie metadanymi

Jakie daje możliwości studentom?

Laboratorium Baz Danych jest jednym z pierwszych profesjonalnych sal laboratoryjnych z którymi zapoznają się Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego wyposażenie umożliwia:

 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania baz danych oraz zaprojektowanie i stworzenie własnej bazy danych. Dzięki temu, studenci mogą dostosować własną bazę na potrzeby utworzonych aplikacji.
 • Modelowanie schematów pojęciowych i schematów implementacyjnych w modelu relacyjnym.
 • Normalizację schematów logicznych baz danych.
 • Organizację plików służących do przechowywania danych.
 • Manipulację danymi przy pomocy zapytań SQL.
 • Zapoznanie z rozszerzeniem języka SQL o mechanizmy programowania proceduralnego T-SQL
 • Zapoznanie z mechanizmami zarządzania współbieżnością, które są nierozerwalną częścią tworzenia własnych transakcji i automatyzowania procesów w bazie.
 • Zapoznanie z technikami przetwarzania danych.
 • Zapoznanie z technikami administracji baz danych.
  W związku ze stale narastającą ilością niezbędnych do przechowywania danych, konieczne jest umiejętne administrowanie taką bazą, co oznacza:
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu.
   Studenci mają możliwość modyfikowania uprawnień oraz sprawdzania jak dokonane zmiany wpłynęły na całość systemu oraz poszczególnych użytkowników.
  • Monitorowanie pracy użytkowników.
   W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa pracy coraz częściej obserwuje się zachowania użytkowników. Dzięki danym zgromadzonym w ten sposób można utworzyć pewne wzorce zachowań pozwalające m.in. na udoskonalenie tworzonego oprogramowania.
  • Optymalizacje zapytań do baz danych.
   Laboratorium umożliwia, poznanie metod pisania zwięzłych i optymalnych zapytań do baz danych.
  • Wstępne odtwarzanie danych po awarii.

Co oferuje firmom?

Prowadzenie badań, na potrzeby przemysłu z zakresu:

 • Gromadzenia, zarządzania i przetwarzania informacji w systemach relacyjnych oraz nierelacyjnych. Istnieje możliwość budowania prototypów modeli danych, co pozwala na prowadzenie badań dotyczących nowych architektur bazodanowych. Ponadto, pracownia daje możliwość porządkowania zbioru danych, co może przyczynić się do znacznego podniesienia jakości tworzonych systemów na nich opartych. Laboratorium Baz Danych pozwala na tworzenie różnego rodzaju reprezentacji zbioru danych, co bardzo często stanowi kluczową umiejętność podczas negocjacji biznesowych.
 • Projektowania konceptualnego oraz implementacji baz danych. Badania w tym obszarze mogą opierać się na doborze odpowiednich wymagań dla przyszłej bazy danych, oraz na ich analizie. Ponadto, istnieje możliwość prowadzenia badań nad interpretacjami struktur danych przetwarzanych w ramach organizacji. Co więcej, laboratorium umożliwia opracowanie optymalnych modeli baz danych, oraz transformacje modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Obszar badań poszerza także możliwość podjęcia pracy nad strojeniem systemu.
 • Administrowania systemami baz danych. Laboratorium Baz Danych pozwala na prowadzenie badań o zarządzaniu danymi przechowywanymi w bazach danych. Badania w tym obszarze mogę się koncentrować nad zarządzaniem bezpieczeństwem dostępu do informacji przechowywanych w rzeczywistych systemach bazodanowych. Ze względu na możliwość tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania bazy danych po awarii, obszar ten, może być skutecznie rozwijany. Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie badań dotyczących optymalizacji systemów bazodanowych, a także rozwijanie narzędzi służących do ich monitorowania.

Wyposażenie

 Oprogramowanie znajdujące się w Laboratorium Baz Danych umożliwia prowadzenie badań związanych z akwizycją i magazynowaniem danych, są to:

 • Access
 • Enterprise architect 12
 • Microsoft SQL serwer
 • Rstudio
 • Scilab

 

Opiekun: Teresa Mroczek, tmroczek@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content