Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Nasze badania

Pracownicy Katedry prowadzą badania w czterech głównych nurtach badawczych:

  1. Peptydy elastynopochodne oraz ich wpływ na komórki układu nerwowego, na komórki nowotworowe oraz na proces adipogenezy.
  2. Nowozsyntetyzowane tiazolidenodiony oraz ich wpływ na komórki nowotworowe, a także proces adipogenezy.
  3. Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej oraz ich mechanizmy różnicowania.
  4. Nanocząsteczki.

Prowadzą badania we współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Medycznym (Ukraina), które koncentrują się na potencjale przeciwnowotworowym nowo zsyntetyzowanego tiazolidenodionu modelu hodowli komórkowej in vitro.
Wyniki badań publikowane są czasopismach medycznym o wysokim wskaźniku IF.

Kontakt: jgminski@wsiz.edu.pl


Badania naukowe finansowane z subwencji Ministerstwa:

Przeciwnowotworowe działanie nowozsyntetyzowanych tiazolidenodionów w hodowlach komórkowych in vitro
Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Gmiński
Celem prowadzonych badań jest określenie molekularnego mechanizmu działania i właściwości przeciwnowotworowych nowozsyntetyzowanych tiazolidenodionów (Les-2194, Les-3377 oraz Les-3640). W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania tj. określono toksyczność związków przy użyci testów redukcji resazuryny, aktywności kaspaz komórkowych, produkcji reaktywnych form tlenu. W prowadzonych eksperymentach nowo zsyntetyzowane tiazolidenodiony porównywano z działaniem dotychczas opisanych agonistów i antagonistów receptora PPAR-gamma.
Okres realizacji: 2018-2020

Wpływ peptydu VGVAPG na gromadzenie lipidów i proces zapalny w komórkach linii 3T3
Kierownik tematu: prof. dr hab. Jan Gmiński
Elastyna jest głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej w organizmach ssaków. Degradacja bogatej w elastynę macierzy pozakomórkowej przez proteinazy pochodzące z surowicy i wydzielane z naciekających płytek krwi, leukocytów, powoduje uwalnianie krótkich peptydów o właściwościach cytokin tzw. EDPs (ang. elastin-derived peptides). Ponadto, zarówno w cukrzycy typu 2 jak i chorobach kardiometabolicznych stwierdza się zwiększoną ilość EDPs jak i przeciwciał anty-elastynowych. Dlatego też, przedmiotem badań jest określenie mechanizmu działania peptydu powstającego w wyniku rozpadu elastyny o konserwatywnej sekwencji Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly (VGVAPG) na metabolizm, produkcję cytokin prozapalnych i akumulacje lipidów w komórkach 3T3.
Okres realizacji: 2019-2020

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021