Mgr Urszula Binduga

Prodziekan ds. Kierunku Dietetyka.

Asystent w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalnościach: zarządzanie w turystyce, hotelarstwo i gastronomia oraz turystyka międzynarodowa. Jest absolwentką studiów podyplomowych: Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, a także Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – studia kwalifikacyjne na kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel akademicki na kierunkach Dietetyka oraz Turystyka i rekreacja, prowadząca warsztaty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym oraz w Akademii 50+. Trenerka w Rzeszowskiej Akademii Inspiracji. Kierownik i wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowania: coaching zdrowia, edukacja żywieniowa, psychodietetyka.

 

Szychowski K.A., Rybczyńska-Tkaczyk K., Gaweł-Bęben K., Świeca M., Karaś, M., Jakubczyk, A., Matysiak, M., Binduga U., Gmiński J., Characterization of active compounds of different garlic (Allium sativum L.) cultivars, Pol. J. Food Nutr., Vol.68, No.1, pp.73-81

Szychowski K.A., Binduga U.E., Leja M.L., Rybczyńska-Tkaczyk K., Gmiński J.: Cytotoxic effects of two extracts from garlic (Allium sativum L.) cultivars on the human squamous carcinoma cell line SCC-15. Saudi Journal of Biological Sciences,Volume 25, Issue 8, December 2018, Pages 1703-1712

Krupa J., Binduga U., Skiba U., Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka  i rekreacja oraz Zdrowie publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo Wschodniej, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.

Jędrych M., Polz-Dacewicz, Rogala U., Głowniak-Józefczak E.,  The assessment of patients’ satisfaction with nursing care in hospitals taking into consideration the patients’ gender. (Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w szpitalach wśród kobiet i mężczyzn.). W: Environmental factors shaping wellness in sickness and disability: monografia. Pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2010, NeuroCentrum, s. 105-122,

Jędrych M., Rogala U., Psychosociological and pharmacological motives of using addictive substances among the school teenagers (Psychologiczne oraz farmakologiczne motywy stosowania środków uzależniających wśród młodzieży szkolnej). Chapter [w:]Environment and human health; red. Andrzej Borzęcki wyd.WSCHÓD Agencja Usługowa, Lublin 2009, s. 203-213

Jędrych M., Rogala U., The awareness of some chosen lifestyle factors on the health condition of contemporary young people on the example of secondary school students (Świadomość wpływu wybranych czynników stylu zycia na stan zdrowia współczesnej młodzieży na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Chapter X [w:]Wellness and success; red. Józef  Bergier, wyd. NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 139-152;

Jędrych M., Polz-Dacewicz M., Rogala U., Pietryka-Michałowska E., Assesment of patient’s satisfaction with nursing care provided in primary health care depending on its accessibility (Ocena staysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej w zależności od dostępu do opieki). Chapter XI [w:]Public health and research; red.Leszek Wdowiak, Wacław Kruk, Monika Binkowska-Bury, wyd. NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 147-163;

Pietryka-Michałowska E., Jędrych M., Rogala U.,Effects of selected dietary factors and physical activity on the prevalence of overweight and obesity in the town population (Ocena wpływu wybranych czynników żywieniowych i aktywności fizycznej na występowanie nadwagi i otyłości w populacji miejskiej). Chapter XXII [w:]Public health and research; red.Leszek Wdowiak, Wacław Kruk, Monika Binkowska-Bury, wyd. NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 279-290;

Jędrych M., Polz-Dacewicz M., Płotka A., Rogala U., Nowaczewska A., The assessment of patients’ satisfaction with nursing care in basic medical care depending on age (Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej w zależności od wieku).  Chapter IX [w:] Wellness in different phases of life; red. Grażyna Olchowik, wyd. NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 79-87;

Prowadzone przedmioty:

Żywienie człowieka zdrowego, Coaching zdrowia, Edukacja żywieniowa z elementami zdrowia publicznego, Organizacja pracy zakładów zbiorowego żywienia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Urszula Binduga
Katedra  Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej
e-mail: ubinduga@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p.KD 112
tel: 017/ 866 14 97


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 Piątki w godzinach: 12:00-13:00, sala: RA52, oraz:

Data

Godzina

Miejsce

06.10.2019

13:00-14:30

RA52

13.10.2019

13:00-14:30

RA52

20.10.2019

13:00-14:30

RA52

10.11.2019

13:00-14:30

RA52

24.11.2019

13:00-14:30

RA52

08.12.2019

13:00-14:30

RA52

22.12.2019

13:00-14:30

RA52

12.01.2020

13:00-14:30

RA52

26.01.2020

13:00-14:30

RA52

09.02.2020

13:00-14:30

RA52

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021