BIP WSIiZ
Katedra Nauk Społecznych

Katedra Nauk Społecznych

Nasze badania

Katedra Nauk Społecznych realizuje badania z zakresu filozofii, historii filozofii, logiki i historii logiki, jak również etyki, w tym etyki środowiskowej i bioetyki. Pracownicy katedry prowadzą badania dotyczące historii polskiej logiki w pierwszej połowie 20 wieku, jak również logiki w ogóle, m. in. semantycznej teorii prawdy. Inne zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania pracowników katedry dotyczą etyki środowiskowej, ekofilozofii, etyki artefaktów. Jednym z analizowanych zagadnień jest filozofia Heideggera.

Katedra prowadzi także badania z zakresu przyszłości człowieka (tzw. futures studies), szczególnie dotyczące przyszłości człowieka w kosmosie. Są to zagadnienia z zakresu filozofii, etyki i bioetyki misji kosmicznych, czy polityki przestrzeni kosmicznej. Inne badane zagadnienia to etyka i bioetyka modyfikowania człowieka. Prowadzone są także badania z zakresu kognitywnych i ewolucyjnych nauk o religii.

Kontakt : kszocik@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Bioetyka eksploracji kosmosu
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik kszocik@wsiz.edu.pl
Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i różnic oraz ich implikacji moralnych, czy wreszcie rozważa dość kontrowersyjną, ale dyskutowaną w literaturze przedmiotu koncepcję biomodyfikacji moralności.
Okres realizacji: 11.02.2020-10.02.2025
Finansowanie: NARODOWE CENTRUM NAUKI OPUS (DEC-2021/41/B/HS1/00223)

Leksykon polskich logików 1900–1939
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.edu.pl
Projekt przewiduje sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Obie daty graniczne tłumaczą się same przez się. Niemniej jednak, hasła w leksykonie przedstawią też późniejsze badania poszczególnych logików. Plan opracowania przewiduje 130 haseł osobowych oraz artykuł wstępny, który ukaże ogólne tło rozwoju logiki w Polsce i kierunki badań logicznych.
Okres realizacji: 1.10.2019–30.09.2022
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW Plakat NPRH

Zobacz książkę 

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych
Kierownik projektu: dr Magdalena Hoły-Łuczaj mholy@wsiz.edu.pl
Celem projektu jest pogłębiona analiza statusu artefaktów technicznych (przedmiotów użytkowych) w filozofii środowiskowej i filozofii techniki, która posłuży do stworzenia strategii argumentacyjnych dotyczących możliwości włączenia artefaktów w zakres refleksji etycznej. Rewizja etycznych założeń dotyczących natury artefaktów powinna przełożyć się na rekomendacje w kwestii budowania określonej polityki ekologicznej. Podstawowym problem będzie odejście od postrzegania artefaktów technicznych w sposób wyłącznie negatywny – jako jedynie zagrożenia dla środowiska naturalnego – i próba zbudowania pozytywnego do nich stosunku – jako tego, co warte poszanowania i troski – co może wpłynąć na wzorce ich konsumpcji.
Okres realizacji: 22.11.2019–22.11.2022
Finansowanie: Program Dialog MNiSW (0023/DLG/2019/10) Plakat Dialog

Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji
Kierownik: prof. dr hab. Jan Woleński jwolenski@wsiz.edu.pl
W projekcie zostały zbadane granice i możliwości wykorzystania logiczno-matematycznych metod w ekonomii i badaniach stosowanych. Rzecz w tym, że tradycyjnie z jednej strony, wykorzystuje się wiele metod matematycznych (teoria prawdopodobieństwa, ekonometria, teoria gier itd.), a z drugiej strony, wszystkie te metody powstały w ramach matematyki standardowej.
Podstawowa idea naszych badań stanowi, że “non-well-founded” – matematyka i zbiory nieindukcyjne są lepszymi narzędziami do modelowania procesów podejmowania decyzji niż matematyka standardowa i zbiory indukcyjne. Ponadto zaproponowaliśmy modele podejmowania decyzji na różnych aspektach logicznych takich jak: formalnoprakseologiczne, illokucyjne, rozmyte, probabilistyczne, niezawodne. Projekt został realizowany w oparciu o badania interdyscyplinarne, dlatego jego efekty mogą być wykorzystane przez naukowców pracujących w różnych dyscyplinach (teorie decyzji, logika matematyczna, probabilistyka, logika illokucyjna, pragmatyka, obliczenia niestandardowe). Nowe algorytmy i narzędzia logiczne zbudowane w ramach projektu będą mogły być wykorzystane w technologiach obliczeń niestandardowych uwzględniających masywną równoległość, w ekonomii i nowych metodach obliczeń interaktywnych. Efekt społeczno-ekonomiczny badań będzie polegał na możliwości zastosowania nowych narzędzi w zarządzaniu procesami biznesowymi. Możliwe będzie zbudowanie nowej architektury systemów wspomagania podejmowanie decyzji niezbędnych w zarządzaniu firmą.
Okres realizacji: 12.07.2013–11.07.2015
Finansowanie: Program OPUS NCN (2012/07/B/HS1/00263)


Projekty naukowo-badawcze finansowane z subwencji Ministerstwa:

Bioetyczne zagadnienia w misjach kosmicznych
Kierownik projektu: dr Konrad Szocik
Założenia projektu:
– ludzkość w niedalekiej przyszłości będzie realizować długoterminowe misje kosmiczne;
– negatywny wpływ środowiska kosmicznego wymaga nowych, radykalnych i kontrowersyjnych etycznie rozwiązań;
– koncepcja modyfikowania genetycznego i innych form ulepszania człowieka rozważana jest jako uzasadniony postulat.
Celem projektu jest analiza etycznych i bioetycznych problemów związanych z koncepcją modyfikacji genetycznej człowieka na potrzeby misji kosmicznych oraz wybranych zagadnień etyki środowiskowej związanych z eksploracją kosmosu.
Okres realizacji:2018-2022

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content