Zespół

Zespół

Mgr Barbara Rozmus – kierownik Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii

Psycholog, posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień, Trenera i Psychoterapeuty (Instytut Terapii Gestalt – Kraków), Master Trainer of ART. (Agression Replacement Training). W 2016 roku ukończyła czteroletni Kurs psychoterapii – systemowej terapii rodzin  (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).  Posiada 20-letnią praktykę terapeutyczną w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami zarówno w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. Od 2004 roku prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu Treningu Zastępowania Agresji, profilaktyki i terapii uzależnień chemicznych i behawioralnych. Aktualnie prowadzi zajęcia i warsztaty z zakresu różnych dziedzin psychologii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Na co dzień pracuje terapeutycznie przede wszystkim z młodzieżą, osobami dorosłymi, parami  i rodzinami.  Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji oraz doskonali uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

 

Zespół

Ewa Podgórska – doradca zawodowy, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, trener, asesor AC/DC, Kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor Podkarpackiego Klubu HR. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej, a także dla studentów i absolwentów uczelni. Koordynator wielu projektów mających na celu pomoc studentom oraz absolwentom w wejściu na rynek pracy. Organizuje największe w regionie Podkarpackie Targi Pracy.

W Centrum odpowiada za doradztwo zawodowe.

 

Zespół

Maryla Rarus – doradca zawodowy, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od 8 lat zatrudniona w Biurze Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów. Stale pogłębia swoją wiedzę dotyczącą rynku pracy i doradztwa zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Prowadzi m.in. warsztaty dla uczniów szkół średnich z zakresu bieżącej sytuacji na rynku pracy i zawodów przyszłości.
W Centrum odpowiada za doradztwo zawodowe.

 

Zespół

Anna Kapinos – magister psychologii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Współpracuje z Biurem Doradztwa Personalnego WSIiZ podczas przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, gdzie stosuje różnego rodzaju testy psychologiczne mające na celu pomóc w poznaniu i wyborze kandydatów. Zainteresowania naukowe: zachowania konsumenckie, badania marketingowe, psychologia reklamy, psychometria, analiza statystyczna. Jest członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Na bieżąco rozwija swoje umiejętności statystyczne, posiadam certyfikat SPSS Technology Expert (Predictive Solutions).
W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne.

Zespół

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021