BIP WSIiZ
Zespół

Zespół

Zespół

mgr Magdalena Czyżewska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła czteroletni całościowy kurs Psychoterapii Integracyjnej w Collegium Medicum UJ oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z młodzieżą, osobami dorosłymi jak i parami. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W trakcie postepowania kwalifikacyjnego celem uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń zarówno z zakresu psychologii, jak i seksuologii.

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne. 

Zespół
dr Olga Kurek-Ochmańska
Socjolog, medioznawca, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim stażem. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W Centrum odpowiada za konsultacje psychoterapeutyczne.
Zespół

mgr Maryna Kuzmyn 

Magister psychologii praktycznej. Prowadzi terapie indywidualną i grupową, a także szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z byłymi wojskowymi (m.in. terapia w zakresie zespołu stresu pourazowego). Członek projektu Israel Trauma Coalition.

Odbyte dodatkowe kursy:

  • z zakresu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing);
  • psychologiczne reakcje na stres pourazowy – PTSD i ASD;
  • wielowymiarowy model BASIC Ph w praktyce psychologicznej;
  • w trakcie kursu z zakresu zespołu stresu pourazowego (w ramach projektu Israel Trauma Coalition).

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne w języku ukraińskim. 

Zespół

mgr Jan Gosztyła

W 2007 roku ukończyłem studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii, rozpocząłem praktykę zawodową w obszarze lecznictwa uzależnień. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijałem podczas podyplomowych studiów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Zaowocowało to uzyskaniem przez mnie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/0362/2009).  Następnie podnosiłem swoje kwalifikacje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, będącym członkiem m.in. EAP (European Association for Psychotherapy) oraz EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W wyniku czego, uzyskałem certyfikat psychoterapeuty i trenera Gestalt (nr certyfikatu 271, nr certyfikatu EAGT G3111-22). Przez cały ten czas byłem aktywny zawodowo i pracowałem w Wojewódzki Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, a także w przychodniach psychologicznych, gdzie pomagałem młodzieży i osobom dorosłym. Współpracowałem również z regionalnymi ośrodkami pomocy społecznej, prowadząc szkolenia dla pracowników tych instytucji oraz wspomagając przyszłych rodziców w procesie adopcyjnym. Aktualnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także warsztaty i treningi rozwoju osobistego oraz zajęcia psychoprofilaktyczne. Pracuję z osobami poszukującym wsparcia w kryzysach życiowych, dotkniętymi trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, chcącymi lepiej zrozumieć siebie oraz pragnącymi zmienić swój sposób funkcjonowania w świecie. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Stosowanej.

Zespół

mgr Agata Warywoda

Trenerka, specjalistka ds. działań edukacyjnych, abslowentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła m.in. Akademię Trenerów Biznesu w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej w Katowicach oraz Studium Pracy z Grupą i Zespołem. Specjliazuje się w temach związnych z komunikacją empatyczną, kreatywnością i kompetencjami cyfrowymi. Trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych, laureatka “Listy 100” (2020) wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Współwłaścicielka firmy szkoleniowej Dobrze w Kulturze. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji oraz rozwija uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

W Centrum odpowiada za projektowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych oraz konsultacje z zkresu rozwoju osobistego i pracy z grupą.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content