BIP WSIiZ
Zespół

Zespół

Zespół

Mgr Barbara Rozmus – kierownik Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii

Psycholog, posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień, Trenera i Psychoterapeuty (Instytut Terapii Gestalt – Kraków), Master Trainer of ART. (Agression Replacement Training). W 2016 roku ukończyła czteroletni Kurs psychoterapii – systemowej terapii rodzin  (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).  Posiada 20-letnią praktykę terapeutyczną w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami zarówno w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. Od 2004 roku prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu Treningu Zastępowania Agresji, profilaktyki i terapii uzależnień chemicznych i behawioralnych. Aktualnie prowadzi zajęcia i warsztaty z zakresu różnych dziedzin psychologii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka wielu programów edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Na co dzień pracuje terapeutycznie przede wszystkim z młodzieżą, osobami dorosłymi, parami  i rodzinami.  Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji oraz doskonali uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

 
 
Zespół
Olga Kurek-Ochmańska – socjolog, medioznawca, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim stażem. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 
W Centrum odpowiada za konsultacje psychoterapeutyczne.
 
 

Maryna Kuzmyn – magister psychologii praktycznej. Prowadzi terapie indywidualną i grupową, a także szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z byłymi wojskowymi (m.in. terapia w zakresie zespołu stresu pourazowego). Członek projektu Israel Trauma Coalition.

Odbyte dodatkowe kursy:

  • z zakresu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing);
  • psychologiczne reakcje na stres pourazowy – PTSD i ASD;
  • wielowymiarowy model BASIC Ph w praktyce psychologicznej;
  • w trakcie kursu z zakresu zespołu stresu pourazowego (w ramach projektu Israel Trauma Coalition).

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne w języku ukraińskim. 

 
 

Zespół

Ewa Podgórska – doradca zawodowy, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, trener, asesor AC/DC, Kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor Podkarpackiego Klubu HR. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej, a także dla studentów i absolwentów uczelni. Koordynator wielu projektów mających na celu pomoc studentom oraz absolwentom w wejściu na rynek pracy. Organizuje największe w regionie Podkarpackie Targi Pracy.

W Centrum odpowiada za doradztwo zawodowe.

 
 

Zespół

Maryla Rarus – doradca zawodowy, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od 8 lat zatrudniona w Biurze Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów. Stale pogłębia swoją wiedzę dotyczącą rynku pracy i doradztwa zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Prowadzi m.in. warsztaty dla uczniów szkół średnich z zakresu bieżącej sytuacji na rynku pracy i zawodów przyszłości.
W Centrum odpowiada za doradztwo zawodowe.

 
 
Zespół

Magdalena Czyżewska – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła czteroletni całościowy kurs Psychoterapii Integracyjnej w Collegium Medicum UJ oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z młodzieżą, osobami dorosłymi jak i parami. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W trakcie postepowania kwalifikacyjnego celem uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń zarówno z zakresu psychologii, jak i seksuologii.

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne. 

 
 
Zespół

Agata Warywoda – trenerka, specjalistka ds. działań edukacyjnych, abslowentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła m.in. Akademię Trenerów Biznesu w Szkole Wyższej Psychologi Społecznej w Katowicach oraz Studium Pracy z Grupą i Zespołem. Specjliazuje się w temach związnych z komunikacją empatyczną, kreatywnością i kompetencjami cyfrowymi. Trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych, laureatka “Listy 100” (2020) wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Współwłaścicielka firmy szkoleniowej Dobrze w Kulturze. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji oraz rozwija uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

W Centrum odpowiada za projektowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych oraz konsultacje z zkresu rozwoju osobistego i pracy z grupą.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content