Aktualności

Zakład Filologii Angielskiej sukcesywnie podejmuje się cyklicznych spotkań w ramach letniej edycji Loży Biznesu. Kolejnym gościem tegorocznych spotkań z biznesem będzie przedstawiciel firmy PearsonPan Bartłomiej Janiak, który poruszy problematykę komunikacji językowej.

Temat spotkania brzmi: The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

Podobnie jak w semestrze zimowym, wykład odbędzie się w formie zdalnej w najbliższy czwartek 24.06.2021 o godzinie 9:50 na platformie Cisco Webex. Referent poprowadzi spotkanie w języku angielskim.

Link do spotkania

Gorąco zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w wykładzie!

Zakład Filologii Angielskiej WSIiZ z sukcesem kontynuuje rozpoczętą wiele lat temu współpracę z Uczelnią Partnerską Anshan Normal University w Chinach. Dobrze rozwijającą się wzajemną wymianę studentów obu Partnerów zatrzymała niestety nagle ogólnoświatowa pandemia COVID-19.

Nie przeszkodziło to jednak dalszemu rozwojowi wspólnej  inicjatywy. Anshan Normal University zaproponował uczestnictwo studentów Filologii WSIiZ Rzeszów w kursach online w ramach projektu „Experience China – Connect with the World” organizowanego przez Online Chinese Language and Culture Camp.

Studenci Filologii uczestniczą w licznych zajęciach z języka chińskiego i warsztatach online umożliwiających pogłębienie wiedzy nie tylko o kulturze chińskiej ale także doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się językiem chińskim.

Wymieniony powyżej projekt rozpoczął się uroczystą ceremonią otwarcia. W spotkaniu online uczestniczyli reprezentanci oraz studenci z ponad 15 krajów Azjii, m.in. Kazachstanu, Nepalu i Japonii.

Aktualnie WSIiZ Rzeszów jest jedyną uczelnią z krajów europejskich biorącą udział w kursie i warsztatach zaproponowanych przez  Anshan Normal University.

Reprezentanci  Zakładu Filologii angielskiej WSIiZ wyrazili w trakcie swoich wystąpień przekonanie, że tak dobra współpraca powróci na „stare dobre tory” i dalszy rozwój zaraz po wygaszeniu  pandemii.

W dniach 25-26.01.2021 oraz 22-23.02.2021 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Klasa patronacka”. Uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie wykazali szczególne zainteresowanie zajęciami z języka chińskiego poprowadzonymi przez panią mgr Qinghue Zhang-Żyradzką oraz warsztatami rozwijającymi świadomość i kompetencje językowe w angielskim języku pisanym i mówionym zrealizowanymi przez panią mgr Gabrielę Kawalec. W tym roku, ze względu na utrzymującą się epidemię w kraju, zajęcia odbyły się na platformie Cisco Webex, dzięki czemu licealiści mogli zapoznać się z formą realizacji zajęć na naszej uczelni. Pomimo zmienionej formy spotkania, uczestnicy w aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia pokazowe miały za zadanie zapoznać przyszłych młodych studentów z ofertą edukacyjną WSIiZ oraz ułatwić im obranie ich ścieżki zawodowej.

Zakład Filologii Angielskiej w semestrze zimowym 2020/21 jak co roku podjął się organizacji cyklicznych spotkań z biznesem, tym razem w formie online.

Pierwsze spotkanie w ramach Loży Biznesu odbędzie  się 29.01.2021 na platformie Cisco Webex i poprowadzi je Pan dr hab., prof. UJ Piotr Kłodkowski. Temat zaplanowanego wykładu brzmi: Globalization of Polish Business. Inglot Cosmetics – A Case Study. Wykład poprowadzony będzie w języku angielskim.

Link do spotkania

Gorąco zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w wykładzie!

Finałowy, II etap konkursu „Tłumacze na e-start” już za nami. W tym roku nasi finaliści znaleźli się poza podium, ale zyskali nowe, wartościowe doświadczenia. Teksty, chociaż trudne, były ciekawe. Cenne okazują się również wskazówki uzyskane od weryfikatorów. Jeszcze raz gratulujemy naszym studentom miejsc w finale oraz życzymy sukcesów w kolejnej edycji konkursu.

Sytuacja pandemii w znacznym stopniu zmieniła sposób nauczania i kontaktowania się, a w szczególności wpłynęła na ewaluację pracy zarówno nauczycieli, jak i studentów. W jej wyniku, tradycyjne metody nauczania zostały zastąpione nowymi technologiami, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju warsztatu pracy nauczyciela. Spowodowała również większe zwrócenie uwagi na efektywność wykonywanych zadań dydaktycznych. Wielkim wsparciem dla nauczycieli, chcących doskonalić swój warsztat pracy, są organizowane liczne szkolenia. Jednym z takich szkoleń było V Forum Edukacji Dorosłych, które odbyło się online w dniach 23.11-27.11 2020. Uczestniczyła w nim Pani mgr Gabriela Kawalec.

Motywem przewodnim tegorocznego forum było skupienie się na potrzebach oraz wsparcie uczącego się. Poruszono m.in. kluczową kwestię motywacji, nie tylko w odniesieniu do dorosłych pozyskujących wiedzę, ale również do trenerów, edukatorów, czy osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników. Ponadto, omówiono w jaki sposób nauczyciel może wpłynąć na proces pozyskiwania wiedzy, jak usprawnić uczenie się, oraz spowodować, aby jego efekty były jeszcze lepsze.

Jeden z prelegentów, Pan Profesor Stanisław Dylak, przeanalizował obecne uwarunkowania osób dorosłych pod kątem edukacji. Kluczowe wydaje się tutaj, poza nauczaniem afektywnym, uświadamianie uczącym się praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Dzisiejszy świat oferuje nam wiele możliwości edukacyjnych, dlatego też jasne nakreślenie kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem rynkowym wydaje się być tutaj niezbędne. W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego oraz automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych nasze kompetencje ulegają szybkiej dezaktualizacji, dlatego najważniejsza staje się umiejętność uczenia się. Zderzając się z wpływem kultury prefiguratywnej (wg Margaret Mead jeden z wzorców kulturowych), młodsze pokolenie może odegrać kluczową rolę w tym procesie.

Nastawienie na rozwój jest zatem kluczowe w dzisiejszym świecie. Kolejna prelegentka, Pani Barbara Habrych, sugeruje, że rozwój to zbiór przekonań i że możemy je zmieniać. Obrazuje w jaki sposób nasze przekonania mogą kształtować nasze nastawienie do rozwoju. Przeciwstawia je z nastawieniem na trwałość – przekonaniem, że każdy ma od urodzenia określony poziom inteligencji, a nasze cechy są niezmienne. Posługując się wynikami badań wokół koncepcji Carol Dweck, prelegentka przekonuje, że sukces rozwojowy zależy przede wszystkim od naszej rezyliencji, czyli sposobu w jaki podchodzimy do wyzwań, pokonujemy trudności, jak reagujemy, gdy oczekiwany jest od nas wysiłek oraz w jaki sposób traktujemy krytykę i jak patrzymy na sukcesy innych.

Tegoroczne wydarzenie można podsumować hasłem wypowiedzianym przez znanego psychologa, Jacka Walkiewicza: Aby zapalać samemu trzeba płonąć. Aby płonąć w oczach młodego pokolenia musimy również pokazać, że możemy się od nich czegoś nowego nauczyć, przede wszystkim w coraz bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości naszego życia, nie zapominając jednak o wartości swojej własnej wiedzy i swoim własnym zapleczu dydaktycznym. W dzisiejszym świecie nauka staje się bardziej wymianą informacji niż przekazywaniem wiedzy studentom. Powinniśmy zapraszać częściej do dyskursu oraz zapalać w młodym pokoleniu moc ich możliwości w sferze zawodowej, jak i w życiu osobistym. Powinniśmy również wszczepiać im takie cechy jak odwaga, zaangażowanie, odpowiedzialność, optymizm, cierpliwość, ciekawość świata, nie zapominając o wzmacnianiu nastawienia na rozwój u siebie i dorosłych, których uczymy.

Dzięki kilkuletniej współpracy z Agencją Tłumaczeń oraz Szkołą Językową Skrivanek, ruszyła już ósma edycja konkursu lingwistycznego „Tłumacze na e-Start”, tym razem w formie online. W konkursie mogły wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim. Studenci mieli za zadanie przetłumaczyć zadany tekst z języka angielskiego na język polski.

Konkurs miał na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w obrębie tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Umiejętność translatorska z pewnością ułatwi naszym najlepszym studentom wejście na rynek pracy. Dzięki możliwości uczestniczenia w konkursie studenci mają szanse lepiej zapoznać się z realiami pracy tłumacza.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 10 studentów Filologii angielskiej. Zwycięzcami I etapu zostało czworo uczestników naszej Filologii.

Finałowy, II etap konkursu odbędzie się 11 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 na platformie ZOOM.
Tłumaczenie finałowe będzie realizowane w programie Memsource, podobnie jak w I etapie. Czas na wykonanie tłumaczenia finałowego wyniesie 1,5 godziny.

Serdecznie gratulujemy naszym finalistom i życzymy powodzenia na II etapie konkursu!

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii, naukę w semestrze zimowym rozpoczynamy w formie mieszanej, tzw. hybrydowej. Wykłady i konwersatoria będą prowadzone zdalnie, za pomocą nowej platformy edukacyjnej Cisco Webex Meetings, natomiast ćwiczenia i wszelkie zajęcia o charakterze praktycznym będą realizowane w sposób tradycyjny. Zajęcia w kontakcie bezpośrednim będą odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się wchodząc na poniższy link:

Zobacz

Aktualności

Dominika Czyż, studentka 1-wszego roku Filologii angielskiej, gorąco zachęca licealistów do podjęcia nauki w WSIiZ. Na pytanie dlaczego powinniśmy wybrać tę uczelnię, odpowiada: ”WSIiZ to dobry wybór, przede wszystkim ze względu na nowoczesność i środowisko przyjazne studentom. Dzięki dużej ilości studentów obcojęzycznych jestem często zmuszona używać języka angielskiego”- dodaje.

Jeszcze niedawno, sama zastanawiała się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej. Musiała wybrać pomiędzy prawem, a filologią. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mówi, że nie żałuje swojej decyzji. Ma na swoim koncie dwa publiczne wystąpienia po angielsku. Pierwsze, w marcu 2020 r., kiedy podczas UITM Talks broniła praw kobiet wygłaszając przemowę nt. „Jak przeciwdziałać kulturze gwałtu?”, drugie w maju b.r. na konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: the Students’ Voices 9, która odbyła się przy wykorzystaniu platformy internetowej.

Dominika od zawsze interesowała się kulturą i jak twierdzi, dzięki wykładowcom WSIiZ ma możliwość poszerzać swoje horyzonty, poznając kulturę oraz literaturę brytyjską i amerykańską. Przyznaje także, że dzięki przedmiotom praktycznym realizowanym na Filologii lepiej włada językiem angielskim, a większa świadomość tego języka ułatwia proces nauki innych języków obcych.

Pani Dominice życzymy dalszych sukcesów studenckich, a Wam drodzy licealiści samych dobrych wyborów studiów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w wykładzie otwartym online! Wykład z przedmiotu Historia kultury i literatury angielskiej poprowadzi Pani dr Izabela Bełz- Kaczmarek.Wykład odbędzie się o 28.05.2020 o godzinie 13.35.

Link dzięki któremu można dołączyć do wykładu: https://eu.bbcollab.com/guest/f6ab167df1f94dc2b64a150f7b1f1b48

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Informujemy, że w dniu 29.03.2020 odbył się pierwszy w historii Zakładu Filologii angielskiej WSIiZ egzamin dyplomowy online.

W Związku z bardzo trudną sytuacją panującą w całym kraju i obostrzeniami rządowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa COVID-19, tradycyjna forma egzaminu dyplomowego była niemożliwa do realizacji. W nawiązaniu do powyższego Władze Uczelni a w ślad za tym Zakład Filologii angielskiej WSIiZ wyszły naprzeciw potrzebom i zobowiązaniom tegorocznych absolwentów studiów niestacjonarnych kierunku Filologia angielska i umożliwiły studentom planowe zakończenie studiów zwieńczone egzaminem dyplomowym potocznie zwanym obroną licencjacką.

Egzamin zakończył się pełnym sukcesem i przebiegał sprawnie bez zakłóceń technicznych, przy dużym zdyscyplinowaniu osób przystępujących do egzaminu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pierwszego w historii Zakładu Filologii angielskiej egzaminu dyplomowego online a osobom które zdały egzamin a tym samym ukończyły studia na kierunku Filologia angielska serdecznie gratulujemy .

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza siódma edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. W konkursie mogą wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zapoznają się oni także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na Uczelniach Partnerskich w tym WSIiZ. Studenci będą mieli za zadanie przetłumaczenie przesłanego tekstu. Następnie koordynatorzy konkursu na uczelniach wybiorą autorów najlepszych przekładów z danego języka. Ci z kolei wezmą udział w drugim, finałowym etapie.

Finaliści będą tłumaczyć zadane teksty z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, korzystając z oprogramowania SDL Trados Studio, dostarczonego przez firmę Localize.pl. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi jeszcze tego samego dnia. A jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla autorów najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i z języka niemieckiego, będą płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Dodatkowo, na zwycięzców czeka m.in. kurs językowy na platformie online i inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres: kstrzyzowska@wsiz.edu.pl

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

https://skrivanek.pl/konkurs-tlumacze-start-2019/

Anglistyka we WSIiZ to nie tylko doskonalenie swoich umiejętności językowych na zajęciach, to również możliwość nauki języka chińskiego, pobytu w Chinach, odbycia praktyk pod kątem przyszłego zawodu oraz zdobywanie nowych, cennych doświadczeń w Polsce, jak i za granicą.
Tak było w przypadku naszej studentki Nelii Pochyhailo – studentki 6 semestru Filologii Angielskiej. Nelia podczas swoich studiów wyjechała na studia do Anshan Normal University, gdzie studiowała język chiński, oraz pracowała jako modelka. Następnie, poleciała na 4 miesiące do Stanów Zjednoczonych, gdzie poza pracą zwiedzała najpiękniejsze miasta USA. Obecnie odbywa praktykę w biurze tłumaczeń i jak sama mówi, daje jej to ogromną satysfakcję.

Nelii serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów, a wszystkich Was zapraszamy na studia!

.video-container iframe { width: 100%; }

Pierwszy z  wykładów w ramach Loży Biznesu w Zakładzie Filologii angielskiej został  poprowadzony przez przedstawiciela firmy LINGEA- pana Bartłomieja Patkowskiego. Wykład odbył  się 9.05.2019 w sali  RA 236 o godzinie 9.50. Temat wykładu brzmiał: Nowoczesne technologie językowe – praktyczne zastosowania. Podczas ww. wykładu studenci zapoznali się z nowoczesnymi technologiami językowymi oraz sposobem ich wdrażania w swojej dalszej nauce rozwijania umiejętności językowych.

Aktualności

30.05.2019 o godz. 9.50 w sali RA132 odbył się drugi z zaplanowanych w Zakładzie Filologii angielskiej w semestrze letnim wykładów z cyklu Loża Biznesu. Wykład poprowadził Pan Mieczysław Łagowski- prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Rzeszowie. Podczas ww. wykładu studenci zapoznali się z wymaganiami współczesnego rynku pracy, szczególnie w ujęciu regionalnym. Studenci uzyskali cenne wskazówki, które będą pomocne w sprawnym i skutecznym podejmowaniu decyzji dot. zatrudnienia na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Temat wykładu brzmiał: Wymagania współczesnego rynku pracy.

Zarówno pierwszy jak i drugi wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i dobrą frekwencją.

W efekcie starań , rozmów i negocjacji Zakładu Filologii angielskiej  z interesariuszami zewnętrznymi mających na celu ułatwienia studentom oraz pracownikom  WSIiZ tworzenia lub tłumaczenia tekstów w języku angielskim Władze Uczelni wyraziły zgodę na zakup rocznego dostępu do nowatorskiego elektronicznego słownika LINGEA dla naszej Uczelni. Ścieżki dostępu są następujące:

STUDENCI I PRACOWNICY DYDAKTYCZNI:

DYSK APLIKACJE G:LingeaLexicon.exe

PRACOWNICY NIE MAJĄCY DOSTĘPU DO DYSKU APLIKACJE (np. administracyjni)

DYSK PROGRAMY P:Lingea Lexicon.exe

Słownik LINGEA, który jest innowacyjnym produktem w skali Europy, pozwala – poza standardowym sprawdzaniem słówek – na wiele innych działań w tym m.in.: sprawdzanie form gramatycznych, tłumaczenie/wyszukiwanie całych wyrażeń oraz już odmienionych form, wyszukiwanie synonimów i antonimów oraz umożliwia pracę od razu z otwartym tekstem (np. przy zmniejszonym oknie słownika wystarczy kliknąć na słowo w tekście, by nastąpiła reakcja słownika).

Gorąco zachęcamy do wypróbowania i stałego korzystania ze słownika!!!!!

W ramach przedsięwzięcia”ciekawe lekcje”   odbyły się w naszej uczelni  po raz kolejny spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności dla klas maturalnych. W dniu 30.01.2019 naszą uczelnię odwiedziły dwie dość liczne grupy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku wraz z opiekunem. Co najciekawsze, poza polską grupą gościliśmy również grupę uczniów z południowej części Włoch, która przyjechała do w/w szkoły w ramach wymiany zagranicznej. Lekcja pokazowa pana mgr Marcina Smulskiego o pracy menadżera linii lotniczej oraz warsztat językowy z języka angielskiego rozwijający kompetencje w języku mówionym i pisanym przeprowadzony przez panią mgr Gabrielę Kawalec cieszyły się największą popularnością wśród tegorocznych tematów. Zajęcia pokazowe miały za zadanie ułatwić przyszłym młodym studentom, szczególnie maturzystom, wybór kierunku studiów.

W dniu 29.01.2019 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Klasa patronacka”. Naszą uczelnię odwiedzili uczniowie klas maturalnych z I LO w Mielcu wraz z panią opiekun . Maturzyści z klas objętych patronatem przez Katedrę Filologii WSIiZ wykazali szczególne zainteresowanie warsztatami z kultury i historii Zjednoczonego Królestwa, które prowadzone były przez panią mgr Katarzynę Strzyżowską oraz zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe w języku mówionym i pisanym zrealizowanymi przez panią mgr Gabrielę Kawalec.

Zakład Filologii Angielskiej w semestrze zimowym 2018/19 jak co roku podjął się organizacji cyklicznych spotkań z biznesem.

Pierwsze spotkanie w ramach Loży Biznesu odbyło  się 26.10.2018 i poprowadziła je Pani Beata Rapa– DYREKTOR ODDZIAŁU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RZESZOWIE, CZŁONEK KONWENTU WSIiZ. Temat  spotkania brzmiał:  Bank- co to jest, jak korzystać z oferty?  Czy to może być ciekawe miejsce pracy?

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów.  Zachęceni tematyką oraz możliwością uzyskania pożytecznych informacji o potencjalnym miejscu pracy, studenci dopisali pod względem frekwencji oraz wykazali się aktywnością w trakcie wykładu.

Drugi  z planowanych wykładów z cyklu Loża Biznesu miał miejsce 13.11.2018 i został poprowadzony przez Panią Beatę Gorczyńską- metodyka nauczania języka angielskiego. Tematyka spotkania miała na celu omówienie czynników mających wpływ na sukces w opanowaniu  języka obcego. Bezpośredni temat spotkania to: Age, aptitiude or motivation? What determines your overall success when it comes to learning a foreign language.

Ponownie jak w pierwszym przypadku wykład cieszył się dużym zainteresowaniem,  szczególnie studentów filologii, którym temat opanowania biegłości językowej jest szczególnie bliski sercu.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza szósta edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. W konkursie mogą wziąć udział osoby posługujące się językami angielskim i niemieckim.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zapoznają się oni także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na Uczelniach Partnerskich – w tym roku zgłosiło się ich 18. Studenci będą mieli za zadanie przetłumaczenie przesłanego tekstu. Następnie koordynatorzy konkursu na uczelniach wybiorą autorów najlepszych przekładów z danego języka. Ci z kolei wezmą udział w drugim, finałowym etapie, który odbędzie się w Warszawie w grudniu tego roku, w pracowniach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finaliści będą tłumaczyć zadane teksty z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, korzystając z oprogramowania SDL Trados Studio, dostarczonego przez firmę Localize.pl. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi jeszcze tego samego dnia. A jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla autorów 5 najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i 5 z języka niemieckiego, będą płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Dodatkowo, na zwycięzców czeka m.in. roczny kurs językowy na platformie online i  inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 100 osób, z których 42 zakwalifikowało się do finału. Zaś podczas finału konkursu, który odbył się 1 grudnia 2017 roku na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród, uczestnicy mogli również zapoznać się ze specyfiką pracy w branży tłumaczeń. Pogadankę na ten temat poprowadziła Magdalena Pluta, Kierownik Działu Rekrutacji w firmie Skrivanek, która opowiadała o tym, co zrobić by tłumaczem zostać oraz odpowiadała na pytania studentów. W tym roku będzie podobnie.

Więcej informacji: skrivanek.pl

Z przyjemnością informujemy, że dnia 14.09.2018  odbyła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Czech-Rogoyskiej i grono nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Filologia poszerzyło się o kolejnego doktora!

Tytuł rozprawy: „Die coolsten Street-Styles zum Nachshoppen für Ihr perfektes Ausgeh-Outfit. ENGLISCHES WORTGUT IN DEN MODERNEN DEUTSCHEN UND POLNISCHEN ONLINE-FRAUENZEITSCHRIFTEN AM BEISPIEL VON COSMOPOLITAN UND GLAMOUR“

(pol. „Die coolsten Street-Styles zum Nachshoppen für Ihr perfektes Ausgeh-Outfit. ANGIELSKIE SŁOWNICTWO W NOWOCZESNYCH NIEMIECKICH I POLSKICH CZASOPISMACH ONLINE DLA KOBIET NA PRZYKŁADZIE COSMOPOLITAN I GLAMOUR”)

Promotorem pracy była – dr hab. Joanna Golonka, prof. UR, zaś recenzentkami – dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i naukowych!

***

Planujesz studiować na kierunku filologia angielska, ale nie chcesz płacić czesnego?  Interesujesz się językami obcymi i chcesz studiować w międzynarodowym gronie? Chcesz się uczyć języka chińskiego w Chinach?

Konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania jest właśnie dla Ciebie! Weź udział i wygraj stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru.

Ponadgimnazjalny Konkurs Filologiczny daje szansę kandydatom na kierunek filologia angielska na stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego już od pierwszego semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Jak co roku WSIiZ zaprasza młodzież do udziału w Konkursie, w którym można wygrać stypendia na pokrycie kosztów czesnego na jednym z najbardziej obleganych kierunków, jakim jest filologia angielska – wyjaśnia dr Roman Wisz, prodziekan ds. kierunku filologia w WSIiZ, która jest organizatorem konkursu.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz uczniowie klas maturalnych i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Dowiedz się więcej na temat konkursu

***

Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rocznymi studiami licencjackimi lub magisterskimi w Wielkiej Brytanii na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Double Degree”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 marca 2018 (poniedziałek), w sali RA 43, od godz.13:25. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki podjęcia studiów oraz wymogi jakie stawia się kandydatom aplikującym na następujące uczelnie:

Coventry University (+ London campus)
Derby University

Huddersfield University

UCLAN

University of Wales Trinity Saint David (+ London campus)

Northumbria University (+ London campus)

Ulster University (London campus)

Amity University

London School of Business Management

City College, Bolton
Roczne studia w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalna szansa zdobycia tytułu licencjata lub magistra jednej z brytyjskich uczelni w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego.

Przypominamy, iż powyższą ofertę szczególnie kierujemy do studentów studiów dziennych i zaocznych będących obecnie na 2. roku studiów licencjackich i 1. magisterskich, posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2. Niemniej jednak, na spotkanie zapraszamy również studentów 1. roku.

Oferta obejmuje m.in. następujące kierunki studiów: Dziennikarstwo, Zarządzanie Lotnictwem, Filologię angielską, Ekonomię, Informatykę.

UWAGA! Program „Double Degree” adresowany jest przede wszystkim do studentów pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej.
***

Już po raz czwarty WSIiZ bierze udział jako partner w konkursie „Tłumacze na start!” organizowanym przez polskie biuro międzynarodowej firmy tłumaczeniowej Skrivanek, partnera strategicznego kierunku filologia.

Pierwszy etap konkursu polega na przetłumaczeniu z języka angielskiego na język polski tekstu przygotowanego przez organizatora. Tekst konkursowy liczy nie więcej niż 2 tys. znaków.  Laureaci etapu uczelnianego wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na załączonym formularzu do 22 października 2017 r. drogą elektroniczną (na adres: apoplawska@wsiz.edu.pl) lub osobiście do biura CJO, ul. Sucharskiego 2, pok. 240 (w godzinach urzędowania biura).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Rzeszowskie licea podejmą nową inicjatywę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Urzędu Miasta Rzeszowa. Lektorzy języka chińskiego uczący na kierunku Filologia angielska w WSIiZ rozpoczną od nowego roku szkolnego kształcenie młodzieży w zakresie języka chińskiego.

23 marca 2016 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektorzy rzeszowskich szkół oraz przedstawiciele WSIiZ.

Inicjatywa nauczania języka chińskiego w szkołach ponadgimnazjalnych zapoczątkowana przez ścisłą współpracę Prodziekana Romana Wisza z Panem Henrykiem Wolickim jest kolejnym krokiem popularyzacji studiów na kierunku Filologia angielska – szczególnie w ramach osobnej ścieżki tłumaczeniowej z językiem chińskim. Studentki tego kierunku prowadzą już zajęcia w 32 rzeszowskich przedszkolach, zapewniając najmłodszym Rzeszowianom kontakt z popularnym, zyskującym coraz większą międzynarodową wagę językiem Państwa Środka.

Plany realizacji przedsięwzięcia zakładają rozpoczęcie zajęć z native speakerami języka chińskiego w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych już od września bieżącego roku.

W miejskim ratuszu spotkali się:

•    Prezydent Miasta Rzeszowa: Tadeusz Ferenc;
•    Dyrektor Zespołu Szkół nr 2: Stanisława Pepera oraz Wicedyrektor: Barbara Rząsa;
•    Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego: Piotr Wanat;
•    Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego: Andrzej Szymanek;
•    Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego: Marek Plizga;
•    Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego: Danuta Stępień;
•    Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych: Henryk Wolicki;
•    Dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Miasta Rzeszowa: Maciej Chłodnicki;
•    Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Filologia angielska w WSIiZ: Roman Wisz;
•    Lektorzy języka chińskiego w WSIiZ: Quinghua Zhang-Żyradzka oraz Yun Zhen Deng.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
forsal.pl
onet.pl
gazeta.pl
metrocafe.pl
rzeszow.eska.pl
wyborcza.pl
wyborcza.pl/rzeszow
gospodarkapodkarpacka.pl
rzeszow24.pl
resinet.pl
rzeszow.pl
blekitna.tv
rzeszowska24.pl
edubaza.pl
stooq.pl
rzeszow-news.pl
galicjusz.pl
plushr.pl
portalsamorzadowy.pl
oswiata.abc.com.pl
mlodzi.rzeszow.pl
rzeszow.naszemiasto.pl
rzeszow4u.pl
radio.rzeszow.pl

-Jak próbowałyśmy im powiedzieć „Poland”, ciągle słyszeli „Holland”. Jak już udawało nam się wyjaśnić, że to są różne kraje, okazywało się, że nie mają oni zielonego pojęcia, gdzie jest Polska – wspomina Karolina Bednarz. Wraz z 8-osobową grupą studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wróciła niedawno z wymiany studenckiej w Chinach.

Ciekawość u Chińczyków budził również język Polski. Karolina mówi, że kiedy słyszeli Polaków, zawsze pytali w jakim języku mówią. – Odpowiadaliśmy, że to polski i że jest podobny do rosyjskiego, bo tylko w ten sposób mogliśmy wyjaśnić Chińczykom, jak mniej-więcej wygląda struktura naszego ojczystego języka – wyjaśnia dziewczyna.

Da się mimo wszystko doszukać podobieństw między językami polskim a chińskim. – Pewnego razu moja lektorka powiedziała mi, że w chińskim jest słowo „dzieci”. Jednak oznacza coś zupełnie innego niż w polskim, określa bowiem sezony w roku, kiedy są zbierane różne zboża – podaje przykład Karolina Bednarz.

Chiny wciąż zaskakują

Dziewięciu najlepszych studentów filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wyjechało na wymianę do chińskiego Anshan Normal University w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach, już po raz drugi. – Przed wyjazdem rozmawiałam dużo z grupą, która była w Chinach rok temu, dlatego nie spodziewałam się nie wiadomo czego. Jednak mimo wszystko zaskoczyły mnie ceny – dzieli się wrażeniami studentka filologii WSIiZ. Wylicza, że tanie jest jedzenie oraz przejazdy taksówką. Natomiast ubrania w sklepach sieciowych są w podobnych cenach, ale więcej jest przecen. – Nie spotkałam się w Chinach z czymś bardzo-bardzo drogim. Słyszałam też, że samochody są dużo tańsze niż w Polsce – dodaje dziewczyna.

Na wymianę pojechali studenci, którzy wykazali się chęcią i wysokimi wynikami w nauce. Uczelnia opłaciła im czesne oraz pobyt w chińskim akademiku.

Aklimatyzacja tam i z powrotem

Karolina zapewnia, że nie miała trudności z adaptacją do warunków chińskich. – Na początku jedynie było trudno przekonać się do jedzenia – wspomina dziewczyna. Problem został całkowicie rozwiązany, jak dowiedziała się co i jak zamawiać. – Nie mogę jeść ostrego, a tam prawie wszystko było ostre. Po dwutygodniowym pobycie w Anshan City umiałam już poprosić, żeby do mojego posiłku nie dodawali ostrych przypraw – wyjaśnia Karolina.

Tęskniła jednak za polskimi potrawami. – Od razu po powrocie mama przywitała mnie polskimi specjałami, od których nie mogłam się po prostu oderwać – dodaje. Ponownie przyzwyczaić się do polskich warunków nie było trudno. Nie przeszkadzała nawet zmiana strefy czasowej. – To jest kwestia przespania różnicy czasu – uśmiecha się studentka filologii WSIiZ.

Niech żyje komunizm

Życie w komunizmie Karolinie się nie podobało. – Media, zdjęcia, reklamy pokazują jakby równoległą rzeczywistość, której nikt nie widział naprawdę – relacjonuje dziewczyna. Ponadto nie zauważała w tłumie ludzi, żeby ktoś się cieszył czy nawet uśmiechał. – Wszechobecny smutek – w ten sposób opisuje chińską rzeczywistość.

Chińczycy mniej niż Polacy przejmują się opinią publiczną. – Robią, co chcą. U nas np. panie w galeriach handlowych skaczą od strony do strony, pomagając klientom i układając ubrania. W Chinach nikt do ciebie nie podchodzi, bo ogląda filmy na tabletach – opowiada Karolina Bednarz.

Problemy były także z internetem, ponieważ Chińczycy nie mają dostępu ani do Facebooka, ani do Google’a czy Youtube’a. – Na początku strasznie się nudziłam. Korzystałam z Binga, ale to na tyle słaba wyszukiwarka, że nie dało się normalnie znaleźć ani obrazów, ani wiadomości – skarży się dziewczyna. Dodaje również, że ograniczenie to można było jednak obejść przy pomocy specjalnego sprzętu.

Bożonarodzeniowe jabłko

Młodsi Chińczycy, w odróżnieniu od starszych, którzy są bardzo mocno przywiązani do tradycji, obchodzą Boże Narodzenie. Mają dość dziwną tradycję: nie wymieniają się prezentami, jak to robią Europejczycy, tylko jabłkami w ozdobnych opakowaniach z kokardkami. – Przed świętami ostrzegali nas, żebyśmy się nie wystraszyli ich tradycji – wspomina Karolina.

Były również podróże

Anshan Normal University zorganizował kilka wycieczek, w których wzięli udział rzeszowscy studenci. – Zwiedziliśmy Zakazane Miasto w Shenyang, mieszkania wybitnych postaci historycznych, jak np. Marszał Zhang oraz Cao Xue Cin oraz Współczesne Muzeum Historii w Liaonian – wylicza Bahrat Savchuk, student filologii angielskiej WSIiZ. Dodaje, że najciekawszym miejscem była jednak Świątynia Nefrytowego Buddy, znajdująca się w Anshan. – Ten posąg Buddy jest największy na świecie i waży ok. 260 ton – opowiada chłopak.

Karolinie Bednarz udało się zwiedzić ponadto Pekin, Wielki Mur Chiński oraz pojechać nad morze do Dalian.

Kierunek Korea Południowa

– Pomagali nam bardzo starsi koledzy ze studiów: Anna Żurek, Kacper Marzec oraz Jagoda Żurawska. Studiują w Anshan już na drugiej wymianie – dzieli się Karolina. Sama dziewczyna chciałaby odwiedzić Chiny jeszcze raz, ale uważa, że rok to za długo. O tym, żeby zostać w Chinach na stałe, nie myśli. – Nie jestem pewna, że mogłabym się odnaleźć w chińskim społeczeństwie na tak długi czas – uważa.

Poznawaniem innej kultury jest jednak zachwycona. – Jeżeli środki mi będą pozwalały, wybiorę się na jeszcze jedną wymianę do Korei Południowej. Nie udało mi się zwiedzić tego kraju podczas mojego pobytu w Chinach, bo nie dostałam wizy, ale kiedyś, mam nadzieję, tam się pojawię – mówi studentka WSIiZ.

W ramach projektu „Klasa patronacka” Katedra Filologii przeprowadza szereg spotkań, mających na celu zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tokiem i charakterem studiów filologicznych na WSIiZ.

W dniu 23.03.2015 odbyło się spotkanie w I LO w Mielcu w ramach, którego został przedstawiony profil studiów, a w szczególności specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim. Uczniowie I LO w Mielcu poznali historię studenta WSIiZ – Kacpra, który dzięki studiowaniu na kierunku Filologia angielska na pół roku wyjechał na bezpłatne studia w Chinach. Podzielił się on swoimi wrażeniami z pobytu oraz opowiedział o rozwoju swoich umiejętności językowych. Szczególną atrakcją okazała się być lekcja języka chińskiego przeprowadzona przez panią Qinghua’e Zhang-Żyradzką – rodowitą Chinkę, która prowadzi profesjonalne szkolenia języka chińskiego.

W dniu 23.04.2015 r. w ramach projektu „klasa patronacka” zaproszono uczniów z ZSE Nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie zostali oprowadzeni po naszej uczelni (sale wykładowe i ćwiczeniowe), uczestniczyli w wykładzie pani mgr Urszuli Bindugi oraz wzięli udział w lekcji języka chińskiego. Dodatkowo mieli okazję obserwować pracę studentów kierunku Filologia angielska w cyfrowym laboratorium językowym.

W ramach projektu „Klasa patronacka” Katedra Filologii przeprowadza szereg spotkań, mających na celu zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tokiem i charakterem studiów filologicznych na WSIiZ.

W dniu 23.03.2015 odbyło się spotkanie w I LO w Mielcu w ramach, którego został przedstawiony profil studiów, a w szczególności specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim. Uczniowie I LO w Mielcu poznali historię studenta WSIiZ – Kacpra, który dzięki studiowaniu na kierunku Filologia angielska na pół roku wyjechał na bezpłatne studia w Chinach. Podzielił się on swoimi wrażeniami z pobytu oraz opowiedział o rozwoju swoich umiejętności językowych. Szczególną atrakcją okazała się być lekcja języka chińskiego przeprowadzona przez panią Qinghua’e Zhang-Żyradzką – rodowitą Chinkę, która prowadzi profesjonalne szkolenia języka chińskiego.

W dniu 23.04.2015 r. w ramach projektu „klasa patronacka” zaproszono uczniów z ZSE Nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie zostali oprowadzeni po naszej uczelni (sale wykładowe i ćwiczeniowe), uczestniczyli w wykładzie pani mgr Urszuli Bindugi oraz wzięli udział w lekcji języka chińskiego. Dodatkowo mieli okazję obserwować pracę studentów kierunku Filologia angielska w cyfrowym laboratorium językowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez wydawnictwo PEARSON dla studentów i lektorów języka angielskiego.

Odbędą się one w dniu 27 marca 2015 o godz. 12.30 w sali RA236.

Quality of services provided is one of the most important factors which influence a client’s choice of language training provider. For the customer, the most visible aspect of tranining services is what happens in the classroom or the training room, as well as his experience with the admin staff. But there is a lot more to an organisation providing services of a consistently high quality.

In this seminar we will examine what quality means in the context of language training providers. We will also look at the different aspects of effective quality management in a training organisation, from teaching / training, through course design, teacher / trainer support, and other aspects of academic management, to business and financial management.

Warsztaty przeprowadzi Anna Kolbuszewska.

Wraz z rozpoczęciem semestru letniego i uruchomieniem specjalizacji tłumaczeniowej na kierunku filologia angielska, weszła w życie umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy WSIiZ a spółką Skrivanek sp. z o.o. 
Agencja tłumaczeniowa i szkoła językowa Skrivanek działa na rynku od ponad dwudziestu lat i jest uznawana za jedną z wiodących firm tłumaczeniowych na świecie. Posiada 52 biura w siedemnastu krajach.
Misją Skrivanek Polska jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług językowych, aby ułatwić im rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie. WSIiZ oferuje specjalizację tłumaczeniową na kierunku filologia angielska zarówno w ramach odrębnej ścieżki kształcenia (translatoryka z językiem chińskim) jak i w ramach głównej ścieżki kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 

Dziewięcioro studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z kierunku Filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim wróciło w styczniu 2015 roku z Chin. 

Od 31 sierpnia 2014 roku aż do końca semestru zimowego intensywnie uczyli się języka chińskiego w Anshan City, w prowincji Liaoning, w północno-wschodnich Chinach.

Na wyjazd zdecydowali się zarówno studenci z Polski, jak i z Ukrainy. Wszyscy przez cały semestr intensywnie uczyli się języka w Anshan Normal University (w wymiarze 70 godzin na tydzień, łącznie około 1400 godzin). 

 Pobyt w Chinach wiele nauczył studentów WSIiZ – nie tylko w kwestii języka chińskiego i kultury tego kraju. 

Podczas nauki w Chinach brałam udział w zajęciach z kultury chińskiej, np. tworzeniu masek z opery pekińskiej czy na temat tradycyjnych instrumentów muzycznych(…) Nauczyłam się akceptacji innych kultur, religii, języka. Zobaczyłam inne życie. Wydaje się to dziwne, ale to życie bardzo sprawne i logiczne”- mówi Anna Żurek, studentka WSIiZ.

 Dla naszych studentów wyjazd do Chin był nie tylko pomocą w rozwinięciu umiejętności językowych, ale także okazał się być piękną przygodą, którą na pewno zapamiętają do końca życia.

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie wzięli udział II Edycji ogólnopolskiego Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start!” organizowanego przez agencję tłumaczeń i szkołę językową Skrivanek we współpracy z British Council i dwunastoma Uczelniami Partnerskimi.

Do współpracy przy organizacji konkursu zgłosiło się dwanaście uczelni wyższych z całej Polski:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży, Uniwersytet Warszawski (IKSI oraz Instytut Anglistyki), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu.

Aktualności

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021