BIP WSIiZ

Dr Wergiliusz Gołąbek

Wiceprezydent WSIiZ

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania związany od 2003 roku, na początku jako pracownik naukowo-dydaktyczny, następnie jako Prorektor ds. Nauczania oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, zaś w latach 2016-2022 Rektor WSIiZ .

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), magister (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na filozofii i etyce, a także wokół związków tych dyscyplin z życiem gospodarczym, dziennikarstwem, turystyką, literaturą i sztuką. Baczny obserwator zmian kulturowych i społecznych na przełomie XX i XXI wieku.

Od 1980 roku związany z Filharmonią Rzeszowską, z krótką przerwą w latach 1988 – 1989, gdy kierował Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znaną później jako Polska Filharmonia Kameralna w Gdańsku. Odbył z nią liczne tournée zagraniczne w Europie oraz w Chinach, co pozwoliło mu na zdobycie szerokiego doświadczenia menedżerskiego.

W latach 1990-2006 Dyrektor Naczelny Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz Festiwalu Muzycznego w Łańcucie. W czasie jego działalności rzeszowska orkiestra symfoniczna stała się orkiestrą zaliczaną do najlepszych w Polsce, a łańcucki festiwal, pomimo poważnych problemów organizacyjno – finansowych, ugruntował swoją pozycję wśród najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Europie. Pod jego kierownictwem zarówno orkiestra Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, jak i Polskiej Filharmonii Kameralnej w Gdańsku, nagrały wiele płyt, między innymi dla wytwórni amerykańskich, europejskich oraz polskich.

W 1994 roku, jako jeden z nielicznych Polaków, przebywał na zaproszenie rządu amerykańskiego na stypendium szkoleniowym w Stanach Zjednoczonych poświęconemu zagadnieniom związanym z kierowaniem i zarządzaniem instytucjami artystycznymi.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku i współredaktorem Karty Kultury Polskiej przygotowanej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Rady Nadzorczej spółki Copernicus Center Press Sp. z o.o. Były wiceprezydent Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich, laureat Nagrody Miasta Rzeszowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Gloria Artis. Prowadzi wykłady gościnne na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Miłośnik filmu, literatury, poezji oraz sztuki. Wolny czas spędza w ukochanych Piaskach nad Pilicą.

Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.
Artykuły w pracach zbiorowych:

1. Zmiany Kulturowo-Społeczne w Okresie Transformacji w: Jakie Państwo?, wydane przez: Instytut Teologiczno – Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, Rzeszów 2005

2. Nauka i mądrość w Sedes Sapientiae, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2005

Prowadzone przedmioty: Etyka, Filozofia, Socjologia, Socjologia kultury.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

Większość społeczeństwa nie wie, czym jest nauka, z Rektorem WSIiZ dr Wergiliuszem Gołąbkiem rozmawia red. Grzegorz Boratyn, TVP Rzeszów, 29 listopada 2019.

Odc. #10. Rektor Wergiliusz Gołąbek, Cykl wywiadów z wykładowcami WSIiZ, „1×1 Z Szymonem Tarandą”, 4 czerwca 2018

DANE KONTAKTOWE

Dr Wergiliusz Gołąbek
Wiceprezydent WSIiZ
e-mail: wgolabek@wsiz.edu.pl
Biuro Wiceprezydenta, p. KM14


KONSULTACJE PREZYDENCKIE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Kierownik Biura Wiceprezydenta – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70

KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Po uprzednim ustaleniu terminu:
Kierownik Biura Wiceprezydenta – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70

Vice President of UITM in Rzeszów

He has been engaged with UITM since 2004, at first as an academic teacher, next as a Vice–Rector for Teaching, Vice–Rector for Development and Cooperation and Rector.

Doctor of humanities in the field of Sociology (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Historical and Social Sciences) Master’s degree (The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology)

His scientific interests are focussed on Philosopy and Ethics. Additionally, he is interested in the relationships between Philosophy, Etics and Economy, Journalism, Tourism, Literature and art. He is the careful observer of cultural and social changes, especially the changes which occurred at the turn of the 21st century.

In 1980, he started his career in Rzeszów Philharmonic. Next, in the period of 1988 – 1989, he took a short break in order to manage the Orchestra conducted by Wojciech Rajski. Thanks to numerous Orchestra Tours, among others to China and to various European countries, he gained wide managerial experience. 

In years 1990- 2006, he was the General Director of the Arthur Malawski Philharmonic in Rzeszów and the head of Music Festival in Łańcut, Poland. In the period of his management, Rzeszów Symphony Orchestra became one of the best Orchestras in Poland. Moreover, Music Festival in Łańcut evolved in the most prestigious music event in Europe, despite serious organizational and financial problems which had occurred before. Additionally, Rzeszow Philharmonic Orchestra and Polish Chamber Philharmonic in Gdańsk released various albums by american, european and polish labels. 

In 2000, he was a member of the Committee which organized Congress of Polish Culture. Moreover, he was the co- editor of Karta Kultury Polskiej, the document which had been prepared by the community of cultural creators in collaboration with the President of the Republic of Poland. Karta Kultury Polskiej contained solutions to facilitate the proper development of Polish culture. The member of Copernicus Center Press Supervisory Board. The former vice- president of the association of Polish Philharmonics Directors. Moreover, he is the Honorary Citizen of the City of Rzeszów. Awarded The Cross of the Rebirth of Poland and the Medal of Merit to Culture. Ocasionally, he delivers guest lectures on the University of Warsaw. The author of numerous expert’s reports for Ministry of Culture and National Heritage, for The Committee on Culture  and for Adam Mickiewicz Institute in Warsaw.

He is the loyal fan of literature, poetry and art. He spends his spare time in beloved Piaski by the Vistula river in Poland.

1. Zmiany Kulturowo-Społeczne w Okresie Transformacji w: Jakie Państwo?, wydane przez: Instytut Teologiczno – Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, Rzeszów 2005

2. Nauka i mądrość w Sedes Sapientiae, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2005

Conducted courses:

Ethics, Philosophy, Sociology, Sociology of Culture ( classes in polish)

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.  

Większość społeczeństwa nie wie, czym jest nauka, z Rektorem WSIiZ dr Wergiliuszem Gołąbkiem rozmawia red. Grzegorz Boratyn, TVP Rzeszów, 29 listopada 2019.

Odc. #10. Rektor Wergiliusz GołąbekCykl wywiadów z wykładowcami WSIiZ, „1×1 Z Szymonem Tarandą”, 4 czerwca 2018

Contact data

Wergiliusz Gołąbek
Vice President of UITM
e-mail: wgolabek@wsiz.edu.pl
President’s Office, p. KM14


President’s office

On the appointment
Head of President’s Office – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70


Office hours

On the appointment
Head of President’s Office – mgr Magdalena Chyłek
e-mail: mchylek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/866 15 70

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content