BIP WSIiZ
Konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety”

Konkurs dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego Młodzi dziennikarze dla planety
Termin zgłaszania prac konkursowych: 28 kwietnia 2023 Ogłoszenie wyników i Gala Finałowa: 1 czerwca 2023

Chcesz nauczyć się dziennikarstwa i zrobić coś dobrego dla Ziemi? Konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety” jest skierowany do wszystkich uczniów klas szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Tematyka konkursu nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju w kilkunastu jego obszarach, to m.in.: wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowania zrównoważonego rolnictwa; zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu reportażu w jednej z wybranych form: tekst (maksymalnie 8 000 znaków ze spacjami), film (nagranie nie dłuższe niż 10 minut), podcast audio (nagranie nie dłuższe niż 10 minut) lub fotografia (maksymalnie 15 zdjęć). Praca powinna dotyczyć jednego z następujących tematów:

  1. Mniej znaczy więcej – jak pokonać konsumpcjonizm?
  2. Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety.
  3. Małe stworzenie – wielkie znaczenie. Wpływ bioróżnorodności na przyszłość naszej planety.
  4. Woda – towar luksusowy?

Reportaż może dotyczyć pozytywnych działań podejmowanych lokalnie: w szkole, rodzinie, miejscowości lub wskazywać na zagrożenia w najbliższym otoczeniu (dziennikarstwo śledcze). W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupie (maksymalnie troje uczniów). Zgłoszeń dokonuje nauczyciel.

Ważne daty:

  •  1.03 – 28.04.2023, godz. 14.00 – zgłoszenie prac konkursowych,
  • 28.04 – 1.05.2023 – ocena prac konkursowych – I etap konkursu,
  • 1.06.2023 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w siedzibie Organizatora w Rzeszowie – II etap konkursu.

Kontakt: katedradziennikarstwa@wsiz.edu.pl

Konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety”

Nagrody:

Nagroda Główna: 1000 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (np. Komunikacja cyfrowa, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna),

3 wyróżnienia:  – 3x 500 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

Wszyscy Laureaci: wizyta w redakcji oddziału terenowego Telewizji Polskiej TVP3 Rzeszów.

Nagroda dla Opiekunów Laureatów: roczne cyfrowe prenumeraty „Tygodnika Powszechnego”.

Wygrywają nie tylko Laureaci! Gali Finałowej konkursu będą towarzyszyć warsztaty dziennikarskie dla wszystkich zainteresowanych uczestników konkursu.

Konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety”

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Patroni merytoryczni: Stowarzyszenie EKOSKOP, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Rzeszów, TVP Rzeszów, Rzeszow-news.pl.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content