BIP WSIiZ

Dr hab. Konrad Szocik, prof. WSIiZ

Profesor Uczelni w Katedrze Nauk Społecznych.

Visiting fellow w Yale Interdisciplinary Center for Bioethics, Institution for Social and Policy Studies (ISPS), Yale University, USA.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2014 roku.

Autor The Bioethics of Space Exploration opublikowanej w Oxford University Press.

Autor Feminist Bioethics in Space. Gender Inequality in Space Exploration opublikowanej w Oxford University Press.

Redaktor serii wydawniczej Springer „New Approaches to the Scientific Study of Religion„.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok 2013).

Doktor habilitowany w dyscyplinie filozofia (Uniwersytet Łódzki, rok 2024).

Opiekun Koła Naukowego Filozofii Feministycznej.

Aktualne zainteresowania filozoficzne dotyczą etycznych, społecznych i politycznych wyzwań związanych z przyszłością człowieka w kosmosie, bioetyki, filozofii feministycznej, etyki populacyjnej i zmian klimatycznych, jak i filozofii antynatalizmu.

Wygłaszał referaty na konferencjach zagranicznych w USA (Santa Ana, New Mexico, w 2017; Star Island, New Hampshire, w 2019; Oxford, Missisipi, 2022; Newport News, Virginia, w 2024), Anglii (Oksford w 2017, 2018 i 2019), Japonii (Chiba w 2024), Francji (Lyon w 2018), Holandii (Amsterdam w 2015), Norwegii (Hamar w 2017). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019-2022), stypendysta programu im. Bekkera (NAWA) na roczny staż naukowy na Uniwersytecie Yale (2021-2022), kierownik projektu „Bioetyka eksploracji kosmosu” finansowanego przez NCN w ramach programu Opus 21 (2022-2024) na kwotę 157 680 złotych

Autor ponad 170 publikacji naukowych, w tym ponad 80 (w tym ponad 50 z zakresu filozofii, etyki, bioetyki i polityki eksploracji kosmosu) w języku angielskim w takich czasopismach jak Science, The American Journal of Bioethics, American Journal of Bioethics Neuroscience, South African Journal of Philosophy, Bioethics, Monash Bioethics Review, Behavioral and Brain Sciences, International Journal of Astrobiology, Acta Astronautica, Space Policy, Futures, Technological Forecasting and Social Change, Technology in Society, Nanoethics, Science and Engineering Ethics, The New Bioethics, Journal of the British Interplanetary Society, Spaceflight, Theoretical Issues in Ergonomics Science, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Astropolitics, Zygon, Theology and Science, Archive for the Psychology of Religion, Method and Theory in the Study of Religion, AI in Society, Sage Open, Current Anthropology, Heythrop Journal – Quarterly Review of Philosophy and Theology, Social Evolution and History, Numen, World Futures, Social Psychology.

W 2019 roku pod jego redakcją ukazała się książka pod tytułem „The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach” wydana przez wydawnictwo Springer. W 2020 roku ukazała się kolejna książka pod tytułem „Human Enhancements for Space Missions. Lunar, Martian, and Future Missions to the Outer Planets” (także Springer). W 2021 ukazała się „The Human Factor in the Settlement of the Moon. An Interdisciplinary Approach” (red. Margaret Boone Rappaport i Konrad Szocik).

W maju 2023 roku opublikowana została monografia pod tytułem „The Bioethics of Space Exploration” w Oxford University Press.  Książka ta jest głównym efektem projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie Yale w ramach stypendium im. Bekkera otrzymanego z NAWA.

W czerwcu 2024 roku ukazała się w Oxford University Press kolejna monografia Szocika pod tytułem „Feminist Bioethics in Space: Gender Inequality in Space Exploration”, która jest głównym efektem projektu realizowanego w ramach grantu NCN Opus 41 (UMO 2021/41/B/HS1/00223).

Obecnie Szocik pracuje nad kolejną monografią poświęconą zagadnieniu antynatalizmu ze szczególnym odniesieniem do naszej przyszłości w kosmosie.

Szocik jest także redaktorem czasopisma „Studia Humana”.

 

https://orcid.org/0000-0002-7262-3915

https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Szocik

Scopus

 

Publikacje opublikowane w ramach projektu „Genetyka, etyka i kolonizacja kosmosu. Zagadnienia bioetyczne w przyszłych załogowych misjach kosmicznych” realizowanego w ramach stypendium im. Mieczysława Bekkera (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, rok akademicki 2021-2022, Yale University):

Wydrukowane
1. Szocik, K. 2021. Lunar Settlement, Space Refuge, and Quality of Life: A Prevention Policy for the Future of Humans on Luna, In M. Boone Rappaport and K. Szocik (eds.), The Human Factor in the Settlement of the Moon. An Interdisciplinary Approach. Cham: Springer, pp. 209-220.
2. Szocik, K. 2021. Ethical, Political and Legal Challenges Relating to Colonizing and Terraforming Mars, In M. Beech, J. Seckbach, and R. Gordon. Terraforming Mars. Series: Astrobiology Perspectives on Life of the Universe. Scrivener Publishing – Wiley.
3. Szocik, K., M. B. Rappaport, and C. Corbally. 2021. Genetics, Ethics, and Mars Colonization: A Special Case of Gene Editing and Population Forces in Space Settlement, In O. A. Chon-Torres, T. Peters, J. Seckbach, and R. Gordon (eds.). Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy. Wiley-Scrivener Publishing.
4. Szocik, K. 2022. Why catastrophic events, human enhancement and progress in robotics may limit individual health rights. Monash Bioethics Review.
5. Szocik, K.  2022. The “staying alive” theory reinforces stereotypes and shows women’s lower quality of life. Behavioral and Brain Sciences. 45, E146. doi:10.1017/S0140525X22000395. 
6. Szocik, K., and M. Braddock. 2022. Bioethical issues in human modification for protection against the effects of space radiation. Space Policy. 101505, https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2022.101505.
7. Szocik, K. 2022. Evolutionary Biology as a Source of Reliable Knowledge about Extraterrestrial Intelligence (ETI). Why we Should Reject Militarism in Our Thinking about ETI, In Jensine Andresen and Octavio A. Chon Torres (eds.), Extraterrestrial Intelligence: Academic and Societal Implications, Cambridge Scholars.
8. Szocik, K., and M. J. Reiss. 2022. The final frontier: what is distinctive about the bioethics of space missions? The cases of human enhancement and human reproduction. Monash Bioeth. Rev. https://doi.org/10.1007/s40592-022-00164-6.
9. Szocik, K., and M. Braddock. 2022. Synthetic biology for human space missions: Ethical issues and practical applications. Astropolitics, https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2145192.
10. Szocik, K., and M. J. Reiss. 2023. Why space exploitation may provide sustainable development: Climate ethics and the human future as a multi-planetary species. Futures 147, 103110, https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103110.
11. Szocik, K. 2023. The ethical status of germline gene editing in future space missions. The special case of positive selection on Earth for future space missions. NanoEthics: Studies of New and Emerging Technologies 17, 3, https://doi.org/10.1007/s11569-023-00438-1.

12. Szocik, K. 2023. The bioethics of space exploration. Oxford University Press.

 

Publikacje opublikowane w ramach projektu „Bioetyka eksploracji kosmosu” (Opus, Narodowe Centrum Nauki, 2022-2025):

Wydrukowane
1. Szocik, K., and R. Abylkasymova. 2022. If ETI exists, it is unable to recognize humans as intelligent beings. International Journal of Astrobiology, 21(6): 462-468.
2. Szocik, K. 2023. Space not for everyone: the problem of social exclusion in the concept of space settlement. Futures, 145, 103073.
3. Szocik, K., and R. Abylkasymova. 2023. Feminism and gender in thinking about extraterrestrial intelligence. International Journal of Astrobiology, 1-9. doi:10.1017/S1473550423000034.

4. Szocik, K. The evolution of puritanical morality has not always served to strengthen cooperation, but to reinforce male dominance and exclude women, Behavioral and Brain Sciences.

W druku
1. Szocik K. Feminist bioethics in space. Oxford University Press.

Monografie:

1. Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 436,
2. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 282,
3. Szocik K. (ed.). The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach. Springer 2019.
4. Szocik K. (ed.). Human Enhancements for Space Missions. Lunar, Martian, and Future Missions to the Outer Planets. Springer 2020.
5. Szocik K. and Hans Van Eyghen. Revising Cognitive and Evolutionary Science of Religion. Religion as an Adaptation. Springer 2021.
6. Rappaport, M. B., and Konrad Szocik. The Human Factor in the Settlement of the Moon. An Interdisciplinary Approach. Springer 2021.
7. Bioethics of space exploration. Oxford University Press, 2023.
8. Feminist bioethics in space. Gender inequality in space exploration. Oxford University Press, 2024, w druku.

 

 

Artykuły w czasopismach:

Publikacje w obszarze filozofii i etyki przestrzeni kosmicznej i misji kosmicznych

2023

 1. Szocik, K., and M. J. Reiss. Why space exploitation may provide sustainable development: Climate ethics and the human future as a multi-planetary species. Futures 147, 103110, https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103110.
 2. Szocik, K., and R. Abylkasymova. Feminism and gender in thinking about extraterrestrial intelligence. International Journal of Astrobiology, 1-9. doi:10.1017/S1473550423000034.
 3. Szocik, K., and A. M. Gouw. Moral bioenhancement for space: should we enhance morally future deep-space astronauts and space settlers? Theology and Science, in press.
 4. Szocik, K. Space not for everyone: the problem of social exclusion in the concept of space settlement, Futures, 145, 103073, https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103073.
 5. Szocik, K. The ethical status of germline gene editing in future space missions. The special case of positive selection on Earth for future space missions. NanoEthics: Studies of New and Emerging Technologies 17, 3, https://doi.org/10.1007/s11569-023-00438-1..

 

2022

 1. Chon-Torres, and K. Szocik. A brief epistemological discussion of astrotheology in the light of astrobiology. International Journal of Astrobiology, DOI:10.1017/S1473550421000367.
 2. Szocik, K. Evolutionary Biology as a Source of Reliable Knowledge about Extraterrestrial Intelligence (ETI). Why we Should Reject Militarism in Our Thinking about ETI, In Jensine Andresen and Octavio A. Chon Torres (eds.), Extraterrestrial Intelligence: Academic and Societal Implications, Cambridge Scholars.
 3. Szocik, K., and M. Braddock. 2022. Bioethical issues in human modification for protection against the effects of space radiation. Space Policy. 101505, https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2022.101505.
 4. Szocik, K. 2022. Evolutionary Biology as a Source of Reliable Knowledge about Extraterrestrial Intelligence (ETI). Why we Should Reject Militarism in Our Thinking about ETI, In Jensine Andresen and Octavio A. Chon Torres (eds.), Extraterrestrial Intelligence: Academic and Societal Implications, Cambridge Scholars.
 5. Szocik, K., and M. J. Reiss. 2022. The final frontier: what is distinctive about the bioethics of space missions? The cases of human enhancement and human reproduction. Monash Bioeth. Rev. https://doi.org/10.1007/s40592-022-00164-6.
 6. Szocik, K., and M. Braddock. 2022. Synthetic biology for human space missions: Ethical issues and practical applications. Astropolitics, https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2145192.
 7. Szocik, K., and R. Abylkasymova. 2022. If ETI exists, it is unable to recognize humans as intelligent beings – International Journal of Astrobiology, 21(6), 462-468, https://doi.org/10.1017/S1473550422000179.
 8. Szocik, K. 2022. Why catastrophic events, human enhancement and progress in robotics may limit individual health rights. Monash Bioethics Review, https://doi.org/10.1007/s40592-021-00150-4.

2021

 1. Szocik, K. Ethical, Political and Legal Challenges Relating to Colonizing and Terraforming Mars, In M. Beech, J. Seckbach, and R. Gordon. Terraforming Mars. Series: Astrobiology Perspectives on Life of the Universe. Scrivener Publishing – Wiley.
 2. Szocik, K. The biologically optimized spacefarer. Science, 30 April, 372 (6541), 469, 1126/science.abh0098.
 3. Rappaport, M. B., and K. Szocik. Practical Planning Commences: Next Steps in the Settlement of Earth’s Moon, In: M. B. Rappaport and K. Szocik (eds), The Human Factor in the Settlement of the Moon. An Interdisciplinary Approach, Cham: Springer, pp. 1-16, https://doi.org/10.1007/978-3-030-81388-8_1.
 4. Szocik, K. 2021. Lunar Settlement, Space Refuge, and Quality of Life: A Prevention Policy for the Future of Humans on Luna, In M. Boone Rappaport and K. Szocik (eds.), The Human Factor in the Settlement of the Moon. An Interdisciplinary Approach. Cham: Springer, pp. 209-220, https://doi.org/10.1007/978-3-030-81388-8_13.
 5. Szocik, K. Space bioethics: why we need it and why it should be a feminist space bioethics. Bioethics, Vol. 35 (2): 187-191, https://doi.org/10.1111/bioe.12803.
 6. Wójtowicz, T., K. Szocik. Democracy or what? Political system on the planet Mars after its colonization. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 166, May, 120619: 1-6.
 7. Szocik, K. Humanity should colonize space in order to survive but not with Embryo Space Colonization, International Journal of Astrobiology, 20(4): 319-322.
 8. Szocik, K., M. Shelhamer, M. Braddock, F. A. Cucinotta, Ch. Impey, P. Worden, T. Peters, M. M. Ćirković, K. C. Smith, K. Tachibana, M. Reiss, Z. Norman, A. M. Gouw, G. Munévar. Future Space Missions and Human Enhancement: Medical and Ethical Challenges, Futures, Volume 133: 102819.
 9. Szocik, K., M. B. Rappaport, and C. Corbally. 2021. Genetics, Ethics, and Mars Colonization: A Special Case of Gene Editing and Population Forces in Space Settlement, In O. A. Chon-Torres, T. Peters, J. Seckbach, and R. Gordon (eds.). Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy. Wiley-Scrivener Publishing.
 10. Rappaport, M. B., C. Corbally, and K. Szocik. Interstellar Ethics and the Goldilocks Evolutionary Sequence: Can We Expect ETI to Be Moral? In A. Chon-Torres, T. Peters, J. Seckbach, and R. Gordon (eds.). Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy. Wiley-Scrivener Publishing.

 

2020

 1. Rappaport M. B., K. Szocik, C. Corbally. Neuroplasticity as a foundation for human enhancements in space. Acta Astronautica 175: 438-446.
  Szocik, K., T. Wójtowicz, M. Braddock. The Martian – possible scenarios for a future human society on Mars. Space Policy 54, 101388.
 2. Mazur, S. K., D. Minich, and K. Szocik. 2020. Legal, Political, and Ethical Challenges of Mars Settlement. Astropolitics 18 (3): 223-237.
 3. Szocik K., Abood S., Impey C., Shelhamer M., Haqq-Misra J., Persson E., Oviedo L., Capova K. A., Braddock M., Rappaport M. B., Corbally C. Visions of a Martian Future. Futures 117, 102514.
 4. Szocik K., Wójtowicz T., Rappaport M. B., Corbally C. Ethical issues of human enhancements for space missions to Mars and beyond. Futures 115C, 102489.
 5. Szocik K. Is Human Enhancement in Space a Moral Duty? Missions to Mars, Advanced AI and Genome Editing in Space. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 29 (1): 122-130.
 6. Szocik K. Human Future in Space and Gene Editing: Waiting for Feminist Space Ethics and Feminist Space Philosophy. Theology and Science 18 (1): 7-10.
 7. Szocik K., Norman Z., Reiss M. J. Ethical challenges in human space missions: a space refuge, scientific value, and human gene editing for space. Science and Engineering Ethics 26: 1209–1227.
 8. Braddock M., Wilhelm C. P., Romain A., Bale L., Szocik K. Application of Socio-technical Systems Models to Martian Colonisation and Society Build. Theoretical Issues in Ergonomics Science 21 (2): 131-152.
 9. Szocik, K. Ethical Issues in CRISPR for Human Space Missions, In T. Peters and A. Gouw (eds.), Macmillan Palgrave (in press).

2019

 1. Szocik K., Braddock M. Why human enhancement is necessary for successful human deep-space missions. The New Bioethics 25 (4): 295-317.
 2. Szocik K. Biomedical moral enhancement for human space missions. Studia Humana 8 (4): 1-9.
 3. Szocik K., Tachibana K. Human Enhancement and Artificial Intelligence for Space Missions. Astropolitics 17 (03): 208-219
 4. Szocik K., Wójtowicz T. Human enhancement in space missions: from moral controversy to technological duty. Technology in Society 59: 101156.
 5. Szocik K., Campa R., Rappaport M. B., Corbally C. Changing the Paradigm on Human Enhancements: The Special Case of Modifications to Counter Bone Loss for Manned Mars Missions. Space Policy 48: 68-75.
 6. Szocik K. Should and could humans go to Mars? Yes, but not now and not in the near future. Futures 105: 54-66.
 7. Szocik K. Human Place in the Outer Space: Skeptical Remarks, 233-252. In K. Szocik (ed.), The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach, Cham: Springer.
 8. Campa R., Szocik K., Braddock M. Why Space Colonization Will Be Fully Automated. Technological Forecasting and Social Change 143: 162-171.
 9. Abylkasymova R., Szocik K. Ethical issues in a human mission to Mars. Space Research Today 206: 44-50.
 10. Braddock M., Campa R., Szocik K. Ergonomic constraints for astronauts: challenges and opportunities today and for the future. In Rebecca Charles, David Golightly (eds.), Contemporary Ergonomics & Human Factors 2019: 293-301, Birmingham, Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors Publishers.

2018

 1. Szocik K., Abood S., Shelhamer M. Psychological and Biological Challenges of the Mars Mission viewed through the Construct of the Evolution of Fundamental Human Needs. Acta Astronautica 152: 793-799.
 2. Szocik K., Elias Marques R., Abood S., Lysenko-Ryba K., Minich D., Kędzior A. Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. Futures 100: 56-62.
 3. Szocik K., Tkacz B. 2018. Multi-Level Challenges in a Long-Term Human Space Program. The Case of Manned Mission to Mars. Studia Humana 7 (2): 24-30.

2017

 1. Szocik K., Wójtowicz T., Baran L. War or peace? The possible scenarios of colonising Mars. Space Policy 42: 31-36.

2016

 1. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Banaś S., Mazur S. Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy 38: 27-29.
 2. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Banaś S., Mazur S. Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa. Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2 (34): 109-125.

2015

 1. Szocik K. 2015. Mars, Human Nature and the Evolution of the Psyche. Journal of the British Interplanetary Society 68 (12): 403-405.

 

 

 

Publikacje z zakresu ewolucyjnych i kognitywnych nauk o religii

2020
1. Oviedo L., Szocik K. Religious-and other beliefs: How much specificity? Sage Open 10 (1): 1-11, https://doi.org/10.1177/2158244019898849.
2. Szocik K. Critical remarks on Cognitive Science of Religion. Zygon 55 (1): 157-184.
3. Van Slyke J., Szocik K. 2020. Sexual selection and religion: Can the evolution of religion be explained in terms of mating strategies? Archive for the Psychology of Religion 42 (1): 123-141.
4. Szocik K., Messick K. Breaking the Spell: Reconsidering Cognitive and Evolutionary Approaches to Atheism. Method and Theory in the Study of Religion 32 (4-5): 299-327.
5. Szocik, K. Why cognitive, evolutionary and sexual selection theories of religion do not explain the idea of religious transcendence, In Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther, Bernard Michollet, Are We Special? Studies in Science and Theology, vol. 17 (2019-2020), Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 411-422.

2019
6. Szocik K. 2019. What is right and what is wrong in the Darwinian approach to the study of religion. Social Evolution & History 18 (2), 210-228.

2018
7. Szocik K., Wisła-Płonka J. 2018. Moral neutrality of religion in the light of conflicts and violence in mediatized world. Social Communication 4 (s1): 76-88.
8. Szocik K. 2018. Religion as a biological adaptation or why looking for similarities between ants, honey bees and priests can be justified. In H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska (red.), Religion, spirituality, adaptation: post-modern approaches in the psychology of religion, Sacrum Publishing House, Gdańsk‐Katowice, 141-154.
9. Szocik K., Oviedo L. 2018. The Acquisition and Function of Religious Beliefs. A review and synthesis of proximate and ultimate perspectives. Theology and Science 16 (4): 520-538.
10. Szocik K. 2018. Adaptationist account can tell us more about religion than cognitive account can. In H. van Eyghen, G. van den Brink, R. Peels (eds.), New Developments in the Cognitive Science of Religion: the Rationality of Religious Belief, Cham: Springer, 93-108.
11. Szocik K. 2018. Ateizm w świetle perspektywy kognitywnej i ewolucyjnej [w:] S. Wróbel, K. Skonieczny (red.), Ateizm. Próba dokończenia projektu, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 65-77.
12. Szocik K. 2018. Does human cooperation make us special? In Studies in Science and Theology. ESSSAT Yearbook, published by European Society for the Study of Science and Theology, 71-84.

2017
13. Szocik K. 2017. Religion and religious belief as evolutionary adaptations. Zygon: Journal of Religion and Science 1 (52): 24-52.
14. Szocik K. 2017. The critique of intuitiveness and naturalness of religious beliefs within CSR. Antonianum XCII (2-3): 289-303.
15. Szocik K. 2017. Religia i religijność w świetle kognitywnych nauk o religii [w:] P. Grabarczyk, T. Sieczkowski (red.), Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117-134.
16. Szocik K. 2017. Księża, mrówki i reprodukcja, czyli dlaczego teoria Darwina ma ograniczone zastosowanie w badaniach nad religią? [w:] M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak (red.), Religie w dialogu kultur, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 247-257.

2016
17. Szocik K. 2016. Reliability and Adaptability of Religious Beliefs in the Light of Cognitive Science of Religion. Studia Humana 5 (4): 64-73.
18. Szocik K. 2016. Wars and Conflicts are Only Randomly Connected with Religion and Religious Beliefs. An Outline of Historical, Cognitive, and Evolutionary Approach. Studia Humana 5 (2): 37-46.
19. Szocik K. 2016. The impact of religion on the evolution of cooperation and conflicts. Człowiek i społeczeństwo, Z. Drozdowicz and S. Sztajer (red.), vol. XLI, Poznań: 103-114, Adam Mickiewicz University Press.
20. Szocik K. 2016. Kognitywne i adaptacjonistyczne podejście do badań nad religią. Krótki przegląd wybranych zagadnień. Humaniora. Czasopismo internetowe 14 (2): 31–41.
21. Szocik K. 2016. Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii. Diametros 50: 63-80.
22. Szocik K. 2016. Czy kognitywne nauki o religii mogą wyjaśnić religię? Filozofia nauki, Rok XXIV, 2 (94): 119-132.
23. Szocik K. 2016. Religia jako biologiczna adaptacja. Przegląd religioznawczy 2 (260): 187-202.
24. Szocik K. 2016. Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii. Humaniora. Czasopismo Internetowe 12 (4): 41-53.

2015
25. Szocik K., Walden P. L. 2015. Why atheism is more natural than religion. Studia Religiologica 48 (4): 313-326.
26. Szocik K. 2015. Functionality of religion in the contemporary culture. Przegląd Religioznawczy 258 (4): 147-155.
27. Szocik K. 2015. Wpływ przekonań religijnych na podejmowanie decyzji [w:] A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński (red.), Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków, 263-289.

2014
28. Szocik K. 2014. Kognitywna teoria religii a naturalność teizmu i ateizmu. Krytyka założenia o intuicyjnej religijności człowieka [w:] J. Woleński, A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków, 349-387.

Publikacje z zakresu filozofii religii i badań nad religią

2023
1. Rabinovitch, A., K. Cantarero, K. Szocik. The Limits of Antiatheist Prejudice. Social Psychology 54 (3): 180-192.

2021
2. Szocik, K. A defense of abortion. The dark side of the right-wing alliance with the Roman Catholic Church in Poland. Dialog 60 (1): 8-10.

2017
3. Szocik K., Walden P. L. 2017. The Attitude of the Catholic Church toward the Jews: An Outline of a Turbulent History. Numen. International Review for the History of Religions 2-3 (64): 209-228.
4. Szocik K. 2017. W cieniu Holocaustu – ewolucja postawy Kościoła Katolickiego wobec Żydów i judaizmu. Studia Polityczne 45 (1): 199-223.

2016
5. Szocik K. 2016. Moralność ateizmu a niemoralność teizmu w świetle poglądów Paula-Henri Holbacha. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 33: 18-32.

2015
6. Szocik K. 2015. Research approaches in the study of religion. Studia Humana 4 (1): 26-35.
7. Szocik K. 2015. Czy uzasadnione jest wiązanie wojny z religią? Studia Polityczne 3 (39): 167-181.
8. Szocik K., Szyja A. 2015. Poland: A Dark Side of Church Cultural Policy. Studia Humana 4 (4): 13-22.
9. Szocik K. 2015. Kierkegaardiańska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną krytyką a poszukiwaniem ideału [w:] M. Gołębiewska (red.), Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 112-131.
10. Szocik K. 2015. Mariana Morawskiego koncepcja wychowania do życia w państwie. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (1): 235-247.
11. Szocik K. 2015. Metafizyczne uzasadnienie wolności religijnej w świetle procesów sekularyzacyjnych. Świat i polityka 6-7: 22-27.
12. Szocik K. 2015. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2014
13. Szocik K. 2014. Kierkegaardowski prymat subiektywności jako uzasadnienie politycznej sekularyzacji i prywatyzacji religii [w:] A. Szwed (red.), W kręgu Kierkegaarda, Warszawa-Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 92-104.
14. Szocik K. 2014. Antyinstytucjonalny model Kierkegaardowskiego chrześcijaństwa. Religijne rozwiązanie problemu kulturowego pluralizmu [w:] E. Kasperski, M. Urbańska-Bożek (red.), Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk, 146-162.
15. Szocik K. 2014. Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku [w:] Marcin Karas (red.), Historia filozofii a meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Widomskiemu z okazji 65. Urodzin, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 229-240.
16. Szocik K. 2014. L’Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo. Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, Toleration, and Tolerance 1 (2): 85-95.
17. Szocik K. 2014. A critique of moral optimism of Sam Harris. Polemical comments. Studia Religiologica 47 (4): 321-329.

 

 

 

Publikacje z zakresu aplikowania perspektywy ewolucyjnej, jak i perspektywy filozoficznej, historii filozofii i historii idei do wybranych zagadnień społecznych i kulturowych innych niż religia

2021

1. Szocik, K., and R. Abylkasymova. 2021. Covid-19 pandemic and future global catastrophic risks as a challenge for health-care ethics. International Journal of Human Rights in Healthcare, https://doi.org/10.1108/IJHRH-12-2020-0107.
2. Szocik, K., and R. Abylkasymova. 2021. Ethical Issues in Police Robots. The Case of Crowd Control Robots in a Pandemic. Journal of Applied Security Research, 10.1080/19361610.2021.1923365.
3. Szocik, K., and A. Jurkowska-Gomułka. 2021. Ethical, Legal and Political Challenges of Artificial Intelligence: Law as a Response to AI-Related Threats and Hopes. World Futures. The Journal of General Evolution, DOI: 10.1080/02604027.2021.2012876.
4. Chmielnicki, P., D. Minich, R. Rybkowski, M. Stachura, K. Szocik. 2021. The Covid-19 pandemic as an opportunity for a permanent reduction in civil rights. Studia Iuridica Lublinensia 30 (4), pp. 77–109.
5. Szocik K. 2021. Conceptual issues in covid-19 pandemic: covid-19 as an example of global catastrophic risk. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 30 (1).

2020
6. Szocik, K. 2020. Not by culture alone. Current Anthropology 61 (2).
7. Szocik K., Tkacz B., Gulczyński P. 2020. The revelation of superintelligence. AI & Society, DOI: 10.1007/s00146-020-00947-7.

2019
8. Szocik K., Herian R. 2019. Evolutionary roots of property rights; the natural and cultural nature of human cooperation. The Heythrop Journal 60 (6): 821-831.
9. Szocik K. 2019. „Spinozasstreit” – polemika Jakobiego z Lessingiem i Mendelssohnem. Starcie irracjonalnej religijności z racjonalizmem i historycznym krytycyzmem. Orbis Idearum 7 (2): 119-131.

2018
10. Szocik K., Gemzik-Salwach A., Cywiński Ł, Inglot-Brzęk E. 2018. Fashion effects: self-limitations of the free will caused by degeneration of the free market. Economic Research 31 (1): 2100-2115.

2017
11. Szocik K., Lindberg S. 2017. Selfishness and Cooperation: Challenge for Social Life. Studia Humana 6:3: 38-47.
12. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Minich D., Kędzior A., Banaś S., Mazur S. 2017. Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości. Studia politologiczne 45: 195-214.

2016
13. Szocik K. 2016. An Axiological Aspect of Terrorism: Remarks on Scott Atran’s Perspective. Journal of Applied Security Research 11 (2): 1-13.
14. Szocik K. 2016. Przewrotnie o migracji – stosunek wobec migrantów w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej [w:] Anna Siewierska-Chmaj (red.), W pułapce wielokulturowości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 129-167.

2015
15. Szocik K. 2015. Samobójczy terroryzm i wartości święte. Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 18: 185-205.
16. Szocik K. 2014. „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych. Studia Philosophiae Christianae 50 (2): 105-123.

 

Publikacje w języku polskim na temat filozofii religii, historii filozofii, sekularyzacji:
1. „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych, Studiae Philosophiae Christiana, (50) 2014 nr 2,
2. Krytyka ateistycznego sceptycyzmu i fideizmu filozofii Kanta w świetle wybranych koncepcji neotomistycznych, Przegląd Religioznawczy, 2014,
3. Metafizyczne uzasadnienie wolności religijnej w świetle procesów sekularyzacyjnych, Człowiek, Świat, Polityka, 6-7, 2015, s. 22-27,
4. Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II, Slavia Occidentalis, Tom 70/2 (2013), s. 115-131,
5. Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i
racjonalizmu, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. XIX, Z. 1 (2013), s. 19-33,
6. Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 26/2013, s. 79-93,
7. Hegel jako oświeceniowy krytyk religii pozytywnych. Pozytywność religii chrześcijańskiej a zakwestionowanie wartości religii objawionej, Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny, 23 (2013), s. 1-12,
8. Fichteańskie Wisenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. VIII, fasc. 3 (2013), s. 93-106,
9. Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 22: 2013, Nr 1 (85), s. 127-135,
10. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako wyraz realizacji idei oświeceniowych, Studia Polityczne, 2012, 30, s. 323-343,
11. Wpływ religii na kulturę. Współczesne argumenty zwolenników sekularyzacji, Kultura i wartości, 3 (2012), s. 79-94,
12. Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, nr 4 (1/2012), s. 69-80,
13. Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki, Nowa Krytyka, 2012, 29,
14. Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 2012, 25, s. 1-10,
15. Rozdział Kościoła od państwa jako gwarancja pluralizmu i wolności światopoglądowej, Przegląd Religioznawczy, 2011, 3 (241),s. 115-122,
16. Ateizm i religia w filozofii starożytnej Grecji, Przegląd Religioznawczy, 2011, 4 (242), s. 3-16,
17. Panteizm i ateizm Johanna Wolfganga Goethego. Istotny wkład w rozwój europejskiej kultury filozoficznej od teizmu do ateizmu, Slavia Occidentalis, s. 21-28, nr 68, 2011,
18. Kartezjańskie źródła europejskiego ateizmu, Racjonalia, nr 1, 2011, s. 136-147,
19. Ludwig Feuerbach – twórca nowoczesnego ateizmu, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, nr 2, 2010,
20. Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej, Studia Philosophiae Christianae, 2/2010, s. 208-218,
21. Polityczno – społeczna struktura ateizmu sowieckiego, Pro fide, rege et lege, 2(66) / 2010, s. 9-18,
22. Jean Paul – Sartre o idei Boga, Przegląd Religioznawczy, nr 3, 2009, s. 107-128,
23. Krytyka instytucji kościoła i relacji kościół-państwo w filozofii Kierkegaarda, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, 2008, nr 1 (65), Warszawa 2008, s. 101-109,
24. Nie nadużywać Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 197-198,
25. Eugenio Lecaldano – Etyka bez Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 198-200,
26. Iluzje ateizmu, Kwartalnik Filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. 1, s. 174-176,
27. Gdy w dyskusji iskrzy, Znak, 2010, Nr 662-663. Lipiec – Sierpień (7-8), s. 140-142,
28. Ewangelia według nauki, Kwartalnik filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. II, s. 188-190,
29. Awangarda a zaangażowanie Petera Burgera, Estetyka i krytyka, (2):267-270 (2010),
30. Nowoczesny ateizm humanistyczny a realizm tomistyczny, tekst w zbiorze Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja osiągnięć nauki polskiej, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010, s. 71-72,
31. Estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha, Estetyka i krytyka,15/16, (2/2008-1/2009),
32. Państwo świeckie, czyli dlaczego religia szkodzi społeczeństwu i jednostce, Res Humana, 3/2012, s. 31-33,
33. Dlaczego potrzebna jest sekularyzacja?, Przegląd, Nr 11 (585), 20 marca 2011 r., s. 50-51,
34. Kierkegaardowski prymat subiektywności jako uzasadnienie politycznej sekularyzacji i prywatyzacji religii [w:] A. Szwed (red.), W kręgu Kierkegaarda, Warszawa-Kęty 2014, s. 92-104,
35. Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku [w:] Marcin Karas (red.), Historia filozofii a meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Widomskiemu z okazji 65. Urodzin, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 229-240,
36. Ateizm w filozofii europejskiej. Czy religia szkodzi człowiekowi? [w:] Magdalena B. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość, Kraków 2014, s. 231-234,
37. Antyinstytucjonalny model Kierkegaardowskiego chrześcijaństwa. Religijne rozwiązanie problemu kulturowego pluralizmu, (red.) Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 146-162,
38. Deterministyczna perspektywa filozoficznego rozumienia wolności [w:] Leszek Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 311-324,
39. Od Kartezjusza do Feuerbacha: rozwój ateizmu w filozofii europejskiej [w:] Jowita Guja (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 123-136,
40. Benedetto Croce: Teoria estetyki. Benedetto Croce-życie i dzieło [w:] Leszek Sosnowski (red.), Sztuka, twórczość, artysta. Wybór pism z filozofii ekspresji, Collegium Columbinum, Kraków 2011, s. 121-164. Rozdział o Benedetto Croce zawiera tłumaczenie z języka włoskiego fragmentu Estetica Benedetto Croce,
41. Egzystencjalizm Tomasza z Akwinu a egzystencjalizm Jeana -Paula Sartre’a [w:] Marcin Karas (red.), Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, Kraków 2009, s. 213-223.

 

Konferencje zagraniczne i międzynarodowe w Polsce, na których językiem konferencyjnym był język angielski

2019
1. The International Society for Science and Religion (ISSR), ISSR Conference: Religion, Evolution and Social Bonding: 21st-24th July 2019, Eynsham Hall koło Oksfordu, Anglia; tytuł referatu: “Why sexual selection theory explains religion better than adaptive and cognitive account do.”
2. IRAS – The Institute on Religion in an Age of Science, IRAS Summer Conference on Star Island: June 22‐29, 2019, The CRISPR Apple on the Tree of Knowledge: Bioengineering, Gene Editing, and the Human Future, Star Island, USA; tytuł referatu: “Biological Human enhancement in space.”

2018
3. Transhumanism, Posthumanism and Super-Naturalism, 2018 Ian Ramsey Centre Summer Conference, Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford, Oxford, Anglia, 5-7 July 2018, tytuł referatu: “Manned Mission to Mars, Transhumanism, and Human Enhancement.”
4. Nature and Beyond: Transcendence and Immanence in Science and Religion (17th European Conference on Science and Theology), European Society for Study of Science and Theology, Lyon, Francja, April 17th – 22nd, 2018, tytuł referatu: “Why naturalistic (cognitive and evolutionary) research programs do not have any idea how to explain religious transcendence.”

2017
5. The evolution of religion II. How Biology, Psychology and Culture Interact, Tamaya Hyatt Resort, Santa Ana Pueblo, New Mexico, USA, November 12-15, 2017; tytuł referatu: “Pluralistic approach to the evolution of religion.”
6. Trends in interdisciplinary studies: 3rd Avant Conference 2017. Understanding Social Cognition. 20-22/10/2017, Lublin, Centre for Philosophical Research (organizer of the conference series), Institute of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (main co-organizer of the third edition), Faculty of Philosophy Catholic University of Lublin (co-organizer of the third edition), Villanova University (USA) (co-organizer of the third edition), The Institute of Philosophy and Sociology at The Polish Academy of Sciences (co-organizer of the third edition), Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, tytuł referatu: “Acquisition and transmission of religious beliefs”.
7. The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Conference “Culture, Context and Existential Challenges”, 21-24 August 2017, Centre for Psychology of Religion, Hamar, Norwegia; tytuł referatu: “Why adaptationist account to the study of religion works better than cognitive one.”
8. Religion, Society and the Science of Life, The Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford, International Society for Science and Religion, Oksford, Anglia, 19-22 July; tytuł referatu: “What is Right and What is Wrong in Darwinian Approach to the Study of Religion.”
9. 4th „His Master’s Voice” International Conference „Utopias, Dystopias, and Ecotopias”, Facta Ficta Research Centre, Kraków, 23-25 March 2017; tytuł referatu: “Mars Colony and Human Place in Space: From Imagination to Catastrophe.”

2016
10. Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness, XVI European Conference on Science and Theology, European Society for the Study of Science and Technology, UKSW w Warszawie, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Łódź, Warszawa, April 26, 2016 – May 1, 2016, tytuł referatu: “Evolutionary and religious roots of an ability to co-operate.”
11. III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality. Psychology – Culture – Biology, Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowności, UJ w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, KUL, Kraków, 20-22.06.2016, tytuł referatu: “Religious beliefs, natural selection and human cognition”.
12. 5th International Kraków Study of Religions Symposium. Understanding and explanation in the study of religions. In memory of Walter Burkert (1931-2015), Jagiellonian University in Kraków, Kraków, 7-9 November 2016, tytuł referatu: “Evolutionary approach to the study of religion: Religion and religious beliefs as an adaptation.”

2015
13. Workshop: Explaining Religion. Cognitive Science of Religion and Naturalism, The Abraham Kuyper Center for Science and Religion, Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandia, 4-5 December 2015, tytuł referatu: “The critique of intuitiveness and naturalness of religious beliefs within CSR.”
14. International Krakow Study of Religions Symposium, Religions: fields of research, methods and perspectives, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków, 16-18 November 2015, tytuł referatu: “Rationality and intuitiveness of religious beliefs in the light of Cognitive Science of Religion.”
15. Situating Cognition: Agency, Affect, and Extension. 2nd International Conference in Trends in Interdisciplinary Studies, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 15-18 November 2015, tytuł referatu: “Cognition, action and acquisition of religious beliefs in the light of Cognitive Science of Religion (CSR).”
16. The Critical Legal Conference, Uwr, Wrocław, 3-5 September 2015, tytuł referatu: „ Evolutionary roots of the property rights. Trust, conflicts and cooperation”.

2014
17. International Krakow Study of Religions Symposium, Religions: fields of research, methods and perspectives, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków, 27-29 October 2014, tytuł referatu: “The critique of moral optimism of the New Atheism”.

 

Konferencje w Polsce, w których językiem konferencji był język polski

2019
1. The 2nd International Interdisciplinary Conference “Philosophical Basis for Making Decisions and Non-Classical Logics. On the 140th anniversary of the birth of Professor Jan Łukasiewicz”, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2/1/2019, tytuł referatu: „Racjonalność religii w świetle ewolucyjnym”.

2017
2. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur. Reformacja – Dialog – Kultury”, 14-16 września 2017, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, tytuł referatu: „Religia w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej”.
3. Ateizm po polsku, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-27.05.2017, tytuł referatu: „Ewolucyjne i kognitywne konteksty polskiej dyskusji o ateizmie”.
4. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 11/24/2017, tytuł referatu: „Podejmowanie decyzji o kooperacji w perspektywie ewolucyjnej”.

2016
5. „Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji II”, Poznań, UAM, 12/11/2016, tytuł referatu: „Czy religia jest dzisiaj adaptacyjna, i czy w ogóle kiedykolwiek była?”.
6. Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań im. Edyty Stein, Poznań, 1-2.12.2016, tytuł referatu: „Czy chrześcijaństwo jest jeszcze użyteczne?”

2015
7. 10 Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19/09/2015, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Polska Akademia Nauk; Polskie Towarzystwo Filozoficzne, tytuł referatu: „Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii”.
8. Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, 13-14/11/2015, Poznań, UAM, tytuł referatu: „Wpływ religii na rozwój konfliktów i kooperacji”.

2014
9. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863 – 1914/18)”, Kraków, UJ, 24/10/2014, tytuł referatu: „Wychowanie do życia w państwie w świetle polskich neotomistów przełomu XIX i XX wieku”.

Prowadzone przedmioty:

 Współczesna kultura informacyjna, filozofia, filozofia stosowana, etyka, socjologia, bezpieczeństwo i higiena cyfrowa, wstęp do socjologii, etyka biznesu a zrównoważony rozwój, critical thinking.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

https://www.businessinsider.com/wed-probably-have-to-genetically-transform-our-bodies-to-survive-elon-musks-mars-colony-2017-3?IR=T

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4309524/Mars-colonists-rapidly-evolve-separate-species.html

https://futurism.com/to-colonize-mars-humans-need-to-evolve

https://blogs.scientificamerican.com/observations/captain-america-on-mars/

https://www.livescience.com/58229-mars-colonists-need-to-alter-body-mind.html

https://www.sciencealert.com/we-ll-probably-have-to-genetically-augment-our-bodies-to-survive-mars

https://www.inverse.com/article/38069-mars-colonies-space-religion-konrad-szocik

https://www.seeker.com/colonizing-mars-might-require-humans-to-radically-alter-their-bodies-a-2304346104.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-06-23/mozliwosci-kolonizacji-marsa-badaja-je-naukowcy-z-rzeszowskiej-uczelni/

https://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Czlowiek-na-Marsie-Kolonizacja-ryzykowna-00024521

https://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/pomysl-kolonizacji-marsa-rzeszowskich-naukowcow-wywoluje-zainteresowanie-na-swiecie/nejcxks

https://www.nouvelobs.com/sciences/20180605.OBS7724/sterilite-eugenisme-faire-des-enfants-sur-mars-ne-sera-pas-si-simple.html

https://www.online.no/bredband/ny-sesong-av-mars/

https://zeenews.india.com/space/humans-could-colonise-mars-in-future-say-experts_1986557.html

https://gizmodo.com/will-humans-have-to-upgrade-their-bodies-to-survive-on-1793236286

https://nypost.com/2017/03/14/mars-eventual-colonists-might-become-new-species/

https://www.donanimhaber.com/Mars-kolonisi-icin-insan-zihninin-ve-vucudunun-degistirilmesi-gerekebilir–89861

https://theweek.com/articles/808840/colonization-space

https://www.sciencetimes.com/articles/10290/20170314/mars-colonizers-should-modify-human-body-alter-emotions-to-survive-interplanetary-isolation.htm

https://crm.org/articles/how-to-build-a-team-that-can-survive-on-mars

http://natgeobloggen.no/da/2018/11/02/derfor-bliver-det-vanskeligt-at-foede-paa-mars/

http://planetawiedzy.pl/369513,Polscy-naukowcy-zbadaja-czy-mozna-skolonizowac-Marsa.html

https://www.techtimes.com/articles/201449/20170314/colonizing-mars-scientists-claim-future-colonies-will-need-superhuman-senses-to-adapt-to-the-harsh-environment.htm

http://trendintech.com/2017/03/24/theres-still-a-long-way-to-go-before-humans-can-successfully-colonize-on-mars/

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/rzeszowscy-naukowcy-maja-pomysl-na-kolonizacje-marsa.html

https://rzeszow.studentnews.pl/s/56/42047-NEWSY-Rzeszow-i-podkarpackie/4085954-Naukowcy-z-WSIiZ-zbadaja-mozliwosc-kolonizacji-Marsa.htm

https://www.ekologia.pl/ciekawostki/czy-zamieszkamy-kiedys-na-marsie,21827.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C410255%2Cnaukowcy-z-rzeszowskiej-uczelni-badaja-mozliwosci-kolonizacji-marsa.html

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/scientists-want-to-colonise-mars-with-enhanced-human-beings-3699273.html

https://www.thedailybeast.com/having-babies-on-mars-is-going-to-be-a-titanic-challenge

https://filling-space.com/2019/04/05/religion-and-space-colonization/

https://novini247.com/novini/polskiyat-filosof-konrad-shotsik-be-seriozno-kritikuvan-ot-svoite-kolegi_390356.html

https://naukatv.ru/articles/759

https://hightech.fm/2017/11/07/space-religion

https://news.rambler.ru/other/44067049-kak-budet-vyglyadet-chelovek-prisposoblennyy-dlya-zhizni-na-marse/

https://moya-planeta.ru/news/view/uchenye_rasskazali_o_vozmozhnym_slozhnostyah_zhizni_na_marse_29168/?&loaded_pages_count=1

https://www.ridus.ru/news/264918

https://hi-news.ru/research-development/filosof-kolonisty-na-marse-ne-vyzhivut-bez-religii.html

https://crm.org/articles/how-to-build-a-team-that-can-survive-on-mars

https://indianexpress.com/article/technology/science/enhanced-humans-could-colonise-mars-study-4568780/

https://up-magazine.info/espace/8682-les-humains-envoyes-sur-mars-evolueront-inevitablement-vers-une-nouvelle-espece/

Will A Mars Colony Need Religion For Survival? Scientist Says Yes

Mars trotting astronauts will require radical human enhancements

Psychika Marsjanina

https://www.inquisitr.com/4062574/life-on-mars-might-require-enhanced-humans-altering-bodies-and-minds-to-survive/

На Марсе появится новый вид человека

Na pierwszym planie mężczyzna siedzący przy laptopie. W tle widać zabytkową bibliotekę

DANE KONTAKTOWE

Katedra Nauk Społecznych 
pokój: RA209
tel.: 178661193
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów


KONSULTACJE

Czwartek, pok. 209 RA, godz. 09:30-11:30.
e-mail: kszocik@wsiz.edu.pl

 

 

 

Assistant professor in Department of Social Sciences.

Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszow since 2014.

Born in 1985 in Żary. PhD in humanities in philosophy (defense: September 2013, Jagiellonian University in Cracow). Lectures presented at conferences abroad in the US (Santa Ana in 2017; Star Island in 2019), England (Oxford in 2017, 2018 and 2019), France (Lyon in 2018), the Netherlands (Amsterdam in 2015), Norway (Hamar in 2017).

Philosophical interests: philosophy and ethics of space exploration, evolution of religion, evolution of cooperation, human enhancement.

Current scientific and philosophical interests include ethical, societal and political challenges in future of humanity in space. These interdisciplinary topics include philosophy, ethics or political sciences („space philosophy”, „space ethics”, „space policy”,„future studies”).

The author of more than 100 scientific publications, including about 50 in English, published in journals such as Bioethics, Acta Astronautica, Space Policy, Futures, Technological Forecasting and Social Change, Technology in Society, Science and Engineering Ethics, The New Bioethics, Journal of the British Interplanetary Society, Spaceflight, Theoretical Issues in Ergonomics Science, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Astropolitics, Zygon, Theology and Science, Archive for the Psychology of Religion, Method and Theory in the Study of Religion, AI in Society, Sage Open, Current Anthropology, Heythrop Journal – Quarterly Review of Philosophy and Theology, Social Evolution and History, Numen.

In 2019 he published with Springer his edited book entitled “The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach.” In 2020 he published another edited book entitled “Human Enhancements for Space Missions. Lunar, Martian, and Future Missions to the Outer Planets” (Springer).

 

https://orcid.org/0000-0002-7262-3915

https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Szocik

Books:
1. Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 436,
2. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 282,
3. Szocik K. (ed.). The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach. Springer 2019.
4. Szocik K. (ed.), Human Enhancements for Space Missions. Lunar, Martian, and Future Missions to the Outer Planets. Springer 2020 (wkrótce).

Papers in journals:

Philosophy and ethics of space and space missions

 

2020

 1. Szocik, K. Space bioethics: why we need it and why it should be a feminist space bioethics. Bioethics, 10.1111/bioe.12803.
 2. Rappaport M. B., K. Szocik, C. Corbally. Neuroplasticity as a foundation for human enhancements in space. Acta Astronautica 175: 438-446.
 3. Szocik, K., T. Wójtowicz, M. Braddock. The Martian – possible scenarios for a future human society on Mars. Space Policy (in press).
 4. Szocik, K., Rappaport M. B., C. Corbally. Genetics, Ethics, and Mars Colonization. A special case of gene editing and population forces in space settlement, In Octavio Chon Torres, Ted Peters Joseph Seckbach, and Russell Gordon (eds.). Astrobiology Ethics, Wiley (in press).
 5. Rappaport M. B., C. Corbally, K. Szocik. Interstellar Ethics and the Goldilocks Sequence: Can we Expect ETI to be Moral? Octavio Chon Torres, Ted Peters Joseph Seckbach, and Russell Gordon (eds.). Astrobiology Ethics, Wiley (in press).
 6. Szocik K., Abood S., Impey C., Shelhamer M., Haqq-Misra J., Persson E., Oviedo L., Capova K. A., Braddock M., Rappaport M. B., Corbally C. Visions of a Martian Future. Futures 117, 102514.
 7. Szocik K., Wójtowicz T., Rappaport M. B., Corbally C. Ethical issues of human enhancements for space missions to Mars and beyond. Futures 115C, 102489.
 8. Szocik K. Is Human Enhancement in Space a Moral Duty? Missions to Mars, Advanced AI and Genome Editing in Space. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 29 (1): 122-130.
 9. Szocik K. Human Future in Space and Gene Editing: Waiting for Feminist Space Ethics and Feminist Space Philosophy. Theology and Science 18 (1): 7-10.
 10. Szocik K., Norman Z., Reiss M. J. Ethical challenges in human space missions: a space refuge, scientific value, and human gene editing for space. Science and Engineering Ethics 26: 1209–1227.
 11. Braddock M., Wilhelm C. P., Romain A., Bale L., Szocik K. Application of Socio-technical Systems Models to Martian Colonisation and Society Build. Theoretical Issues in Ergonomics Science 21 (2): 131-152.
 12. Szocik, K. Ethical Issues in CRISPR for Human Space Missions, In T. Peters and A. Gouw (eds.), Macmillan Palgrave (in press).

 

2019

 1. Szocik K., Braddock M. Why human enhancement is necessary for successful human deep-space missions. The New Bioethics 25 (4): 295-317.
 2. Szocik K. Biomedical moral enhancement for human space missions. Studia Humana 8 (4): 1-9.
 3. Szocik K., Tachibana K. Human Enhancement and Artificial Intelligence for Space Missions. Astropolitics 17 (03): 208-219
 4. Szocik K., Wójtowicz T. Human enhancement in space missions: from moral controversy to technological duty. Technology in Society 59: 101156.
 5. Szocik K., Campa R., Rappaport M. B., Corbally C. Changing the Paradigm on Human Enhancements: The Special Case of Modifications to Counter Bone Loss for Manned Mars Missions. Space Policy 48: 68-75.
 6. Szocik K. Should and could humans go to Mars? Yes, but not now and not in the near future. Futures 105: 54-66.
 7. Szocik K. Human Place in the Outer Space: Skeptical Remarks, 233-252. In K. Szocik (ed.), The Human Factor in a Mission to Mars. An Interdisciplinary Approach, Cham: Springer.
 8. Campa R., Szocik K., Braddock M. Why Space Colonization Will Be Fully Automated. Technological Forecasting and Social Change 143: 162-171.
 9. Abylkasymova R., Szocik K. Ethical issues in a human mission to Mars. Space Research Today 206: 44-50.
 10. Braddock M., Campa R., Szocik K. Ergonomic constraints for astronauts: challenges and opportunities today and for the future. In Rebecca Charles, David Golightly (eds.), Contemporary Ergonomics & Human Factors 2019: 293-301, Birmingham, Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors Publishers.

 

2018

 1. Szocik K., Abood S., Shelhamer M. Psychological and Biological Challenges of the Mars Mission viewed through the Construct of the Evolution of Fundamental Human Needs. Acta Astronautica 152: 793-799.
 2. Szocik K., Elias Marques R., Abood S., Lysenko-Ryba K., Minich D., Kędzior A. Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. Futures 100: 56-62.
 3. Szocik K., Tkacz B. 2018. Multi-Level Challenges in a Long-Term Human Space Program. The Case of Manned Mission to Mars. Studia Humana 7 (2): 24-30.

 

2017

 1. Szocik K., Wójtowicz T., Baran L. War or peace? The possible scenarios of colonising Mars. Space Policy 42: 31-36.

 

2016

 1. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Banaś S., Mazur S. Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy 38: 27-29.
 2. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Banaś S., Mazur S. Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa. Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2 (34): 109-125.

 

2015

 1. Szocik K. 2015. Mars, Human Nature and the Evolution of the Psyche. Journal of the British Interplanetary Society 68 (12): 403-405.

 

Evolutionary and cognitive science of religion

2020
1. Oviedo L., Szocik K. Religious-and other beliefs: How much specificity? Sage Open 10 (1): 1-11, https://doi.org/10.1177/2158244019898849.
2. Szocik K. Critical remarks on Cognitive Science of Religion. Zygon 55 (1): 157-184.
3. Van Slyke J., Szocik K. 2020. Sexual selection and religion: Can the evolution of religion be explained in terms of mating strategies? Archive for the Psychology of Religion 42 (1): 123-141.
4. Szocik K., Messick K. Breaking the Spell: Reconsidering Cognitive and Evolutionary Approaches to Atheism. Method and Theory in the Study of Religion, 1-28, doi:10.1163/15700682-12341501.
5. Szocik, K. Why cognitive, evolutionary and sexual selection theories of religion do not explain the idea of religious transcendence, In Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther, Bernard Michollet, Are We Special? Studies in Science and Theology, vol. 17 (2019-2020), Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 411-422.

2019
6. Szocik K. 2019. What is right and what is wrong in the Darwinian approach to the study of religion. Social Evolution & History 18 (2), 210-228.

2018
7. Szocik K., Wisła-Płonka J. 2018. Moral neutrality of religion in the light of conflicts and violence in mediatized world. Social Communication 4 (s1): 76-88.
8. Szocik K. 2018. Religion as a biological adaptation or why looking for similarities between ants, honey bees and priests can be justified. In H. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska, K. Skrzypińska (red.), Religion, spirituality, adaptation: post-modern approaches in the psychology of religion, Sacrum Publishing House, Gdańsk‐Katowice, 141-154.
9. Szocik K., Oviedo L. 2018. The Acquisition and Function of Religious Beliefs. A review and synthesis of proximate and ultimate perspectives. Theology and Science 16 (4): 520-538.
10. Szocik K. 2018. Adaptationist account can tell us more about religion than cognitive account can. In H. van Eyghen, G. van den Brink, R. Peels (eds.), New Developments in the Cognitive Science of Religion: the Rationality of Religious Belief, Cham: Springer, 93-108.
11. Szocik K. 2018. Ateizm w świetle perspektywy kognitywnej i ewolucyjnej [w:] S. Wróbel, K. Skonieczny (red.), Ateizm. Próba dokończenia projektu, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 65-77.
12. Szocik K. 2018. Does human cooperation make us special? In Studies in Science and Theology. ESSSAT Yearbook, published by European Society for the Study of Science and Theology, 71-84.

2017
13. Szocik K. 2017. Religion and religious belief as evolutionary adaptations. Zygon: Journal of Religion and Science 1 (52): 24-52.
14. Szocik K. 2017. The critique of intuitiveness and naturalness of religious beliefs within CSR. Antonianum XCII (2-3): 289-303.
15. Szocik K. 2017. Religia i religijność w świetle kognitywnych nauk o religii [w:] P. Grabarczyk, T. Sieczkowski (red.), Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117-134.
16. Szocik K. 2017. Księża, mrówki i reprodukcja, czyli dlaczego teoria Darwina ma ograniczone zastosowanie w badaniach nad religią? [w:] M. Szulakiewicz, Ł. Dominiak (red.), Religie w dialogu kultur, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 247-257.

2016
17. Szocik K. 2016. Reliability and Adaptability of Religious Beliefs in the Light of Cognitive Science of Religion. Studia Humana 5 (4): 64-73.
18. Szocik K. 2016. Wars and Conflicts are Only Randomly Connected with Religion and Religious Beliefs. An Outline of Historical, Cognitive, and Evolutionary Approach. Studia Humana 5 (2): 37-46.
19. Szocik K. 2016. The impact of religion on the evolution of cooperation and conflicts. Człowiek i społeczeństwo, Z. Drozdowicz and S. Sztajer (red.), vol. XLI, Poznań: 103-114, Adam Mickiewicz University Press.
20. Szocik K. 2016. Kognitywne i adaptacjonistyczne podejście do badań nad religią. Krótki przegląd wybranych zagadnień. Humaniora. Czasopismo internetowe 14 (2): 31–41.
21. Szocik K. 2016. Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii. Diametros 50: 63-80.
22. Szocik K. 2016. Czy kognitywne nauki o religii mogą wyjaśnić religię? Filozofia nauki, Rok XXIV, 2 (94): 119-132.
23. Szocik K. 2016. Religia jako biologiczna adaptacja. Przegląd religioznawczy 2 (260): 187-202.
24. Szocik K. 2016. Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii. Humaniora. Czasopismo Internetowe 12 (4): 41-53.

2015
25. Szocik K., Walden P. L. 2015. Why atheism is more natural than religion. Studia Religiologica 48 (4): 313-326.
26. Szocik K. 2015. Functionality of religion in the contemporary culture. Przegląd Religioznawczy 258 (4): 147-155.
27. Szocik K. 2015. Wpływ przekonań religijnych na podejmowanie decyzji [w:] A. Dąbrowski, A. Schumann, J. Woleński (red.), Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, Kraków, 263-289.

2014
28. Szocik K. 2014. Kognitywna teoria religii a naturalność teizmu i ateizmu. Krytyka założenia o intuicyjnej religijności człowieka [w:] J. Woleński, A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Copernicus Center Press, Kraków, 349-387.

Philosophy of religion and religious studies

2017
1. Szocik K., Walden P. L. 2017. The Attitude of the Catholic Church toward the Jews: An Outline of a Turbulent History. Numen. International Review for the History of Religions 2-3 (64): 209-228.
2. Szocik K. 2017. W cieniu Holocaustu – ewolucja postawy Kościoła Katolickiego wobec Żydów i judaizmu. Studia Polityczne 45 (1): 199-223.

2016
3. Szocik K. 2016. Moralność ateizmu a niemoralność teizmu w świetle poglądów Paula-Henri Holbacha. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 33: 18-32.

2015
4. Szocik K. 2015. Research approaches in the study of religion. Studia Humana 4 (1): 26-35.
5. Szocik K. 2015. Czy uzasadnione jest wiązanie wojny z religią? Studia Polityczne 3 (39): 167-181.
6. Szocik K., Szyja A. 2015. Poland: A Dark Side of Church Cultural Policy. Studia Humana 4 (4): 13-22.
7. Szocik K. 2015. Kierkegaardiańska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną krytyką a poszukiwaniem ideału [w:] M. Gołębiewska (red.), Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 112-131.
8. Szocik K. 2015. Mariana Morawskiego koncepcja wychowania do życia w państwie. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (1): 235-247.
9. Szocik K. 2015. Metafizyczne uzasadnienie wolności religijnej w świetle procesów sekularyzacyjnych. Świat i polityka 6-7: 22-27.
10. Szocik K. 2015. Jana Pawła II idee filozoficzne. Między ortodoksją a sekularyzacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2014
11. Szocik K. 2014. Kierkegaardowski prymat subiektywności jako uzasadnienie politycznej sekularyzacji i prywatyzacji religii [w:] A. Szwed (red.), W kręgu Kierkegaarda, Warszawa-Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 92-104.
12. Szocik K. 2014. Antyinstytucjonalny model Kierkegaardowskiego chrześcijaństwa. Religijne rozwiązanie problemu kulturowego pluralizmu [w:] E. Kasperski, M. Urbańska-Bożek (red.), Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk, 146-162.
13. Szocik K. 2014. Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku [w:] Marcin Karas (red.), Historia filozofii a meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Widomskiemu z okazji 65. Urodzin, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, 229-240.
14. Szocik K. 2014. L’Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo. Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, Toleration, and Tolerance 1 (2): 85-95.
15. Szocik K. 2014. A critique of moral optimism of Sam Harris. Polemical comments. Studia Religiologica 47 (4): 321-329.

Evolution of culture, philosophy of culture, history of philosophy and history of ideas

2021
1. Szocik, K. Commentary: Conceptual issues in covid-19 pandemic: covid-19 as an example of global catastrophic risk. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 30 (1) (forthcoming).

2020
2. Szocik K., D. Minich. 2020. Covid-19 pandemic and the survival of basic human rights. Theology and Science (in press).
3. Szocik, K. 2020. Not by culture alone. Current Anthropology 61 (2).
4. Szocik K., Tkacz B., Gulczyński P. 2020. The revelation of superintelligence. AI & Society, DOI: 10.1007/s00146-020-00947-7.

2019
5. Szocik K., Herian R. 2019. Evolutionary roots of property rights; the natural and cultural nature of human cooperation. The Heythrop Journal 60 (6): 821-831.
6. Szocik K. 2019. „Spinozasstreit” – polemika Jakobiego z Lessingiem i Mendelssohnem. Starcie irracjonalnej religijności z racjonalizmem i historycznym krytycyzmem. Orbis Idearum 7 (2): 119-131.

2018
7. Szocik K., Gemzik-Salwach A., Cywiński Ł, Inglot-Brzęk E. 2018. Fashion effects: self-limitations of the free will caused by degeneration of the free market. Economic Research 31 (1): 2100-2115.

2017
8. Szocik K., Lindberg S. 2017. Selfishness and Cooperation: Challenge for Social Life. Studia Humana 6:3: 38-47.
9. Szocik K., Lysenko-Ryba K., Minich D., Kędzior A., Banaś S., Mazur S. 2017. Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości. Studia politologiczne 45: 195-214.

2016
10. Szocik K. 2016. An Axiological Aspect of Terrorism: Remarks on Scott Atran’s Perspective. Journal of Applied Security Research 11 (2): 1-13.
11. Szocik K. 2016. Przewrotnie o migracji – stosunek wobec migrantów w świetle ewolucji biologicznej i kulturowej [w:] Anna Siewierska-Chmaj (red.), W pułapce wielokulturowości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 129-167.

2015
12. Szocik K. 2015. Samobójczy terroryzm i wartości święte. Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 18: 185-205.
13. Szocik K. 2014. „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych. Studia Philosophiae Christianae 50 (2): 105-123.

Publications in polish: philosophy of religion, history of philosophy, secularization
1. „Liberum arbitrium” w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych, Studiae Philosophiae Christiana, (50) 2014 nr 2,
2. Krytyka ateistycznego sceptycyzmu i fideizmu filozofii Kanta w świetle wybranych koncepcji neotomistycznych, Przegląd Religioznawczy, 2014,
3. Metafizyczne uzasadnienie wolności religijnej w świetle procesów sekularyzacyjnych, Człowiek, Świat, Polityka, 6-7, 2015, s. 22-27,
4. Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II, Slavia Occidentalis, Tom 70/2 (2013), s. 115-131,
5. Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i
racjonalizmu, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. XIX, Z. 1 (2013), s. 19-33,
6. Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 26/2013, s. 79-93,
7. Hegel jako oświeceniowy krytyk religii pozytywnych. Pozytywność religii chrześcijańskiej a zakwestionowanie wartości religii objawionej, Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny, 23 (2013), s. 1-12,
8. Fichteańskie Wisenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu, Studia Philosophica Wratislaviensia, Vol. VIII, fasc. 3 (2013), s. 93-106,
9. Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 22: 2013, Nr 1 (85), s. 127-135,
10. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jako wyraz realizacji idei oświeceniowych, Studia Polityczne, 2012, 30, s. 323-343,
11. Wpływ religii na kulturę. Współczesne argumenty zwolenników sekularyzacji, Kultura i wartości, 3 (2012), s. 79-94,
12. Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, nr 4 (1/2012), s. 69-80,
13. Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki, Nowa Krytyka, 2012, 29,
14. Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla, Acta universitatis lodziensis. Folia philosophica, 2012, 25, s. 1-10,
15. Rozdział Kościoła od państwa jako gwarancja pluralizmu i wolności światopoglądowej, Przegląd Religioznawczy, 2011, 3 (241),s. 115-122,
16. Ateizm i religia w filozofii starożytnej Grecji, Przegląd Religioznawczy, 2011, 4 (242), s. 3-16,
17. Panteizm i ateizm Johanna Wolfganga Goethego. Istotny wkład w rozwój europejskiej kultury filozoficznej od teizmu do ateizmu, Slavia Occidentalis, s. 21-28, nr 68, 2011,
18. Kartezjańskie źródła europejskiego ateizmu, Racjonalia, nr 1, 2011, s. 136-147,
19. Ludwig Feuerbach – twórca nowoczesnego ateizmu, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, nr 2, 2010,
20. Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej, Studia Philosophiae Christianae, 2/2010, s. 208-218,
21. Polityczno – społeczna struktura ateizmu sowieckiego, Pro fide, rege et lege, 2(66) / 2010, s. 9-18,
22. Jean Paul – Sartre o idei Boga, Przegląd Religioznawczy, nr 3, 2009, s. 107-128,
23. Krytyka instytucji kościoła i relacji kościół-państwo w filozofii Kierkegaarda, Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, 2008, nr 1 (65), Warszawa 2008, s. 101-109,
24. Nie nadużywać Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 197-198,
25. Eugenio Lecaldano – Etyka bez Boga, Kwartalnik Filozoficzny, Tom XL, 2012, Zeszyt 1, s. 198-200,
26. Iluzje ateizmu, Kwartalnik Filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. 1, s. 174-176,
27. Gdy w dyskusji iskrzy, Znak, 2010, Nr 662-663. Lipiec – Sierpień (7-8), s. 140-142,
28. Ewangelia według nauki, Kwartalnik filozoficzny, 2010, T. XXXVIII, Z. II, s. 188-190,
29. Awangarda a zaangażowanie Petera Burgera, Estetyka i krytyka, (2):267-270 (2010),
30. Nowoczesny ateizm humanistyczny a realizm tomistyczny, tekst w zbiorze Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja osiągnięć nauki polskiej, Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010, s. 71-72,
31. Estetyka poza estetyką Wolfganga Welscha, Estetyka i krytyka,15/16, (2/2008-1/2009),
32. Państwo świeckie, czyli dlaczego religia szkodzi społeczeństwu i jednostce, Res Humana, 3/2012, s. 31-33,
33. Dlaczego potrzebna jest sekularyzacja?, Przegląd, Nr 11 (585), 20 marca 2011 r., s. 50-51,
34. Kierkegaardowski prymat subiektywności jako uzasadnienie politycznej sekularyzacji i prywatyzacji religii [w:] A. Szwed (red.), W kręgu Kierkegaarda, Warszawa-Kęty 2014, s. 92-104,
35. Neotomistyczna krytyka idealizmu w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku [w:] Marcin Karas (red.), Historia filozofii a meandry kultury. Teksty i studia ofiarowane Profesorowi Jackowi Widomskiemu z okazji 65. Urodzin, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2014, s. 229-240,
36. Ateizm w filozofii europejskiej. Czy religia szkodzi człowiekowi? [w:] Magdalena B. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość, Kraków 2014, s. 231-234,
37. Antyinstytucjonalny model Kierkegaardowskiego chrześcijaństwa. Religijne rozwiązanie problemu kulturowego pluralizmu, (red.) Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 146-162,
38. Deterministyczna perspektywa filozoficznego rozumienia wolności [w:] Leszek Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 311-324,
39. Od Kartezjusza do Feuerbacha: rozwój ateizmu w filozofii europejskiej [w:] Jowita Guja (red.), Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 123-136,
40. Benedetto Croce: Teoria estetyki. Benedetto Croce-życie i dzieło [w:] Leszek Sosnowski (red.), Sztuka, twórczość, artysta. Wybór pism z filozofii ekspresji, Collegium Columbinum, Kraków 2011, s. 121-164. Rozdział o Benedetto Croce zawiera tłumaczenie z języka włoskiego fragmentu Estetica Benedetto Croce,
41. Egzystencjalizm Tomasza z Akwinu a egzystencjalizm Jeana -Paula Sartre’a [w:] Marcin Karas (red.), Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, Kraków 2009, s. 213-223.

 

Conducted courses:

Philosophy, applied philosophy, aesthetics, ethics of media and communication

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

https://www.businessinsider.com/wed-probably-have-to-genetically-transform-our-bodies-to-survive-elon-musks-mars-colony-2017-3?IR=T

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4309524/Mars-colonists-rapidly-evolve-separate-species.html

https://futurism.com/to-colonize-mars-humans-need-to-evolve

https://blogs.scientificamerican.com/observations/captain-america-on-mars/

https://www.livescience.com/58229-mars-colonists-need-to-alter-body-mind.html

https://www.sciencealert.com/we-ll-probably-have-to-genetically-augment-our-bodies-to-survive-mars

https://www.inverse.com/article/38069-mars-colonies-space-religion-konrad-szocik

https://www.seeker.com/colonizing-mars-might-require-humans-to-radically-alter-their-bodies-a-2304346104.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-06-23/mozliwosci-kolonizacji-marsa-badaja-je-naukowcy-z-rzeszowskiej-uczelni/

https://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Czlowiek-na-Marsie-Kolonizacja-ryzykowna-00024521

https://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/pomysl-kolonizacji-marsa-rzeszowskich-naukowcow-wywoluje-zainteresowanie-na-swiecie/nejcxks

https://www.nouvelobs.com/sciences/20180605.OBS7724/sterilite-eugenisme-faire-des-enfants-sur-mars-ne-sera-pas-si-simple.html

https://www.online.no/bredband/ny-sesong-av-mars/

https://zeenews.india.com/space/humans-could-colonise-mars-in-future-say-experts_1986557.html

https://gizmodo.com/will-humans-have-to-upgrade-their-bodies-to-survive-on-1793236286

https://nypost.com/2017/03/14/mars-eventual-colonists-might-become-new-species/

https://www.donanimhaber.com/Mars-kolonisi-icin-insan-zihninin-ve-vucudunun-degistirilmesi-gerekebilir–89861

https://theweek.com/articles/808840/colonization-space

https://www.sciencetimes.com/articles/10290/20170314/mars-colonizers-should-modify-human-body-alter-emotions-to-survive-interplanetary-isolation.htm

https://crm.org/articles/how-to-build-a-team-that-can-survive-on-mars

http://natgeobloggen.no/da/2018/11/02/derfor-bliver-det-vanskeligt-at-foede-paa-mars/

http://planetawiedzy.pl/369513,Polscy-naukowcy-zbadaja-czy-mozna-skolonizowac-Marsa.html

https://www.techtimes.com/articles/201449/20170314/colonizing-mars-scientists-claim-future-colonies-will-need-superhuman-senses-to-adapt-to-the-harsh-environment.htm

There’s Still A Long Way To Go Before Humans Can Successfully Colonize on Mars

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/rzeszowscy-naukowcy-maja-pomysl-na-kolonizacje-marsa.html

https://rzeszow.studentnews.pl/s/56/42047-NEWSY-Rzeszow-i-podkarpackie/4085954-Naukowcy-z-WSIiZ-zbadaja-mozliwosc-kolonizacji-Marsa.htm

https://www.ekologia.pl/ciekawostki/czy-zamieszkamy-kiedys-na-marsie,21827.html

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C410255%2Cnaukowcy-z-rzeszowskiej-uczelni-badaja-mozliwosci-kolonizacji-marsa.html

https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/scientists-want-to-colonise-mars-with-enhanced-human-beings-3699273.html

https://www.thedailybeast.com/having-babies-on-mars-is-going-to-be-a-titanic-challenge

https://filling-space.com/2019/04/05/religion-and-space-colonization/

 

 

https://antyweb.pl/marsjanscy-kolonisci-powinni-zmodyfikowac-swoje-organizmy/

 

Will A Mars Colony Need Religion For Survival? Scientist Says Yes

 

 

 

 

 

https://up-magazine.info/espace/8682-les-humains-envoyes-sur-mars-evolueront-inevitablement-vers-une-nouvelle-espece/

 

 

 

 

 

https://crm.org/articles/how-to-build-a-team-that-can-survive-on-mars

Mars trotting astronauts will require radical human enhancements

 

 

 

 

Psychika Marsjanina

 

 

 

 

 

https://indianexpress.com/article/technology/science/enhanced-humans-could-colonise-mars-study-4568780/

https://www.inquisitr.com/4062574/life-on-mars-might-require-enhanced-humans-altering-bodies-and-minds-to-survive/

 

https://novini247.com/novini/polskiyat-filosof-konrad-shotsik-be-seriozno-kritikuvan-ot-svoite-kolegi_390356.html

https://naukatv.ru/articles/759

https://hightech.fm/2017/11/07/space-religion

https://news.rambler.ru/other/44067049-kak-budet-vyglyadet-chelovek-prisposoblennyy-dlya-zhizni-na-marse/

https://moya-planeta.ru/news/view/uchenye_rasskazali_o_vozmozhnym_slozhnostyah_zhizni_na_marse_29168/?&loaded_pages_count=1

https://www.ridus.ru/news/264918

На Марсе появится новый вид человека

https://hi-news.ru/research-development/filosof-kolonisty-na-marse-ne-vyzhivut-bez-religii.html

Na pierwszym planie mężczyzna siedzący przy laptopie. W tle widać zabytkową bibliotekę

Contact data

Dr hab. Konrad Szocik
Department of Social Sciences
e-mail: kszocik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, Sucharskiego 2 St.
room RA 209


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content