BIP WSIiZ
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Premiera „Leksykonu logików polskich 1900-1939”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku” 22 września 2022 r., Rzeszów

„Leksykon logików polskich 1900-1939” to kompendium wiedzy na temat polskich uczonych aktywnych we wskazanym okresie w dziedzinie badań nad logiką. Autorami publikacji są: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP; dr Magdalena Hoły-Łuczaj; dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ; dr Konrad Szocik; prof. dr hab. Jan Woleński.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku” towarzyszy tej wyjątkowej dla polskiej nauki publikacji. Przedmiotem dyskusji i referatów w czasie konferencji będą problemy nauczania logiki w Polsce i stan historii logiki jako dziedziny badań.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Program konferencji:

Pobierz program konferencji

22 września 2022 r.

Klub Akademicki IQ WSIiZ

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

OTWARCIE KONFERENCJI
dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZRektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9.15 – 10.30

PANEL DYSKUSYJNY

Prezentacja książki „Leksykon logików polskich 1900-1939”

Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Jan Woleński; dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP; dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ; dr Magdalena Hoły-Łuczaj; dr Konrad Szocik

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa

10.50 – 15.15

PANEL KONFERENCYJNY

„Historia logiki jako dziedzina badań”

(ok. 20 minut na każde wystąpienie)
Prowadzący panel: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

10.50 – 13.00

Prezentacje prelegentów

13.00 – 13.15

Przerwa kawowa

13.15 – 15.15

Prezentacje prelegentów

15.15

Zakończenie konferencji i obiad

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jan Woleński

dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

dr Magdalena Hoły-Łuczaj

dr Konrad Szocik

Komitet organizacyjny:

Konrad Bosak

Renata Partyka

Małgorzata Piela

Monika Ślepecka

Barbara Szpunar

Kinga Gaweł-Stec

Z recenzji prof. zw. dr hab. Romana Murawskiego

Recenzowana książka Leksykon logików polskich 1900–1939 jest pozycją ze wszech miar potrzebną i zasługującą na publikację. Dotyczy ważnej dziedziny, w której polscy uczeni mają niezaprzeczalne zasługi, do której wnieśli (w okresie, którego dotyczy książka) ogromny wkład. Z jednej strony, jak napisano we Wstępie: ,,logika stanowi jedną z najwspanialszych kart w historii nauki polskiej”, z drugiej zaś – na przykład wedle opinii Heinricha Scholza – Warszawa była w okresie międzywojennym jedną ze światowych stolic logiki. Dobrze więc, że otrzymamy takie kompendium uczonych związanych z tą dziedziną. Dzięki uwzględnieniu szerokiego spektrum uczonych-bohaterów haseł recenzowany Leksykon logików polskich przybliża nie tylko osoby powszechnie znane, ale ratuje od zapomnienia wielu naukowców, którzy mając wprawdzie mniejsze zasługi wnieśli jednak wkład w samą (szeroko rozumianą) logikę i w kulturę logiczną. Do tego postać kierownika projektu, uczonego o renomie światowej, szeroko w świecie znanego eksperta m.in. w zakresie Filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i historii logiki oraz grono dobranych przezeń współpracowników gwarantują wysoki poziom pracy – co wyżej podkreślono.

Wydawca: CCPress

Partner: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Celem projektu pt. „Leksykon polskich logików 1900-1939” jest sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Projekt uwzględnia kontekst filozoficzny i naukowy logicznych prac danego autora, jego stosunek do roli logiki w edukacji, kulturze, itd. Istotnym elementem treści jest znaczenie poglądów danego logika dla rozwoju logiki w Polsce i na świecie w XX wieku. Zobacz plakat.

Konferencja „Logika w Polsce w XX wieku” realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fundamenty” i jest bezpłatna dla uczestników.

Kontakt

mgr Renata Partyka

tel.: 17 86 61 128

mgr Monika Ślepecka

tel.: 17 86 61 404

e-mail:

leksykonlogikowpolskich@wsiz.edu.pl

Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Akredytacje i certyfikaty

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content