BIP WSIiZ
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Premiera „Leksykonu logików polskich 1900-1939”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku” 22 września 2022 r., Rzeszów

„Leksykon logików polskich 1900-1939” to kompendium wiedzy na temat polskich uczonych aktywnych we wskazanym okresie w dziedzinie badań nad logiką. Autorami publikacji są: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP; dr Magdalena Hoły-Łuczaj; dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ; dr Konrad Szocik; prof. dr hab. Jan Woleński.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku” towarzyszy tej wyjątkowej dla polskiej nauki publikacji. Przedmiotem dyskusji i referatów w czasie konferencji będą problemy nauczania logiki w Polsce i stan historii logiki jako dziedziny badań.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Program konferencji:

Pobierz program konferencji

22 września 2022 r.

Klub Akademicki IQ WSIiZ

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

OTWARCIE KONFERENCJI
dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZRektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9.15 – 10.30

PANEL DYSKUSYJNY

Prezentacja książki „Leksykon logików polskich 1900-1939”

Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Jan Woleński; dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP; dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ; dr Magdalena Hoły-Łuczaj; dr Konrad Szocik

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa

10.50 – 15.15

PANEL KONFERENCYJNY

„Historia logiki jako dziedzina badań”

(ok. 20 minut na każde wystąpienie)
Prowadzący panel: dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

10.50 – 13.00

Prezentacje prelegentów

13.00 – 13.15

Przerwa kawowa

13.15 – 15.15

Prezentacje prelegentów

15.15

Zakończenie konferencji i obiad

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Jan Woleński

dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP

dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ

dr Magdalena Hoły-Łuczaj

dr Konrad Szocik

Komitet organizacyjny:

Konrad Bosak

Renata Partyka

Małgorzata Piela

Monika Ślepecka

Barbara Szpunar

Kinga Gaweł-Stec

Z recenzji prof. zw. dr hab. Romana Murawskiego

Recenzowana książka Leksykon logików polskich 1900–1939 jest pozycją ze wszech miar potrzebną i zasługującą na publikację. Dotyczy ważnej dziedziny, w której polscy uczeni mają niezaprzeczalne zasługi, do której wnieśli (w okresie, którego dotyczy książka) ogromny wkład. Z jednej strony, jak napisano we Wstępie: ,,logika stanowi jedną z najwspanialszych kart w historii nauki polskiej”, z drugiej zaś – na przykład wedle opinii Heinricha Scholza – Warszawa była w okresie międzywojennym jedną ze światowych stolic logiki. Dobrze więc, że otrzymamy takie kompendium uczonych związanych z tą dziedziną. Dzięki uwzględnieniu szerokiego spektrum uczonych-bohaterów haseł recenzowany Leksykon logików polskich przybliża nie tylko osoby powszechnie znane, ale ratuje od zapomnienia wielu naukowców, którzy mając wprawdzie mniejsze zasługi wnieśli jednak wkład w samą (szeroko rozumianą) logikę i w kulturę logiczną. Do tego postać kierownika projektu, uczonego o renomie światowej, szeroko w świecie znanego eksperta m.in. w zakresie Filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i historii logiki oraz grono dobranych przezeń współpracowników gwarantują wysoki poziom pracy – co wyżej podkreślono.

Wydawca: CCPress

Partner: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logika w Polsce w XX wieku”

Celem projektu pt. „Leksykon polskich logików 1900-1939” jest sporządzenie leksykonu logików polskich działających w okresie 1900–1939. Projekt uwzględnia kontekst filozoficzny i naukowy logicznych prac danego autora, jego stosunek do roli logiki w edukacji, kulturze, itd. Istotnym elementem treści jest znaczenie poglądów danego logika dla rozwoju logiki w Polsce i na świecie w XX wieku. Zobacz plakat.

Konferencja „Logika w Polsce w XX wieku” realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fundamenty” i jest bezpłatna dla uczestników.

Kontakt

mgr Renata Partyka

tel.: 17 86 61 128

mgr Monika Ślepecka

tel.: 17 86 61 404

e-mail:

leksykonlogikowpolskich@wsiz.edu.pl

Miejsce Konferencji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Akredytacje i certyfikaty

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content