BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

Kierownik Katedry Nauk Społecznych w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

Profesor w Katedrze Nauk Społecznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000  roku. Profesor honorowy WSIiZ.

Profesor nauk humanistycznych (filozofia, rok 1991), dr hab. w dziedzinie teorii państwa i prawa (Uniwersytet Jagieloński, rok 1972), dr nauk prawnych, (Uniwersytet Jagieloński, rok 1968), magister filozofii (Uniwersytet Jagieloński, rok 1964), magister prawa (Uniwersytet Jagieloński, rok 1963).

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w latach 1989-1990 (University of Berkeley, USA) oraz 1993-1994 (Boston University, USA oraz University of Pittsburgh, USA). W latach 2003-2004 był stypendystą The Netherlands Institute of Advanced Study in Social Sciences and Humanities w Wassenaar. W 1992 r. był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria), w 2003 we Lwowie, w 2008 r. – w Sun Yat-sen (Guangzhou, Chiny) i Hebrew University (Jerozolima). Wykładowca  Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu  Warszawskiego i Uniwersytetu Poznańskiego.  Inicjator wielu konferencji naukowych poświęconych polskiej filozofii zorganizowanych za granicą, m. in. w Jerozolimie, Montrealu, Paryżu, Wiedniu i Tel Avivie. Jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie filozofów polskich.

Członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, członek Institut International de Philosophie, członek Academia Europea, profesor honorowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej (2004-2007), doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (2020). Laureat licznych nagród, w tym: Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego w dziedzinie filozofii (PAN, 1987) nagrody Societatis Scientiarium Varsoviensis Premium Triennale (1991), Nagrody Ministra Edukacji (1993), Nagrody Miasta Krakowa za osiągnięcia naukowe (1996), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe (2002), Lauru Jagiellońskiego (2009). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). Laureat nagrody „Kowadło” Kużnicy w Krakowie oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (polskiego nobla) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (2013).

Zainteresowania naukowe skupia wokół takich zagadnień jak: epistemologia, logika, filozofia prawa, metodologia nauk i semantyczne podstawy komunikacji społecznej. Kontynuuje tradycje szkoły lwowsko-warszawskiej, słynnego polskiego ośrodka myśli filozoficznej i logicznej powstałego pod koniec XIX w. we Lwowie pod egidą Kazimierza Twardowskiego. Dzięki pracom profesora Woleńskiego, a także jego kontynuatorów, polska filozofia analityczna została powszechnie uznana za jedno z największych osiągnięć humanistyki XX w. Autor 35 książek, w tym 10 w językach obcych, oraz ok. 1000 artykułów. Kierownik licznych projektów badawczych, w tym ministerialnych i Narodowego Centrum Nauki. Aktualnie kieruje pracami w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Fundamenty pt. „Leksykon logików polskich”.

Zainteresowania pozauczelniane: publicystyka społeczno-polityczna, sport, opera, problematyka żydowska.

 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709291878c28a047398001

Wybrane monografie:

 • Jan Woleński, Andrew Schumann, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Konrad Szocik. Leksykon logików polskich 1900-1939. Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2022. ISBN: 9788378866527, s. 388
 • Jan Woleński. Rozmaitości filozoficzne i jeszcze inne, Universitas, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2022, ISBN: 978-83-242-3869-9, s. 260
 • Semantics and Truth, Springer, Berlin 2019
 • Logic and Its Philosophy. Berlin: Lang, Peter GmbH, 2018. Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities. ISBN 3631727453.
 • Logika i inne sprawy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów/Copernicus Center Press, Kraków 2017
 • Wykłady o naturalizmie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce. ISBN 9788323136873.
 • Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć, rozmawiają S. Kołodziejczyk, J. Prusak i J. Workowska, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 238
 • Historico-Philosophical Essays, v. 1, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 288
 • Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków–Warszawa 1980, s. 110; wyd. II, rozszerzone i zmienione, Aureus, Kraków 2013, s. 236: przedruk fragmentów wyd. I (s. 60–64, 68–70, 89–97) jako „Adekwatność logiki norm”, w: J. Jadacki, Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, Scholar, Warszawa 2012, s. 272-284; tłum. angielskie tych fragmentów odpowiednio jako „Adequacy of the Logic of Norms”, w: J. Jadacki, Being and Duty. The Contribution of 20th Century Polish Thinkers to the Theory of Imperatives and Norms, Copernicus Center, Kraków 2013, s. 395-411
 • L’école de Lvov-Varsovie: Philosophie et logique en Pologne (1895-1939), tłum. A. Zielińska, Vrin, Paris 2011, s. 282
 • Essays on Logic and Its Applications in Philosophy, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 361
 • Szkice o kwestiach żydowskich, Austeria, Kraków 2011, 282 strony, II wyd. (rozszerzone) jako e-book, wolenski­_szkice-e-book, Austeria, Kraków 2011, s. 338
 • Historia filozofii polskiej, WAM, Kraków 2010, wspólnie z J. Skoczyńskim, s. 567
 • Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, Bielsko–Biała 2008, wspólnie z J. Hartmanem; II wyd. 2009, s. 448
 • Because He Admitted to Being a Jew. The 2006 Aleksander and Alicja Hertz Memorial Lecture No. 8, The Juadica Foundation–Center for Jewish Culture, Cracow 2007, p. 91 (tekst polski i angielski); przedruk (tekst polski), [w:] J. Woleński, Szkice o kwestiach żydowskich, Austeria, Kraków 2007, s. 16-43
 • Lustracja jako zwierciadło, Universitas, Kraków 2007, s. 225
 • Poznanie, prawda, wiedza i realism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, II wyd., 2007, s. 582
 • Lógica y filosofía, Publicaciones de la Faculdad de Teologia “San Dámaso”, Madrid 2005 (wspólnie z P. Domínguezem), s. 267
 • Granice niewiary, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 262, przedruk fragmentu (pod tytułem „Wcielony podmiot nieomylności”), Forum Klubowe 5(19) (2004), s. 53-55
 • Lvovsko–warszawskaja filosofskaja szkoła, tłum. W. N. Porus, Rossijskaja Politiczieskaja Enciklopedia, Moskva 2004, s. 471
 • Epistemologia, t. 3: Prawda i realizm, Aureus, Kraków 2003, s. 251
 • Epistemologia, t. 2: Wiedza i poznanie, Aureus, Kraków 2001, s. 179
 • Epistemologia, t. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Aureus, Kraków 2000, s. 197
 • Myśli filozoficzne i jeszcze inne, Universitas, Kraków 2000, s. 149, przedruk fragmentów (pod tytułem „Aforyzmy”, PAUza Akademicka 212, 23 05 2013, s. 4

Prowadzone przedmioty:

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński jest zatrudniony na etacie badawczym.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Katedra Nauk Społecznych
e-mail: jwolenski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 209


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content