BIP WSIiZ
Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym.

Głównym naszym celem jest stabilizacja i rozwój naukowy kadry. Od początku swego istnienia dążymy aby uczelnia była pierwszym i jedynym miejscem pracy dla asystentów i adiunktów, natomiast ich rozwój naukowy musi być w pełni i skutecznie wspierany przez Uczelnię. Z jednej strony w Uczelni funkcjonuje selektywny system naboru pracowników oraz system oceny jakości ich pracy. Z drugiej strony Uczelnia zapewnia system wspomagania rozwoju naukowego, który dotyczy zarówno asystentów przygotowujących prace doktorskie, jak i doktorów przygotowujących rozprawy habilitacyjne.

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych to jeden z celów Komisji Europejskiej. Jednostkom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research.

Założenia polityki kadrowejWSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach (2014-2016) działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W lipcu 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu. Uzyskanie prawa do używania logo potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Otrzymane logo także zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą, po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers, a kolejnym etapem będzie już ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Czeka na Ciebie praca w uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, zajmującej czołowe miejsca w ogólnopolskich i międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

Dokumenty:
Open, Transparent and Merit based Recruitment of Researchers (OMT-R) Policy
Human Resources Strategy for Researchers and Action Plan at the University of Information Technology and Management in Rzeszów

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ

ul. H. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów
tel. 17 866 12 59,
17 866 14 23

e-mail: bdp@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content