Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym.

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych to jeden z celów Komisji Europejskiej. Jednostkom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research.

Założenia polityki kadrowej WSIiZWSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach (2014-2016) działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W lipcu 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu. Uzyskanie prawa do używania logo potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami. Otrzymane logo także zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą, po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów  zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers, a kolejnym etapem będzie już ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Czeka na Ciebie praca w uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, zajmującej czołowe miejsca w ogólnopolskich i międzynarodowych rankingach szkół wyższych.  

Dokumenty:

Open, Transparent and Merit based Recruitment of Researchers (OMT-R) Policy  

Human Resources Strategy  for Researchers and Action Plan at the University of Information Technology and Management in Rzeszów

Kontakt: 

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ

ul. H. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel. 017 866 12 59,

017 866 13 19

fax 017 866 12 22

e-mail: bdp@wsiz.edu.pl

Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021