Akredytacje

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 1996 roku i jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod pozycją 81.

Decyzją ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego WSIiZ w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów:

Kierunek

Poziom kształcenia

Data decyzji

Dietetyka

studia pierwszego stopnia

4 lutego 2014

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia

24 lipca 2001

studia drugiego stopnia

20 listopada 2007

Filologia (angielska)

studia pierwszego stopnia

29 kwietnia 2011

Fizjoterapia

jednolite studia magisterskie

1 października 2017

studia drugiego stopnia

23 czerwca 2015

Grafika i produkcja multimedialna

studia pierwszego stopnia

22 października 2014

Informatyka

studia pierwszego stopnia

24 marca 2004

studia drugiego stopnia

25 czerwca 2007

Komunikacja cyfrowa

studia pierwszego stopnia

19 kwietnia 2021

Kosmetologia

studia pierwszego stopnia

12 stycznia 2010

studia drugiego stopnia

29 grudnia 2016

Logistyka

studia pierwszego stopnia

30 czerwca 2010

Pielęgniarstwo

studia pierwszego stopnia

31 maja 2019

Psychologia w zarządzaniu

studia pierwszego stopnia

28 września 2015

Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

3 czerwca 2015

studia drugiego stopnia

3 sierpnia 2018

Kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA przeprowadza w poszczególnych uczelniach obligatoryjne oceny jakości kształcenia oraz przekazuje ich wyniki do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Negatywna ocena PKA oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów.

W WSIiZ w Rzeszowie wszystkie kierunki studiów skontrolowane do tej pory przez PKA otrzymały ocenę pozytywną:

 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Logistyka
 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zarządzanie
 • 2018 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2017 rok – ocena pozytywna dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • 2017 rok – ocena pozytywna dla kierunku Filologia
 • 2016 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne
 • 2015 rok – ocena pozytywna dla kierunku Logistyka
 • 2015 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2013 rok – ocena pozytywna dla kierunku Administracja
 • 2013 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2012 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2011 rok – ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja
 • 2010 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2009 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne
 • 2009 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2008 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka i ekonometria
 • 2007 rok – ocena pozytywna dla kierunku Administracja
 • 2006 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2006 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2004 rok – ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja

 

Raporty samooceny

Zarządzanie  Zarządzanie-aktualizacja

Logistyka

Informatyka

Akredytacje

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021