BIP WSIiZ
Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej

Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej

Charakterystyka i obszar działań realizowanych w Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej (LEN)

Do głównych zadań realizowanych w ramach LEN zaliczyć należy:

 • prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej ergonomii neurokognitywnej,
 • przybliżanie studentom zagadnień związanych z możliwością zastosowania osiągnięć psychologii, kognitywistyki oraz neuronauk w czasie realizacji procesu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem badań w zakresie użyteczności aplikacji komputerowych,
 • realizacja projektów mających na celu dostosowywanie (optymalizację) środowiska człowieka do jego zdolności poznawczych.

Ergonomia jest to nauka stosowana w ramach której realizowane są badania celem których jest dostosowanie środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb psychofizycznych człowieka.

Możemy wyróżnić ergonomię fizyczną, poznawczą oraz neuroergonomię.

Obszar zainteresowania ergonomii fizycznej obejmuje badania anatomicznych, antropometrycznych, fizjologicznych i biomechanicznych parametrów pracy. Dostosowanie środowiska do potrzeb człowieka oznacza w tym przypadku zapewnienie użytkownikowi optymalnej postawy podczas wykonywania pracy oraz zapobieganie  fizycznemu zmęczeniu wynikającemu z realizacji zadań obciążających mięśniowo-szkieletowe struktury.

Przedmiotem badań ergonomii poznawczej (kognitywnej) jako subdyscypliny ergonomii są procesy poznawcze zachodzący w czasie interakcji człowieka z jego otoczeniem. Badania realizowane w tym obszarze obejmują zagadnienia uwagi, procesów decyzyjnych, użyteczności systemów człowiek – komputer, poznawczych aspektów mentalnego przeładowania oraz stresu i błędów popełnionych przez człowieka w czasie interakcji z technicznymi obiektami środowiska. Dostosowanie środowiska w tym przypadku oznacza takie projektowanie jego struktury i elementów, aby były one ergonomiczne (łatwo dostępne) na poziomie operacji mentalnych realizowanych przez człowieka podczas interakcji z nimi.

Kluczowa różnica pomiędzy ergonomią poznawczą, a neuroergonomią tkwi w metodologii badawczej, a w szczególności metodach/technikach stosowanych w analizie procesów poznawczych inicjowanych w czasie interakcji człowieka z otoczeniem. Są to metody szeroko stosowane w metodologii neuronauk spośród których do najbardziej popularnych zaliczamy elektroencefalografię oraz neuroobrazowanie. Metody te stosowane są np. w procesie ewaluacji preferencji wśród użytkowników systemów komputerowych (interfejsów człowiek – komputer) czy też klientów – potencjalnych nabywców kolejnego wariantu nowego produktu (ten drugi obszar określany jest mianem neuromarketingu).

Reasumując, można stwierdzić, że ergonomia neurokognitywna jako subdyscypliną ergonomii, przedmiotem swoich badań uczyniła procesy poznawcze zachodzące w czasie interakcji człowieka z otoczeniem, których charakter i dynamikę bada się przy pomocy metodologii wykorzystywanej przez nauki neurokognitywne.

 

Jakie możliwości LEN daje naukowcom?

Badania realizowane z Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej obejmują interdyscyplinarny obszar skupiający zainteresowania ergonomii, informatyki medycznej (pozyskiwanie i eksploracja biosygnałów), psychologii, kognitywistyki oraz neruronauk.

Badania realizowane w laboratorium obejmują zagadnienia:

 • percepcji dzieł sztuki:
 1. badania w obszarze neuroestetyki,
 2. badania nad możliwością zastosowania sztuki (malarstwa) jako bodźca wizualnego w diagnostyce i terapii zaburzeń neuropsychologicznych  (w tym zaburzeń emocjonalnych, fobii itp.),
 • percepcji tekstu i elementów graficznych :
 1. diagnozowanie zaburzeń pojawiających się w procesie czytania,
 2. optymalizacja struktur hipertekstowych,
 3. optymalizacja zawartości podręczników szkolnych.
 • pozyskiwania i eksploracji biosygnałów:
 1. badanie możliwości eksploracji danych uzyskiwanych na drodze eyetrackingu,
 2. badania nad metodami poszukiwania wzorców w danych uzyskiwanych na drodze elektroencefalografii i neuroobrazowania,  
 • skuteczności metod analitycznych stosowanych w procesie analizy złożoności struktur nawigacyjnych i ekranowych aplikacji komputerowych,
 • neuromarketingu.

Jakie możliwości LEN daje studentom?

Zajęcia w Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej pozwalają zapoznać się studentom z zagadnieniami dotyczącymi praktycznego zastosowania osiągnięć psychologii, kognitywistyki oraz neuronauk w projektowaniu interaktywnych systemów komputerowych i aplikacji internetowych oraz bodźców wizualnych/graficznych o różnym charakterze.

Co LEN oferuje firmom?

W obszarze współpracy z firmami laboratorium oferuje swoje usług w obszarze ergonomii neurokognitywnej, czyli badań poziomu dostosowania środowiska człowieka do jego zdolności poznawczych.  W praktyce usługi te dotyczą badań:

 • użyteczności produktów. Użyteczność ma kluczowe znacznie w przypadku stron internetowych jako podstawowego środka komunikacji marketingowej. Zaprojektowanie tego typu środków na odpowiednim poziomie użyteczności zwiększa skuteczność, realizowanego przy ich pomocy, przekazu marketingowego;
 • poziomu neuroergonomiczności urządzeń. Z uwagi na coraz bardziej złożone interfejsy urządzeń codziennego użytku (ale nie tylko) wynikające z ich coraz większych możliwość funkcjonalnych, poprawne zaprojektowanie interakcji (interfejsu) decyduje o sposobie postrzegania produktu przez użytkownika/klienta. Badania poziomu neuroergonomiczności dotyczą takich kategorii struktur technicznych jak: telefony komórkowe, kokpity samochodów i samolotów, tablice rozdzielcze urządzeń przemysłowych, urządzenia AGD itp. Badania poziomu neuroergonomiczności mogą dotyczyć także struktury środowiska danego stanowisku pracy;   
 • skuteczności reklamy. Celem badań jest podniesienie efektywności przekazu reklamowego poprzez wybór najbardziej optymalnego wariantu projektowego. Badania te mogą dotyczyć środków reklamy internetowej, reklamy w prasie, reklamy outdoor, spotów wideo itp. 
 • skuteczności informacji publicznej.  Badania mają na celu określenie skuteczności i kierunków ewentualnych modyfikacji systemu oznaczeń, stosowanego do wspomagania realizowanego przez człowieka procesu nawigowania w otaczającym go środowisku.

Wyposażenie LEN

Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej wyposażone jest w:

 • Eyetracker Tobii T60 – urządzenie umożliwiające pomiar pozycji gałek ocznych oraz śledzenie ich ruchu w czasie percepcji bodźca wizualnego,
 • kamerę i oprogramowanie do przechwytywania i analizy mimiki twarzy,
 • zestawy do przechwytywania biosygnałów (EEG, EKG, EMG, GSR),

Opiekun:

dr Bolesław Jaskuła – bjaskuła@wsiz.edu.pl

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content