Wydawnictwo

WSIiZ znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW.

Tym samym, publikacje wydane przez WSIiZ uzyskują 80 punktów – jest to maksymalna liczba punktów, jaką Autor może otrzymać, publikując w krajowych wydawnictwach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzi działalność wydawniczą od 1997 roku. Uczelnia w obszarze prac naukowych specjalizuje się w wydawaniu:

·    publikacji o charakterze monografii naukowych, w tym również książek powstałych na bazie rozpraw doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych

·        publikacji stanowiących zbiór artykułów wydanych pod redakcją

·        materiałów z konferencji i sympozjów naukowych

·        publikacji o charakterze podręczników, skryptów, raportów z badań

·        artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych

·        innych prac naukowych.

Dotychczasowy dorobek wydawnictwa stanowią publikacje z zakresu dziennikarstwa, ekonomii, zarządzania, bankowości, finansów, marketingu, informatyki, politologii oraz szkolnictwa wyższego. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów oraz doktorantów. Odbiorcami wydawanych książek są uczelnie, instytucje naukowe, pracownicy naukowi, studenci oraz praktycy. Dodatkowym trendem wydawniczym są publikacje popularnonaukowe, skierowane do szerszego grona odbiorców, ilustrujące np. ważne postaci historyczne. Często są to dzieła, których temat podejmowany jest po raz pierwszy na polskim rynku wydawnictw naukowych. Publikacje o profilu naukowym wydajemy zarówno w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej (e-booki). Nasze publikacje dostępne są w wielu bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Od początki działalności WSIiZ, publikacje wydawane są nakładem własnym Uczelni oraz we współpracy z wiodącymi wydawnictwami z Polski i zagranicy. Współpraca wydawnicza realizowana jest w takim przypadku na podstawie umów koedycyjnych zawieranych pomiędzy WSIiZ a koedytorem. W latach 2008-2010 Uczelnia realizowała działalność wydawniczą ramach Konsorcjum Akademickiego, w skład którego wchodziła Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla wydawnictwa Uczelni było nawiązanie w 2010 r. współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Instytucja ta skupia wybitnych naukowców z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a przewodniczy jej ks. prof. Michał Heller. Współpraca z Centrum pozwoliła na utworzenie w 2012 r. wspólnego wydawnictwa pod nazwą Copernicus Center Press (CCPress), którego Uczelnia w dalszym ciągu jest koedytorem. Poza ścisłą współpracą z CCPress, Uczelnia w zakresie działalności koedycyjnej współpracuje z wieloma innymi wiodącymi wydawnictwami tj.: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, AGH, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, C.H. Beck, Difin, ASPRA, CeDeWu, Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwem Naukowym IVG, Presscom, Universitas, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Wydawnictwem Naukowym Peter Lang. Dzięki współpracy z renomowanymi wydawnictwami nasza Uczelnia opublikowała wiele ciekawych książek, popularyzujących wiedzę i wnoszących istotny wkład w światowe spektrum myśli naukowej.

Perełką wśród naszych wydawnictw jest pierwsze polskie tłumaczenie słynnego dzieła Isaaca Newtona pt.Matematyczne zasady filozofii przyrody”. Jest to jedna z najważniejszych publikacji w dziejach nauki, która została opublikowana w Polsce po ponad 300 latach od wydania oryginału. WSIiZ za przekład „Principiów” w czasie XVIII Targów Książki Naukowej została głównym laureatem Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej i otrzymała nagrodę główną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna oferta wydawnicza dostępna jest na stronie księgarni internetowej: ksiegarnia.wsiz.pl.

Ponadto Uczelnia w ramach open access umożliwia dostęp do wybranych publikacji naukowych.

 

Wydawnictwo

 

Wydawnictwo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021