Skład Komisji

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480), Rektor powołał Komisję Zarządzeniem nr 91/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w składzie:

Przewodniczący komisji: Prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński
Zastępca przewodniczącego komisji: Dr Anna Wójtowicz-Dawid

Członkowie komisji:

1) Przedstawiciele nauk medycznych:
a) Prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński,
b) Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński,
c) Dr n. med. Ryszard Palczak,
d) Dr. n. med. Artur Bijoś,
e) Dr. n. med. Jarosław Janeczko,
f) Dr n. med. Renata Orłowska-Florek – Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej.

2) Przedstawiciele innych zawodów:
a) Ks. Stanisław Szwanenfeld – duchowny,
b) Ks. dr Andrzej Pociask – filozof/etyk,
c) Dr Anna Wójtowicz-Dawid – prawnik,
d) Mgr Bożena Skubisz – pielęgniarka,
e) Mgr Marek Laskowski – farmaceuta.

Kadencja Komisji trwa 3 lata i rozpoczęła się 16.11.2020 r.
Kontakt: sbanas@wsiz.edu.pl

Skład Komisji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021