BIP WSIiZ

Dr Paula Wieczorek

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Filologia

Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej

Adiunkt w Zakładzie Filologii Angielskiej

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalizująca się w literaturze amerykańskiej. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania naukowe:

– współczesna literatura i kultura krajów anglojęzycznych,
– Indigenous futurisms i narracje spekulatywne,
– Native American Studies; Indigenous Studies,
– humanistyka środowiskowa (m.in. zrównoważony rozwój, niesprawiedliwość środowiskowa),
– humanistyka medyczna,
– dyskurs feministyczny,
– postkolonializm.

Zajmuje się twórczością amerykańskich pisarek pochodzenia indiańskiego oraz związkami literatury i mediów z ekologią i technologiami medycznymi. Jest autorką książki Imagining the Anthropocene Future (2023) oraz współredaktorką monografii The crisis of imagination: człowiek a pozaludzka przyroda w literaturze i sztuce Antropocenu (2020). W latach 2022-2023 była współredaktorką międzynarodowego bloga naukowego Arcadiana. Członkini stowarzyszenia ASLE (Association for the Study of Literature and Environment) oraz EASLCE (The European Association for the Study of Literature, Culture, and Environment). 

Koordynatorka projektu „Wspólne Języki: Most Między Kulturami” w latach 2023-2024.

Koordynatorka z ramienia Zakładu Filologii Angielskiej w projekcie „Klasy Patronackie” w latach 2021-2024. 

Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Humanus” działającego przy Zakładzie Filologii Angielskiej WSIiZ.

 

ORCID record

Wybrane publikacje:

Wieczorek, P. 2021. “Plant life and more-than-human agency in Zainab Amadahy’s Resistance[w:] A. Bendrat (red.) New Horizons in English Studies 6/2021. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wieczorek, P. 2020. “Damning the Dams: Indigenous Literature in the Face of Environmental Degradation” [w:] P. Austin; P. Wieczorek (red.) The crisis of imagination: człowiek a pozaludzka przyroda w literaturze i sztuce Antropocenu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wieczorek, P. 2020. “Poe-Land, czyli o trwałej spuściźnie Edgara Allana Poego” [w:] M. Rabizo-Birek (red.) Fraza 2019. 3. Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2019. “A Goddess or a Cyborg? Women, Nature, Spirituality and Technology in Margaret Atwood’s The Year of the Flood (2009)” [w:] E. Rokosz-Piejko; P. Austin (red.) Reimagining the Limits of the Human. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Wieczorek, P. 2018. “Flowers of survival: Women and nature in The Handmaid’s Tale (1985)” [w:] P. Austin; B. Niedziela (red.) The Crisis of Imagination: Obrazowanie przyrody w literaturze i filmie. Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2018. “Garden politics in Margaret Atwood’s selected speculative fiction novels” [w:] G. Kleparski, P. Chruszczewski (red.) Studia Anglica Resoviensia 15(1). Rzeszów: WUR.

Wieczorek, P. 2018. “Women, nature and capitalist patriarchy: An ecofeminist reading of Margaret Atwood’s The Year of the Flood (2009)” [w:] A. Bendrat; G. Czemiel (red.) New Horizons in English Studies 3/2018. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Prowadzone przedmioty:

  • Historia kultury i literatury amerykańskiej
  • Kultura i literatura angielska
  • Proseminarium
  • Seminarium dyplomowe
  • English for Academic Purposes
  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  • Język angielski medyczny i biznesowy

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Paula Wieczorek
Zakład Filologii Angielskiej
e-mail: pwieczorek@wsiz.edu.pl
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
p. RA 50

 


KONSULTACJE

Konsultacje odbywają się w następujących terminach:

  • Poniedziałek, sala KM12, 11.00-11.45
  • Niedziela, sala KM206, 10.30-12.00.

Z uwagi na to, że sala konsultacji może ulec zmianie, zaleca się wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową. W przypadku potrzeby konsultacji w innym terminie, możliwe jest ich przeprowadzenie online/tradycyjnie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.

_____________________________________________________

Consultations are held at the following times:

Monday, room KM12, 11.00-11.45. Sunday, room KM206, 10.30-12.00.

Due to the possibility of a room change, confirming in advance by email is recommended. If you need consultations at a different time, they can be conducted online/in person after a prior email arrangement.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content