Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpocznie nowy rok akademicki korzystając ze sprawdzonego kształcenia mieszanego (tzw. hybrydowego). Wykłady i konwersatoria będą prowadzone zdalnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne w większości będą realizowane tradycyjnie na terenie uczelni.

Ten model kształcenia będzie obowiązywał zarówno na ścieżkach polsko- jak i anglojęzycznych. Dla wszystkich studentów I roku, którzy będą obecni w Polsce, zorganizowane zostaną spotkania wprowadzające, tak by każdy zainteresowany mógł zobaczyć uczelnię, poznać prodziekana, opiekuna kierunku oraz innych studentów.

Zajęcia online – wykłady i konwersatoria:

Podobnie jak w ubiegłym semestrze, wszystkie zajęcia online będą odbywać się w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą. Od nowego roku akademickiego platformę Blackboard Learn uzupełni jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi kształcenia online – Cisco Webex Meetings. To kompleksowe rozwiązanie usprawniające zdalną edukację, posiadające takie funkcjonalności jak: praca z tablicą, udostępnianie pulpitu, dokumentów, czy multimediów, tworzenie ankiet i przesyłanie plików. Dzięki Cisco Webex możliwe jest utworzenie wirtualnej sali wykładowej, wykładowca może w prosty sposób zarządzać zajęciami, może moderować rozmowy – zadawać pytania, uaktywniać możliwość wypowiedzi lub w razie potrzeby wyciszać mikrofon uczestnika. Wszystkie zajęcia, które odbywają się za pośrednictwem Cisco Webex, mogą zostać nagrane, a następnie udostępnione użytkownikom. Ta funkcjonalność rozwiąże problem różnych stref czasowych, co może okazać się istotne w przypadku tych studentów zagranicznych, którzy nie będą mogli przyjechać do Polski.

Zajęcia w trybie stacjonarnym – ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne:

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 we WSIiZ zostały wprowadzone szczegółowe zasady, których celem jest ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Najważniejsze zasady to:

– w trakcie całego pobytu na uczelni, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych jak i poza nimi, studenci i nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki (tylko osoby z przeciwskazaniami mogą korzystać z przyłbicy). Studenci zabezpieczają się w środki ochrony we własnym zakresie,

– wykładowcy prowadzą zajęcia w przyłbicach (zapewnia je uczelnia), a ich biurka są oddzielone od studentów przezroczystą przegrodą,

– wykładowca ma obowiązek wyprosić z sali osoby, które nie mają założonej maseczki (przyłbicy),

– przed wejściem na teren uczelni oraz do poszczególnych sal obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni, uczelnia zapewnia dozowniki przed każdą salą dydaktyczną. Między zajęciami sale są wietrzone,

– sale, urządzenia sanitarne oraz powierzchnie narażone na dotyk wielu osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski, itp.) są regularnie czyszczone i dezynfekowane,

– na zajęciach studenci powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów oraz pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.

Z nowym rokiem akademickim wznawiają działalność Klub Akademicki IQ, Read&Relax Room, Biblioteka oraz Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii (planowane jest uruchomienie wsparcia psychologicznego również dla osób anglojęzycznych). Otwarte zostaną także Lunch Bar (w Rzeszowie) oraz Taberna pod sosnami (w Kielnarowej).