Powinniśmy być otwarci na to, co się w języku zmienia – twierdzi prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, który od roku akademickiego 2023/2024 jest wykładowcą we WSIiZ. Studenci studiów I stopnia na kierunkach Filologia angielska oraz Komunikacja cyfrowa, a także uczestnicy Seminarium doktoranckiego z Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej mają szansę uczestniczyć w zajęciach z wybitnym językoznawcą i profesorem nauk humanistycznych. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym oraz letnim.

Studenci kierunku Filologia angielska na studiach I stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach ze stylistyki języka polskiego oraz języka perswazji i reklamy. Natomiast studenci kierunku Komunikacja cyfrowa mają szansę brać udział w zajęciach z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk prowadzi również zajęcia dla uczestników Seminarium doktoranckiego z Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, zajęcia dla uczniów Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz konsultacje językowe dla nauczycieli w formie on-line.

Jak mówi profesor, powinniśmy być otwarci na to, co się w języku zmienia. Jestem nie tylko otwarty, a czasem pełny podziwu dla różnych nowych form, które wykorzystują ciekawe metafory, które łączą się również z innymi językami. To banał, że polszczyzna korzysta na tym, że kontaktuje się z innymi językami – staje się przez to bogatsza. Nie powinniśmy tak bardzo strzec tej czystości – mówi prof. dr hab. Jerzy Bralczyk. Jak dodaje, język jest żywym bytem i nie ubożeje. Język może się tylko bogacić, nasza mowa może ubożeć – twierdzi profesor.

 

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk jest wybitnym językoznawcą, profesorem nauk humanistycznych, specjalistą w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był też związany z Uniwersytetem Śląskim, Ośrodkiem Badań Prasoznawczych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem SWPS. Prowadzi działalność popularyzatorską w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Jest autorem licznych programów radiowych i telewizyjnych. Autor wielu publikacji m.in: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych”, „Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy”, „Język na sprzedaż”, „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka”, „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych”, „Leksykon zdań polskich”, „Mój język prywatny”, „Leksykon nowych zdań polskich”, „500 zdań polskich”. Zbiera wydania „Pana Tadeusza” i stare podręczniki dobrego zachowania i mówienia. Jak sam o sobie mówi „oprócz językoznawstwa interesuje się … życiem”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1988) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).