BIP WSIiZ

Dr Łukasz Błąd

Wykładowca w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Dyrektor artystyczny IQ Club (WSIiZ).

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2004 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2013), magister socjologii (Uniwersytet Rzeszowski, 2004,), magister historii (WSP Rzeszów, 2001), ukończył podyplomowe studia menadżerskie (CSP WSIiZ). Studiował także w Haute École Roi Baudouin w Braine–le–Comte (Belgia). 

Współpracownik Radia 357 (wcześniej związany z radiową Trójką oraz Polskim Radiem Rzeszów). Opiekun merytoryczny studia Intro  (wcześniej redaktor naczelny radioeter.fm). Pełnił funkcję dyrektora ds. produkcji multimedialnej WSIiZ.
Laureat i juror konkursów kabaretowych, autor tekstów kabaretowych, satyrycznych i sztuk teatralnych. Juror konkursu Podcast Roku im. red. Janusza Majki.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii kabaretu, roli satyry, teorii komizmu, komunikacji społecznej.

 

 1. Ł. Błąd, Radio internetowe, radio w Internecie – o słuchaniu online, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Aspra, Warszawa 2017.
 2. Ł. Błąd, Kabaret w Polsce – polski kabaret, [w:] Humor Polski, D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Tertium, Kraków 2014.
 3. Ł. Błąd, I. Mikrut, Polska piosenka kabaretowa – zarys wybranych nurtów i zjawisk, [w:] Humor Polski, D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Tertium, Kraków 2014.
 4. Ł. Błąd, Kongres satyryków, listopad 1948 roku, [w:] Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalny, UW-AAN-Aspra-JR, Warszawa 2013. 
 5. Ł. Błąd, Telewizyjne programy kabaretowe i satyryczne w Polsce w latach 1989-1998, „Komunikacja Społeczna” 2013, nr 4 (8), (www.komunikacjaspoleczna.edu.pl).
 6. Ł. Błąd, I. Mikrut, The cabaret song, [in:] Polish humour : Humour and Culture 2, Brzozowska, W. Chłopicki (ed.), Tertium, Kraków 2012.
 7. Ł. Błąd, Cabaret in Poland – Polish cabaret, [in:] Polish humour : Humour and Culture 2, Brzozowska, W. Chłopicki (ed.), Tertium, Kraków 2012.
 8. Ł. Błąd, Prasa galicyjskiego Rzeszowa : zasięg, znaczenie, rola redakcji w życiu miasta, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 3, s. 49-64; (www.komunikacjaspoleczna.edu.pl).
 9. Ł. Błąd, Wykładowca dowcipny, czyli wady i zalety humoru w szkole wyższej, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, A. Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010; wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione: Warszawa 2012.
 10. Ł. Błąd, M. Wojtowicz-Błąd, Głos i wymowa dobrego wykładowcy, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Andrzej Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010; wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione: Warszawa 2012.
 11. Ł. Błąd, Jurorzy przeglądów i festiwali kabaretowych w Polsce – czyli kto kształtuje polską scenę kabaretową, [w:] Oblicza Humoru, W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.), t. IV, PTS, Warszawa 2010.
 12. Ł. Błąd, Aktywność zawodowa studentów dziennikarstwa a uwarunkowania rynku pracy, [w:] Dziennikarz na rynku pracy. Perspektywy studiów dziennikarskich, S. Gawroński (red.), Branta, Bydgoszcz 2010.
 13. Ł. Błąd, Organizacja studiów, stypendia oraz funkcjonowanie samorządu i organizacji studenckich [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2008; wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione: Kraków – Rzeszów – Zamość 2012.
 14. Ł. Błąd, Współczesne przeglądy i festiwale kabaretowe w Polsce – ich funkcje i rola w kształtowaniu grup kabaretowych, [w:], Oblicza Humoru, W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.), t. II, PTS, Wrocław 2008.
 15. Ł. Błąd, Wygląd zewnętrzny polityków jako źródło komizmu, [w:] Polityka i politycy, J. Miluska (red.), Wyd. UAM, Poznań 2009.
 16. Przekazy polityki, rozdz. Władcy i błazna szorstka przyjaźń – czyli o komizmie w polityce, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2009.
 17. Ł. Błąd, Kultura studencka – przeszłość a teraźniejszość: od pokolenia Kataryniarzy do pokolenia gadu-gadu, [w:] Uniwersytet – społeczeństwo – gospodarka, J. Chłopecki (red.), Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.

Prowadzone przedmioty:

W semestrze zimowym 2022/2023: Obróbka dźwięku, Cyfrowe techniki audiowizualne, Socjologia , Społeczne i psychologiczne oddziaływania mediów, Seminarium dyplomowe, Polska i świat.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Łukasz Błąd
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
IQ Club
e-mail: lblad@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 018a
tel.: 017/866 15 33


KONSULTACJE

Środa 11:30-13:00 pok. 018 (IQ Club)

Niedziele zjazdowe według grafiku na WU 18:55-19:05 i 20:45-21:05 sala KM116

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content