BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Socjolożka i politolożka w dyscyplinie nauki o mediach. W 1998r. organizatorka i dyrektorka (do 2002r.)  Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2002r. przewodnicząca Rady IDMiKS UJ. W latach 2004-2010 Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2009r. członek  Executive  Committee  International  Political Science Association. W latach 2012 – 2014 V-ce Prezydent w  International  Political  Science Association .

Ekspert Team Europe Komisji Europejskiej w zakresie polityki senioralnej

Pani Profesor również Stypendysta w The Johns Hopkins University, School for Advanced International Studies ( 1982-1983), NATO Fellowship ( 1994-1996), Kościuszko Foundation ( 1996). Prowadziła wykłady gościnne   w ośrodkach  uniwersyteckich w Kanadzie (1990), USA ( 1992, 1996, 1999, 2006), Austrii,( 1992, 1995, 1996) Niemczech (2002, 2004, 2006). Wielokrotny stypendysta Erasmusa w ramach wymiany kadry  naukowej pomiędzy UJ a europejskimi ośrodkami naukowymi. Redaktor naczelna „Polish Political Science Yearbook” ( od. 2007r.).

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej relacji: media i polityka, socjalizacji politycznej, opinii publicznej oraz świadomości społecznej. Autorka   10 monografii i prac zbiorowych, a także ponad  200  publikacji naukowych oraz referatów i wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w ośrodkach akademickich wielu krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. I  Ameryki  Płd.

 Jej zainteresowania badawcze to: media a polityka, badania opinii publicznej, zagrożenia komunikacyjne, społeczeństwo ryzyka, media a integracja europejska , odbiorcy mediów.    

 

 

Monografie

Sasińska-Klas, T. (1992). Socjalizacja polityczna. Teorie, badania, ustalenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Sasińska-Klas, T. (2018). Risk Communication in the Risk Society: Global Challenges. In: International Relations Review, no 1,  p. 159-170.

Sasińska-Klas, T. (2018). Użytkownicy Internetu w świetle badań opinii publicznej (2008-2018). W: Zarządzanie w Kulturze, nr 19, s. 95-105.

Sasińska-Klas, T. (2014). Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych. W: Studia Medioznawcze, nr 1(56), s. 13-21.

Sasińska-Klas, T. (2014). Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej. W: Zeszyty Prasoznawcze nr 2, s. 162-175.

Sasińska-Klas, T. (2012). New Dimensions of the Political Communication. Chances and Limits. In: Polish Political Science Yearbook no. XLI, p. 341-354.   

 

Artykuły w pracach zbiorowych


Ferenc, T. Sasińska-Klas, T. (2018). The Evolution of Political Branding. W: R. Dudał (red.), Fashion Politics. The Strategic Directions of Political Marketing. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 37-57.

Sasińska-Klas, T. (2018). Unstable Democratic Arrangements in East-Central Europe: the Case of Poland. In: H. M’rad (eds.), Partis politiques et transitions democratiques. Tunis: Wyd. Nirvana: s. 55-78.

Sasińska-Klas, T. (2018). Legitymizacja obecności Polski w Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej. W: I. Kras, R. Kubicki, T. Wallas (red.), Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 61-92.

Sasińska-Klas, T. (2018). Przywództwo polityczne w czasach postpolityki: wyzwania, możliwości, ograniczenia. W: A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski (red.), Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności, tom II. Ponań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 163-171.

Sasińska-Klas, T. (2017). Populizm w XXI wieku – fenomen zjawiska i jego społeczne uwarunkowania. W: K. Glinka, R. Miernik, M. Nowina Konopka (red.), Populizm jako narzędzie marketingu politycznego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 11-30.

Sasińska-Klas, T. (2017). Die polnische offentliche Meinung zur Fluchtlingsfrage. In: J. Franzke, B. Koszel, A. Sakson (eds.). Migrationspolitik in Deutschland und Polen. Herausforderungen und Losengsansatze in der europaischen Fluchtlingskrise. Potsdam: Welt Trends, p. 357-375.

Sasińska-Klas, T. (2012). Ewolucja kampanii negatywnej w kontekście kreowania wizerunku polityki i polityków (w stronę medialnego demontażu polityki). W: A. Kasińska-Metryka (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-27. 

Sasińska-Klas, T. (2012). Ewolucja instrumentarium komunikacji politycznej (politycznego public relations i marketingu politycznego). W: A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Marketing polityczny. Doświadczenia polskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155-170.

Sasińska-Klas, T. (2010). Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej. W: M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka (red.), Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-20.

Sasińska-Klas, T. (2010). Transformation of the Political System in Poland after 1989 and the Role of the Media. In: R. Riedel (eds.). Central Europe. Two Decades After. Warsaw: Centre for Europe, Warsaw University & Institute of Political Science, Opole University, p. 351-362.

Sasińska-Klas, T. (2007). Badania opinii publicznej. Najnowsze wyzwania i ujęcia teoretyczne. W: J. Fras (red.), Studia nad komunikowaniem politycznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 239-247.

Sasińska-Klas, T. (2006). Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów uznać należy za relikt przeszłości? W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11-18.

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content