Dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ

Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

Profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2002 roku. 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2005). Ukończył studia Executive MBA  – Apsley Business School London (2019) oraz studia podyplomowe na kierunku „Audyt wewnętrzny” (2016). Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). 

Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Social Communication. Online Journal” (https://content.sciendo.com/view/journals/sc/sc-overview.xml). Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.

Pracuje jako ekspert:

  • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
  • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów PO WER i PO IR,
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Ministerstwa Rozwoju,
  • Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Saksonia 
  • regionalnych programów operacyjnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim. 

 

Prowadzone przedmioty:

Branding, Employer branding, Marketing medialny i ekonomika mediów, Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Podstawy komunikacji marketingowej, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Społeczne i psychologiczne odziaływanie mediów, Proseminarium doktorskie, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Odc. #2. Prof. Sławomir Gawroński,  Cykl wywiadów z wykładowcami WSIiZ, „1×1 Z Szymonem Tarandą”, 12 lutego 2019.

Prof Sławomir Gawroński

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: sgawronski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA246
tel.: 017/866 14 87


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Od 1 października 2020 r. konsultacje odbywają się w środy od 10:30 do 12:00 w pokoju 246 (kampus Sucharskiego).

Równolegle odbywają się konsultacje online: https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m34ea22b406e646b917c2772e943643bf 

W sprawach pilnych – proszę o kontakt e-mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021