BIP WSIiZ
Bazy danych / Databases

Bazy danych / Databases

 

Bazy danych / Databases

 

W ramach krajowej licencji Wirtualna Biblioteka Nauki oferuje dostęp do pełnotekstowych baz danych (Ebsco, ScienceDirect, Springer Link, Wiley Online Library), baz  bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych (Scopus, Web od Science, InCites, SciVal) oraz czasopism (Nature, Science).

Informacje o zawartości baz dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki  (sekcja Bazy danych / Databases  dostępna na podstronach dotyczących poszczególnych baz) 

Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach WBN

Wyszukiwarka książek dostępnych w ramach WBN

 

Bazy oferowane przez Wirtualną Bibliotekę Nauki dostępne są również z komputerów domowych przez VPN Proxy instrukcja  korzystania z VPN PROXY 

W przypadku problemów z dostępem do zasobów prosimy o kontakt: vpnproxy@wsiz.edu.pl

____________________________________________________________________________________________________

W ramach krajowej licencji Wirtualna Biblioteka Nauki oferuje dostęp do pełnotekstowych baz danych:

 

Bazy danych / Databases

 

Bazy EBSCO w licencji krajowej WBN – wideoprzewodnik

Szkolenia EBSCO

Bazy danych / Databases

ScienceDirect jest bazą interdyscyplinarną zawierającą pełne teksty artykułów z czasopism z zakresu chemii, fizyki, informatyki, matematyki, ekonomii, biznesu i zarządzania, nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych wydawnictwa Elsevier. Łączy w sobie wiarygodne, pełne treści publikacji naukowych, technicznych i medycznych, z inteligentną, intuicyjną funkcjonalnością, co pozwala użytkownikom uzyskać większą ilość informacji i pracować wydajniej i efektywniej. 

Baza dostępna jest dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

W ramach licencji można korzystać z czasopism od roku 1995.

 

Strona ScienceDirect w podziale na tematy 

 

Bazy danych / Databases

Poradniki korzystania z bazy (w języku angielskim)

Webinaria w języku polskim

Nagrane szkolenia

 

Bazy danych / Databases

SpringerLink – to baza z czasopismami i książkami opublikowanymi przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.

 • serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny. 
 • czasopisma i książki Springer są archiwizowane na platformie Infona w ICM.

 Baza dostępna dzięki licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Bazy danych / Databases

 

Wiley Online Library to baza publikacji Wiley-Blackwell. Serwis oferuje artykuły z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

____________________________________________________________________________________________________

W ramach krajowej licencji Wirtualna Biblioteka Nauki oferuje dostęp do baz bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych

Bazy danych / Databases

 
Scopus to wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa.  Ponadto indeksuje czasopisma oferowane w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od 1996 r. zaopatrzone są w abstrakty.
 
W bazie można:
 
 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • dowiedzieć się o najświeższych publikacjach naukowych na wybrany temat
 • otrzymywać powiadomienia o nowych rekordach spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.

Profil autora w bazie SCOPUS – film instruktażowy

Bazy danych / Databases

Skrócona instrukcja korzystania z Web of Science

Film –  Podstawy wyszukiwania i nawigacji

 

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945

Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956

Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990

Book Citation Index (Books CI) od 2010

Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005

Journal Citation Reports (JCR) od 1997, serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;

Essential Science Indicators

Baza zawiera także: 

 • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
 • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. 

 

UWAGA! Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”.

SciVal,

InCites

UWAGA! Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. 

Bazy danych / Databases

 

Internetowe szkolenia Web of Science
Szkolenia odbywają się w języku polskim, trwają około 60 minut i są bezpłatne. Wymagana jest rejestracja!
 
 
 
Bazy danych / Databases
Czasopismo Nature, roczniki od 2010
 
 
Bazy danych / Databases
Czasopismo Science, roczniki od 1997

____________________________________________________________________________________________________

 
Bazy danych / Databases
 
 
System informacji prawnej LEX dostępny jest wyłącznie w sieci uczelnianej WSIiZ lub za pośrednictwem VPN Proxy
 
 

Bazy danych / Databases

 

 Ogólnopolski program „bankowość % Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji. 

Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

 • Miesięcznik Finansowy BANK,
 • Nowoczesny Bank Spółdzielczy,
 • Europejski Doradca Samorządowy,
 • Finansowanie Nieruchomości,
 • „Kurier Finansowy”.

Aby móc wygodnie korzystać z tej bogatej, specjalistycznej wiedzy wystarczy kliknąć TAK i zarejestrować się na stronie www.alebank.pl. 

 

Bazy danych dostępne w Internecie

Agro – baza bibliograficzna, nauki przyrodnicze i rolnictwo

Arianta – polskie czasopismo elektroniczne

BazEkon – to baza dziedzinowa, zawierająca opisy bibliograficzne lub pełne teksty artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i wydziałów zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Rekordy w bazie opracowano w języku polskim i – dla części artykułów – w języku angielskim. Udostępniana jest w wolnym dostępie.

BazHum – bibliograficzna baza zawartości czasopism, nauki humanistyczne 

BazTech – baza bibliograficzno-abstraktowa, nauki techniczne

Bibliografia Geografii Polski – baza bibliograficzno-abstraktowa, geografia

Bibliografie regionalne woj. podkarpackiego

Biblioteka Nauki – udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

BioMed Central – czasopisma biomedyczne

CEJSH – The Central European Journals of Social Sciences and Humanities –  baza bibliograficzna, nauki humanistyczne

EconBiz – niemieckie źródła informacji gospodarczej

EUR-Lex – baza aktów prawnych UE

Główny Urząd Statystyczny – baza publikacji

INFONA – archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie

Ingenta – pełnotekstowa baza czasopism 

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnychbaza polskich aktów prawnych 

Korpus Języka Polskiego– wirtualna poradnia językowa 

Medline – medycyna

Most Wiedzy– multidyscyplinarny portal z publikacjami w otwartym dostępie

OAISTER – Wyszukiwarka przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na wolnych licencjach. Obecnie obejmuje ponad 50 milionów rekordów od 2000 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne

Polska Bibliografia Lekarska – baza bibliograficzna, medycyna

Polska Bibliografia Naukowa – baza bibliograficzna, wielodziedzinowa

Polska Bibliografia Prawnicza – baz bibliograficzna, prawo 

Polish Scientific Journals Database – baza bibliograficzna, czasopisma naukowe

PubMed  – medycyna

Scilit – wszechstronna, bezpłatna baza danych dla naukowców wykorzystująca nową metodę zestawiania danych i indeksowania materiałów naukowych. Obejmuje wszystkie tematy od sztuki i nauk humanistycznych, nauk behawioralnych i społecznych, do medycyny i farmakologii, nauk fizycznych, matematyki i informatyki, chemii i biologii. Dzięki niej przeszukasz jednocześnie np. bazy DOAJ, SCIE, MEDLINE czy Scopus.  

 

Polecane wtyczki i rozszerzenia internetowe

Narzędzie przydatne w automatycznym przeszukiwaniu sieci w poszukiwaniu PDF-ów publikacji naukowych

Bazy danych / Databases  EBSCOhost Passport  – dzięki dodaniu EBSCOhost Passport do przeglądarki, każda strona internetowa, na której znajdują się cyfrowe identyfikatory obiektów (DOI), może zostać zeskanowana w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma dostęp do artykułu w pełnotekstowej bazie danych EBSCOhost, za pośrednictwem witryny wydawcy, lub czy jest to artykuł w otwartym dostępie. Rozszerzenie zna nawet preferencje uwierzytelniania użytkownika i odpowiednio dopasowuje linki.  Po instalacji rozszerzenie EBSCOhost Passport poprosi o wybranie preferowanej instytucji – należy znaleźć i wybrać Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bazy danych / Databases Open Access Button pozwala na poszukiwanie bezpłatnych wersji artykułów lub wysyłanie wiadomości do autora z prośbą o publikację tekstu

Bazy danych / Databases  Unpaywall zapewnia dostęp do ponad 20 mln otwartych publikacji naukowych. Dodaje zieloną zakładkę przy artykułach, które można pobrać bezpłatnie

Bazy danych / Databases  EndNote Click – Wtyczka współpracuje z Web of Science, Google Scholar, PubMed oraz z tysiącami innych stron internetowych. Można zapisać wybrane artykuły w osobistym folderze (Locker).

Bazy danych / Databases Google Scholar Button pokazuje dostępność pełnych tekstów publikacji naukowych z różnych stron internetowych oraz z serwisu Google Scholar

Bazy danych / Databases Lazy Scholar automatycznie wyszukuje pełne teksty, informacje bibliometryczne oraz komentarze i cytowania danej publikacji.

 

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content