BIP WSIiZ
Biblioteka dla publikujących

Biblioteka dla publikujących

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Od 1 stycznia 2021 r. wznowiony został program publikowania otwartego Elsevier. Umożliwia on autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w z czasopismach hybrydowych i Gold Open Access w Elsevier.

Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Część A została zamknięta z dniem 28 października 2002 r., co wynika z wyczerpania prawdopodobnej puli artykułów na 2022 r.

Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B).

 

Koszty publikacji artykułów OA w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer oraz Elsevier ze środków pochodzących z MNiSW. UWAGA! W przypadku programu publikowania otwartego w Elsevier po wyczerpaniu się darmowej puli artykułów uruchamiany zostaje program B – za opublikowanie artykułu w wersji Gold Open Access zostaje wystawiona faktura na autora z 10% zniżką. W takim przypadku autor może jeszcze zmienić wersje publikowania z otwartej płatnej na tradycyjną bezpłatną (opcja „subskrypcja”), ale możliwe jest to tylko w przypadku publikowania w czasopiśmie hybrydowym Elsevier. W czasopismach Elsevier Gold Open Access nie ma możliwości zmiany na darmową publikację

 

Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.

Szczegóły programu 

Program publikowania otwartego Springer 2022

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego. W dniu 15. lipca 2022 r. Springer uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym. Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów. W roku 2022 zaplanowana jest pula 1311 artykułów, lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana. Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć
w opisie programu publikowania Springer.

 

***

Polecamy  nową, uzupełnioną wersję  broszury „Naukowiec w sieci„, opracowanej przez p. Maję Bogajczyk z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Z poradnika można dowiedzieć się na co zwrócić uwagę zakładając konto na ORCiD, Research Gate czy Google Scholar, w jaki sposób uporządkować profil autora w PBN i co zrobić, by zintegrować posiadane konta społeczne.

***

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych 

w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

Jak założyć ORCID?

Wchodzimy na stronę orcid.org

  • Na stronie głównej wybieramy opcję Register now! lub Sign In, a następnie Register now!,
  • Zgodnie z instrukcją wypełniamy formularz rejestracyjny,
  • Ustalamy, kto może zobaczyć nasz profil. Aby w pełni wykorzystać funkcje ORCID, należy wybrać everyone lub trusted parties,
  • Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie wiadomość z prośba o potwierdzenie, że jesteśmy jego właścicielem.
Narzędzia bibliometryczne

 
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus. Użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus. Bezpłatne konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Więcej na temat SciVal

 

InCites służy do analizy danych z baz Web of Science Core Collection, JCR i ESI – narzędzie do analizy dorobku naukowego swojej instytucji oraz porównywania efektywności swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Narzędzie wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje dostępne w zbiorze WOS. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Na stronie www.webofscience.com można założyć bezpłatne konto.

 

Wskaźniki bibliometryczne

Indeks Hirscha

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE  –  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań – instrukcja

 

SCOPUSautomatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań

 

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH – Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar – pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.

 Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha : Poradnik dla początkujących

 

***

Czasopisma i monografie punktowane

MNiSW ogłosiło nowe, rozszerzone listy czasopism i wydawnictw monografii  – więcej informacji TUTAJ

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

 

***

 

Jak namierzyć słowa kluczowe w artykule naukowym – artykuł na blogu sztukaszukania.pl

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA ONLINE I AI

Summarizing Tools. Za ich pomocą możesz podsumować całość lub dowolną część tekstu. Niektóre z tych narzędzi podkreślają kluczowe zdania,  wyodrębniają słowa kluczowe

 

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content