Informacje dla pracowników naukowych

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

Badania podstawowe: Narodowe Centrum Nauki

Wnioski można składać TUTAJ

Badania stosowane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski można składać TUTAJ

Programy: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wnioski składane  TUTAJ

Fundusze europejskie: Sprawdź możliwości TUTAJ

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Zapoznaj się z ofertą

Badania statutowe WSIiZ: Warunki i terminy składania wniosków określa Zarządzenie Rektora

Informacje dla pracowników naukowych

Podstawy prawne

USTAWA 2.0

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2021 r. poz. 1994
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2020 r. poz. 1352
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2019 poz. 392
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Dz.U. 2018 poz. 1818
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Dz.U. 2018 poz. 2152

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Sprawdź aktualności


Systemy informatyczne


Punktacja publikacji 

Policz punkty za publikację

Lista czasopism drapieżnych

Informacje dla pracowników naukowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021