BIP WSIiZ
Informacje dla pracowników naukowych

Informacje dla pracowników naukowych

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

Badania podstawowe: Narodowe Centrum Nauki

Wnioski można składać TUTAJ

Badania stosowane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski można składać TUTAJ

Programy: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wnioski składane  TUTAJ

Fundusze europejskie: Sprawdź możliwości TUTAJ

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Zapoznaj się z ofertą

Badania statutowe WSIiZ: Warunki i terminy składania wniosków określa Zarządzenie Rektora nr 89

Informacje dla pracowników naukowych

Raport dot. sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela akademickiego


Podstawy prawne

USTAWA 2.0

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ROZPORZĄDZENIA:

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2021 r. poz. 1994
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2020 r. poz. 1352
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2019 poz. 392
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Dz.U. 2018 poz. 1818
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Dz.U. 2018 poz. 2152

Systemy informatyczne


Punktacja publikacji 

Kalkulator punktów i slotów dla pracowników WSIiZ

Lista czasopism drapieżnych

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content