Informacje dla pracowników naukowych

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

Badania podstawowe: Narodowe Centrum Nauki

Wnioski można składać TUTAJ

Badania stosowane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski można składać TUTAJ

Programy: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wnioski składane  TUTAJ

Fundusze europejskie: Sprawdź możliwości TUTAJ

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Zapoznaj się z ofertą

Badania statutowe WSIiZ: Warunki i terminy składania wniosków określa Zarządzenie Rektora

Informacje dla pracowników naukowych

Podstawy prawne

USTAWA 2.0

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2020 r. poz. 1352
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2019 poz. 392
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Dz.U. 2018 poz. 1818
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Dz.U. 2018 poz. 2152

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Sprawdź aktualności


Systemy informatyczne


Punktacja publikacji 

Lista czasopism punktowanych 2021

Lista wydawnictw punktowanych

Policz punkty za publikację

Informacje dla pracowników naukowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021