BIP WSIiZ
Informacje dla pracowników naukowych

Informacje dla pracowników naukowych

Możliwości dofinansowania działalności naukowo-badawczej

Badania podstawowe: Narodowe Centrum Nauki

Wnioski można składać TUTAJ

Badania stosowane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski można składać TUTAJ

Programy: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wnioski składane  TUTAJ

Fundusze europejskie: Sprawdź możliwości TUTAJ

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Zapoznaj się z ofertą

Badania statutowe WSIiZ: Warunki i terminy składania wniosków określa Zarządzenie Rektora nr 89

Informacje dla pracowników naukowych

Podstawy prawne

USTAWA 2.0

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

ROZPORZĄDZENIA:

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2021 r. poz. 1994
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej D.U. 2020 r. poz. 1352
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Dz.U. 2019 poz. 392
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Dz.U. 2018 poz. 1818
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Dz.U. 2018 poz. 2152

Systemy informatyczne


Punktacja publikacji 

Policz punkty za publikację

Lista czasopism drapieżnych

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content