BIP WSIiZ
Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Celem Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest prowadzenie działalności usługowej: doradczej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej oraz otoczenia gospodarczego.

Centrum Transferu Technologii

Co nas wyróżnia?

 • Innowacyjne i indywidualne podejście do problemów biznesowych;
 • Kompleksowość obsługi klientów;
 • Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.
 • Pracownicy jednostki świadczą bezpłatne usługi proinnowacyjne w ramach działalności ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Produkty/usługi:

TRANSFER TECHNOLOGII

 • badania potrzeb przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia z zakresu wdrażania innowacji,
 • wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu rozwiązań innowacyjnych, poprzez sprzedaż i pomoc we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych przez naukowców WSIiZ i uczelni z konsorcjum,
 • usługa audytu technologicznego,
 • pośrednictwo w zakresie transferu technologii, organizacja spotkań brokerskich w zakresie transferu technologii, pomoc w znajdowaniu zagranicznego partnera
 • wsparcie w opracowaniu studiów przedinwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych rozwiązań,

 


 

DORADZTWO PATENTOWE

 • informowanie i doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
 • pomoc w realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania,
 • badania w zakresie zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz w zakresie czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu,
 • pomoc w zakresie zawierania wszelkich umów, w tym: licencyjnych, know – how, umów z zakresu prawa autorskiego, sporządzanie opinii z zakresu własności przemysłowej.
 • obsługa organizacyjna i formalno-prawna sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej,
 • informacje odnośnie możliwości pozyskania wsparcia finansowego transferu technologii,
 • pomaga przedsiębiorcom w zweryfikowaniu poziomu innowacyjności planowanych do wdrożenia rozwiązań (opinia o innowacyjności).

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Centrum Transferu Technologii i Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości we współpracy z pracownikami Katedry Mikroekonomii, Instytutu Przedsiębiorczości Cisco oraz specjalistami Instytutu Gospodarki zrealizowało/realizuje następujące projekty: 1) „Enterprise Europe Network” projekt sieciowy, realizowany w partnerstwie 9 ośrodków Polski południowej. W Polsce 30 ośrodków, na świecie ponad 600. Świadczy usługi mające na celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw woj. podkarpackiego i ich internacjonalizacji, w szczególności poprzez kojarzenie z partnerami zagranicznymi podczas targów i spotkań brokerskich, jak też pomoc w budowaniu konsorcjów do projektów naukowo-badawczych. Działania EEN oparte są na następujących aktywnościach: organizacja seminariów informacyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów tematycznych dla przedsiębiorstw z zakresu m. in. prawodawstwa UE, implementacji norm dotyczących wdrażania znaku CE oraz REACH, komercjalizacji wiedzy, zamówień publicznych; indywidualne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków unijnych zarówno regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych, a także prawodawstwa i norm unijnych; organizacja wyjazdów na spotkania brokerskie obywające się w ramach sieci Enterprise Europe Network przy okazji międzynarodowych targów, przeważnie zagranicznych; zindywidualizowana pomoc w zawieraniu partnerstw międzynarodowych dla przedsiębiorców; INNOSUP, czyli usługa skierowana do przedsiębiorstw, składająca się z czterech etapów, realizowanych w oparciu o metodologię IMP³rove Academy opracowaną przez ATKearney w zakresie doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami i innowacjami w przedsiębiorstwach. Okres realizacji od 1.01.2008 – do chwili obecnej.  

Dyrektor CTT

dr inż. Władysław Czajka
wczajka@wsiz.edu.pl
tel. 17 866 11 21
pokój 50


Zespół ekspertów i konsultantów CTT Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.


DANE ADRESOWE Centrum Transferu Technologii, Pok. 41 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów    

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content