BIP WSIiZ
Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Celem Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest prowadzenie działalności usługowej: doradczej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz społeczności akademickiej oraz otoczenia gospodarczego.

Centrum Transferu Technologii

Co nas wyróżnia?

 • Innowacyjne i indywidualne podejście do problemów biznesowych;
 • Kompleksowość obsługi klientów;
 • Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.
 • Pracownicy jednostki świadczą bezpłatne usługi proinnowacyjne w ramach działalności ośrodka sieci Enterprise Europe Network

Produkty/usługi:

TRANSFER TECHNOLOGII

 • badania potrzeb przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia z zakresu wdrażania innowacji,
 • wspieranie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu rozwiązań innowacyjnych, poprzez sprzedaż i pomoc we wdrażaniu rozwiązań wypracowanych przez naukowców WSIiZ i uczelni z konsorcjum,
 • usługa audytu technologicznego,
 • pośrednictwo w zakresie transferu technologii, organizacja spotkań brokerskich w zakresie transferu technologii, pomoc w znajdowaniu zagranicznego partnera
 • wsparcie w opracowaniu studiów przedinwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych rozwiązań,

 


 

DORADZTWO PATENTOWE

 • informowanie i doradztwo w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
 • pomoc w realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania,
 • badania w zakresie zdolności rejestrowej, patentowej i ochronnej oraz w zakresie czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu,
 • pomoc w zakresie zawierania wszelkich umów, w tym: licencyjnych, know – how, umów z zakresu prawa autorskiego, sporządzanie opinii z zakresu własności przemysłowej.
 • obsługa organizacyjna i formalno-prawna sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej,
 • informacje odnośnie możliwości pozyskania wsparcia finansowego transferu technologii,
 • pomaga przedsiębiorcom w zweryfikowaniu poziomu innowacyjności planowanych do wdrożenia rozwiązań (opinia o innowacyjności).

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Centrum Transferu Technologii i Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości we współpracy z pracownikami Katedry Mikroekonomii, Instytutu Przedsiębiorczości Cisco oraz specjalistami Instytutu Gospodarki zrealizowało/realizuje następujące projekty: 1) „Enterprise Europe Network” projekt sieciowy, realizowany w partnerstwie 9 ośrodków Polski południowej. W Polsce 30 ośrodków, na świecie ponad 600. Świadczy usługi mające na celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw woj. podkarpackiego i ich internacjonalizacji, w szczególności poprzez kojarzenie z partnerami zagranicznymi podczas targów i spotkań brokerskich, jak też pomoc w budowaniu konsorcjów do projektów naukowo-badawczych. Działania EEN oparte są na następujących aktywnościach: organizacja seminariów informacyjnych, konferencji, szkoleń i warsztatów tematycznych dla przedsiębiorstw z zakresu m. in. prawodawstwa UE, implementacji norm dotyczących wdrażania znaku CE oraz REACH, komercjalizacji wiedzy, zamówień publicznych; indywidualne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków unijnych zarówno regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych, a także prawodawstwa i norm unijnych; organizacja wyjazdów na spotkania brokerskie obywające się w ramach sieci Enterprise Europe Network przy okazji międzynarodowych targów, przeważnie zagranicznych; zindywidualizowana pomoc w zawieraniu partnerstw międzynarodowych dla przedsiębiorców; INNOSUP, czyli usługa skierowana do przedsiębiorstw, składająca się z czterech etapów, realizowanych w oparciu o metodologię IMP³rove Academy opracowaną przez ATKearney w zakresie doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami i innowacjami w przedsiębiorstwach. Okres realizacji od 1.01.2008 – do chwili obecnej.  

Dyrektor CTT

dr inż. Władysław Czajka
wczajka@wsiz.edu.pl
tel. 17 866 11 21
pokój 50


Zespół ekspertów i konsultantów CTT Zespół kilkunastu osób mających bogate doświadczenie w zakresie patentowania, komercjalizacji wiedzy, finansowania innowacji i przedsiębiorczości.


DANE ADRESOWE Centrum Transferu Technologii, Pok. 41 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów    

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content