Ogłoszenia

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2021 roku

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie  Narodowego Centrum Nauki.

Z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2021 r. można zapoznać się TUTAJ.

Aktualnie trwają konkursy:

OPUS

PRELUDIUM

Ogłoszenia

Bekker NAWA oraz Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabory wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA oraz Ulam NAWA.
Program Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera)
Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.

Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.
Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ
Osoby do kontaktu w sprawach programu:
Pani Agnieszka Kawka, e-mail: agnieszka.kawka@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 83
Pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48 22 390-35-55

Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)
Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
• prowadzenie badań naukowych;
• odbycie stażu podoktorskiego;
• pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
• jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r.
Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021
Więcej informacji znajduje się TUTAJ
Osobą do kontaktu w sprawach programu im. Ulama NAWA jest Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72

The Ulam NAWA Programme
The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) is pleased to announce the third edition of the programme for post-doctoral incoming researchers: The Ulam NAWA Programme. The programme will allow both recognised and promising scientists who hold at least a doctoral degree, to visit Poland in order to strengthen the scientific potential of Polish entities and to participate in their scientific activities, primarily research projects and didactics. The programme will allow to invite scientists regardless of their age, from all around the world and representing all fields of science, including Polish scientists working permanently abroad. HEIs, scientific and research institutes will have the opportunity to invite specialists from their priority areas to Poland – they will make a significant contribution to the research conducted by a given institution, strengthen didactics or support the institution in applying for prestigious grants.
Activities to be carried out during the Scholarship may include:
• conducting research and/or development work
• post-doctoral training
• obtaining materials for scientific work or publication
• in addition to the above activities, the visit may also include conducting didactic classes at the Host institution.
The visits under the Project can last from 6 to 24 months. The Programme provides financing for a Scholarship that covers the Fellow’s living allowance of PLN 10,000 a month, along with a mobility allowance. The visits of foreign scientists have to commence between 1 January 2022 and 1 October 2022.
Call for proposals: until 15 June 2021
Learn more about the conditions for application, timing, etc. https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme
Contact person: Magdalena Kowalczyk, PhD, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72

Link do wpisu ogłaszającego programy Bekker NAWA i Ulam NAWA na profilu NAWA na Facebooku

Linki do wpisów ogłaszających programy Bekker NAWA i Ulam NAWA na profilu NAWA na Twitterze:
Post w języku polskim
Post w języku angielskim


Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa. Informacje o konkursach na projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.
Szczegółowe informacje o programach badawczych znajdują się TUTAJ


Wyniki konkursu PCI

W dniu 12 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów Podkarpackiego Centrum Innowacji (KAZ). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PCI i uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zobacz więcej TUTAJ


Konferencja z cyklu “WIEDZA – KOMUNIKACJA – DZIAŁANIE” pn. “Nowa rewolucja komunikacyjna”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na konferencję w dniach 21-22 października 2021 roku, podczas której poddane dyskusji zostaną między innymi współczesne trendy, modele i schematy komunikacyjne, ujęcia metodologiczne, a także refleksje nad ewolucją – lub rewolucją – procesu komunikowania.
Koszt udziału w konferencji wynosi 430 PLN, dla członków PTKS i ISCO oraz doktorantów – 380 PLN.
Szczegółowe informacje wkrótce znajdziecie Państwo TUTAJ

Ogłoszenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020