Ogłoszenia

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2021 roku

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie  Narodowego Centrum Nauki.

Z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2021 r. można zapoznać się TUTAJ.

Ogłoszenia

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa. Informacje o konkursach na projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.
Szczegółowe informacje o programach badawczych znajdują się TUTAJ


Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (profil facebook) której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze.

W 2022 roku konferencja odbywać się będzie w dniach 19-20 maja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje wkrótce znajdziecie Państwo TUTAJ


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku w Rzeszowie. Referaty można składać w języku polskim i angielskim do 30.09.2021 r. Zakwalifikowane w trybie konkursu referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo WSIiZ oraz Wydawnictwo UG (jednostki uwzględnione w wykazie wydawców MEiN). Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się TUTAJ

Ogłoszenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021