Ogłoszenia

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2021 roku

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie  Narodowego Centrum Nauki.

Z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2021 r. można zapoznać się TUTAJ.

Ogłoszenia

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa. Informacje o konkursach na projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.
Szczegółowe informacje o programach badawczych znajdują się TUTAJ


Międzynarodowa Konferencja Naukowa o kosmetykach naturalnych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa o kosmetykach naturalnych odbędzie się po raz pierwszy w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa w dniach 22-24 września 2021.
Konferencja ma na celu połączenie przedstawicieli środowiska naukowego, środowiska akademickiego i branży kosmetycznej, zainteresowanych najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi naturalnych składników aktywnych kosmetyków oraz ich regulacji prawnych. Organizatorem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Więcej informacji TUTAJ


Konferencja z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”
Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Redakcja kwartalnika naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Gabriela Woźniaka zapraszają do uczestnictwa w jubileuszowej XX interdyscyplinarnej konferencji z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy pod hasłem „Instytucje, polityka, zarządzanie a zrównoważony rozwój”, która odbędzie się on-line w dniu 28 września 2021 r. Przewidziana jest również elektroniczna sesja posterowa poprzez udostępnienie on-line prezentacji wszystkich zainteresowanych uczestników.
Szczegółowe informacje o konferencji wraz z założeniami programowymi debaty konferencyjnej znajdują się TUTAJ


Konferencja z cyklu „WIEDZA – KOMUNIKACJA – DZIAŁANIE” pn. „Nowa rewolucja komunikacyjna”
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na konferencję w dniach 21-22 października 2021 roku, podczas której poddane dyskusji zostaną między innymi współczesne trendy, modele i schematy komunikacyjne, ujęcia metodologiczne, a także refleksje nad ewolucją – lub rewolucją – procesu komunikowania.
Koszt udziału w konferencji wynosi 430 PLN, dla członków PTKS i ISCO oraz doktorantów – 380 PLN.
Szczegółowe informacje wkrótce znajdziecie Państwo TUTAJ


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku w Rzeszowie. Referaty można składać w języku polskim i angielskim do 30.09.2021 r. Zakwalifikowane w trybie konkursu referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo WSIiZ oraz Wydawnictwo UG (jednostki uwzględnione w wykazie wydawców MEiN). Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się TUTAJ

Ogłoszenia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021