BIP WSIiZ
Regulamin / Regulations

Regulamin / Regulations

Pełny tekst regulaminu

Regulations of using the materials of the UITM ACADEMIC Library in Rzeszów


Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają :

wszyscy studenci, pracownicy WSIiZ oraz SPP w Rzeszowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, studenci studiów podyplomowych prowadzonych w WSIiZ, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje również zatrudnionym na WSIiZ na podstawie umowy i dzieło dydaktyczne

Wszyscy  studenci WSIiZ, studenci studiów podyplomowych, doktoranci  oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  posiadają konto czytelnika.

Konto czytelnika dla pracowników WSIiZ i osób spoza uczelni otwierane jest na podstawie: 
1) dokumentu tożsamości oraz  
2) deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSIiZ w Rzeszowie

Limity wypożyczeń

Czytelnik pracownik naukowo-dydaktyczny  – do 20 materiałów bibliotecznych na okres 3 miesięcy, 

Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z wypożyczalni mogą wypożyczyć do 10 materiałów bibliotecznych na okres 1 miesiąca,

Studenci terminowi – do 20 materiałów bibliotecznych na okres 1 miesiąca

Prolongata jest możliwa, kiedy:

– książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika,
– nie minął termin zwrotu książki (nie nastąpiło przetrzymanie książki).
Prolongata jest niemożliwa, kiedy konto czytelnika jest:

– zablokowane (przetrzymania, itp.),
– nieważne

Książkę można prolongować nie więcej niż 3 razy, czas kolejnej prolongaty jest zależny od uprawnień czytelnika.

Przypominamy, że prolongat (przedłużeń terminu zwrotu książek) dokonuje się wyłącznie przed upływem daty zwrotu!

Czytelnik zobowiązany jest troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Przenosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.

Kary biblioteczne
 
Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

– indywidualne upomnienie, generowane na konto czytelnika,
naliczenie kary w wysokości 3 zł, za każdy tydzień zwłoki i za każdą przetrzymaną książkę,
– zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Wpłaty kar

Kary można wpłacać na indywidualne subkonta. Osoby, które nie mają nadanych kont indywidualnych, wpłacają kary na konto podstawowe z tytułem wpłaty „Kara biblioteczna”.

Nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju  WSIiZ, z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

– odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub
– zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora,
– wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub
– dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, WSIiZ, lub
– zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło wysokości dwukrotnej rzeczywistej jego wartości.

Biblioteka WSIiZ informuje, że wysyłane pocztą elektroniczną przypomnienia o upływie terminu zwrotu książek nie zwalniają osób wypożyczających z osobistego pilnowania tych terminów. Brak takiego przypomnienia nie może być żadnym argumentem do zwolnienia z opłat za przetrzymanie książek.
 
W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

– odkupienia zniszczonych materiałów bibliotecznych,
– zapłacenia odszkodowania w wysokości dwukrotnej rzeczywistej.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie posiadanych przez Bibliotekę WSIiZ i inne rzeszowskie biblioteki materiałów. Biblioteka WSIiZ udostępnia zbiory własne bibliotekom zamiejscowym na okres 4 tygodni.

Czytelnik zainteresowany sprowadzeniem materiałów z innych bibliotek zobowiązany jest złożyć zamówienie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane o żądanej pozycji, to jest: nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni.

Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie i może być przedłużony przez bibliotekę wypożyczającą na wniosek złożony przez czytelnika za pośrednictwem Biblioteki WSIiZ przed upływem terminu zwrotu. Biblioteka wypożyczająca może także określić inny termin zwrotu.

W przypadku nie zgłoszenia się po zamówione materiały koszty przesyłki i wykonania kserokopii ponosi zamawiający czytelnik.

Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

Nie pośredniczymy w wypożyczaniu książek z innych rzeszowskich bibliotek!

Wzory rewersów do pobrania na podstronie Formularze do pobrania

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content