BIP WSIiZ
Zakres działalności

Zakres działalności

Dział Nauki jest jednostką administracyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wspierającą działalność Prorektora ds. nauki oraz działalność badawczą pracowników naukowych uczelni.

W szczególności do zadań Działu Nauki należy:

 • Upowszechnianie oraz gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników Uczelni.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ankiet dot. działalności naukowo-badawczej WSIiZ.
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej.
Zakres działalności
 • Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. otwarcia i przeprowadzenia przewodów doktorskich.
 • Koordynacja działalności kół naukowych.
 • Wsparcie administracyjne w przygotowaniu wniosków projektowych (programy Narodowego Centrum Nauki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej itp.).
 • Koordynowanie działalności projektowej oraz działalności badawczej statutowej pracowników, pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji.
 • Gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i realizowanych projektach, opracowywanie raportów i statystyk na temat udziału pracowników WSIiZ w projektach badawczych.
 • Aktualizacja danych w POLON w obszarze związanym z działalnością naukowo-badawczą.
 • Wspieranie pracowników w organizacji konferencji, seminariów i wykładów otwartych.
 • Nadzór nad wyjazdami kadry badawczej na konferencje naukowe. Pobierz WNIOSEK WYJAZDOWY.
 • Informowanie pracowników WSIiZ o możliwości wyjazdów na konferencje, staże naukowe, szkoły letnie, kursy, szkolenia.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content