BIP WSIiZ
Zakres działalności

Zakres działalności

Dział Nauki jest jednostką administracyjną Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania wspierającą działalność Prorektora ds. nauki oraz działalność badawczą pracowników naukowych uczelni.

W szczególności do zadań Działu Nauki należy:

 • Upowszechnianie oraz gromadzenie informacji nt. działalności naukowo-badawczej, dorobku naukowego, publikacji, uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych oraz sukcesów naukowych pracowników Uczelni.
 • Przygotowywanie sprawozdań, ankiet dot. działalności naukowo-badawczej WSIiZ.
 • Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi dotycząca różnych aspektów działalności naukowo-badawczej.
Zakres działalności
 • Pomoc doktorantom w sprawach formalnych dot. otwarcia i przeprowadzenia przewodów doktorskich.
 • Koordynacja działalności kół naukowych.
 • Wsparcie administracyjne w przygotowaniu wniosków projektowych (programy Narodowego Centrum Nauki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej itp.).
 • Koordynowanie działalności projektowej oraz działalności badawczej statutowej pracowników, pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji.
 • Gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i realizowanych projektach, opracowywanie raportów i statystyk na temat udziału pracowników WSIiZ w projektach badawczych.
 • Aktualizacja danych w POLON w obszarze związanym z działalnością naukowo-badawczą.
 • Wspieranie pracowników w organizacji konferencji, seminariów i wykładów otwartych.
 • Nadzór nad wyjazdami kadry badawczej na konferencje naukowe. Pobierz WNIOSEK WYJAZDOWY.
 • Informowanie pracowników WSIiZ o możliwości wyjazdów na konferencje, staże naukowe, szkoły letnie, kursy, szkolenia.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content