BIP WSIiZ
Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries
Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Agregator Centrum Otwartej Nauki wspólny punkt dostępowy polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych

Athena – ok. 10 tys. tekstów w wielu językach

Bibliotheca Augustana – zbiór utworów pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (w jęz. hiszp.)

Biblioteka Nauki UW – baza została również zaindeksowana w multiwyszukiwarce INTEGRO (zob. zakładka z zasobami elektronicznymi)

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),

BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),

CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),

DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),

PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

BizNar  – alternatywne Google dla Deep Webu.

CiteSeer – Scientific Literature DigitalLibrary : indeks cytowań z zakresu informatyki

CORE – agregator repozytoriów i czasopism w wolnym dostępie. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów oraz poleca użytkownikowi dodatkową literaturę z  interesującej go dziedziny.

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek – Universitätsbibibliothek Regensburg – pełne teksty artykułów z wielu dziedzin, w większości udostępniane nieodpłatnie.

EuDML – udostępnia online literaturę matematyczną

Europe PubMed Central (Europe PMC) – bezpłatne cyfrowe archiwum nauk biomedycznych i przyrodniczych

Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie.

EuropeanLibrary– the european library digital treasures

FreeTechBooks – książki i dokumentacja z informatyki

Gallica Classique – klasyka francuska od średniowiecza do końca XIX w.

GALILEO– electronic texts : zawiera m. in. teksty z literatury, prawa, ekonomii, historii

Genamics JournalSeek – międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100 tys. tytułów z 24 dziedzin wiedzy.

Hathi Trust – biblioteka cyfrowa zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych, obejmująca materiały Uniwersytetu w Kalifornii i lokalnych bibliotek cyfrowych, jak i treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive.

Internet Archive – zawiera kolekcje e-książek zgromadzonych w projektach Canadian Libraries, Million Book Project, Open Source Books, Project Gutenberg, Children’s Library, ARPANET

Internet Public Library

IntraText Digital Library duży wybór literatury w kilku językach

MedNar  – bezpłatna, medyczna wyszukiwarka zasobów Deep Web. MedNar pozwala na przeszukiwanie zasobów internetowych, zwracając najtrafniejsze wyniki wyszukiwawcze. 

Open AGH – otwarte zasoby edukacyjne AGH

Paperity – agregator otwartych zasobów naukowych

Polska Platforma Medyczna – agregator polskich uczelni i instytutów medycznych

Planet e-book

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – baza została również zaindeksowana w multiwyszukiwarce INTEGRO (zob. zakładka z zasobami elektronicznymi)

Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych

Project Gutenberg

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – publikacje polskie w wolnym dostępieBiblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Danych Społecznych

Biblioteki wirtualne, wyszukiwarki otwartych zasobów naukowych / E-libraries

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD –  gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin

Scilit – wszechstronna, bezpłatna baza danych dla naukowców wykorzystująca nową metodę zestawiania danych i indeksowania materiałów naukowych. Obejmuje wszystkie tematy od sztuki        i nauk humanistycznych, nauk behawioralnych i społecznych, do medycyny i farmakologii, nauk fizycznych, matematyki i informatyki, chemii i biologii. Dzięki niej przeszukacie jednocześnie np. bazy DOAJ, SCIE, MEDLINE czy Scopus.

SHERPA RoMEO – ogólnodostępny międzynarodowy serwis internetowy, który umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania publikacji z poszczególnych tytułów czasopism w otwartych repozytoriach i bazach danych. Zasób SHERPA RoMEO obejmuje czasopisma naukowe.

The On-Line Book Page – bardzo obszerny wykaz elektronicznych tekstów w układzie alfabetycznym (wg autorów i tytułów)

Wirtualna Biblioteka Inżyniera

World Bank e-Library – zawiera publikacje Banku Światowego

World Digital Library

Zenodo – repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych.

 

BIBLIOTEKI W POLSCE

Katalogi centralne polskich bibliotek


  • FIDES – Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
  • KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
  • NUKAT – katalog centralny polskich bibliotek naukowych 
Biblioteki na świecie
  • Biblioteka Kongresu
  • British Library
  • LIBWEB
  • Lib – web – cats
  • The European Library zintegrowany dostęp do połączonych zasobów europejskich bibliotek narodowych. The European Library oferuje dostęp do zbiorów 45 bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content