Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za główne cele sieć stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności, transferze technologii, rozwoju innowacji, zdobywaniu nowych rynków.

Enterprise Europe Network oferuje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w następujących obszarach:

  • informowanie i doradztwo w zakresie prawodawstwa i polityki UE, międzynarodowej działalności gospodarczej, dostępu do finansowania, transferu technologii i udziału w programach ramowych UE,
  • wsparcie w płynnym adaptowaniu się do przemian zachodzących w zakresie rozwoju i popularyzacji technologii cyfrowych i automatyzacji, a także przejścia sektora MŚP na działalność bardziej zrównoważoną,
  • dostęp do bazy profili współpracy biznesowej i technologicznej,
  • organizacja międzynarodowych wydarzeń brokerskich i misji gospodarczych firm za granicą,
  • odpowiadanie na zapytania przedsiębiorców zagranicznych dotyczące prawnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz możliwości współpracy z polskimi firmami i instytucjami,
  • szkolenia, warsztaty i seminaria dla MŚP,
  • usługi transferu technologii obejmujące audyt, wymianę ofert technologicznych oraz łączenie firm z jednostkami naukowymi,
  • wsparcie udziału firm w unijnym programie HORYZONT EUROPA, w tym EIC ACCELERATOR, w ramach którego wspierane będą przełomowe innowacje przedsiębiorców z sektora MŚP.

Data realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2025

Program z którego finansowany jest projekt: W nowo okresie finansowania 2022-2027 sieć finansowana jest ze środków Single Market Programme (MSP).

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU