BIP WSIiZ

Projekty

ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

The ESSENCE project aims to increase the employability of students by stimulating the development of soft skills. The aim of the project is to maximize their involvement in the labor market by offering career paths beyond the formal training offered in higher education. To meet the expectations of entrepreneu….

Data realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

STRONA PROJEKTUOPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usł….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

STRONA PROJEKTUOPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za główne cele sieć stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności, transferze technologii, rozwoju innowacji, zdobywaniu nowych rynków. Enterprise Eu….

Data realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2025

Program z którego finansowany jest projekt: W nowo okresie finansowania 2022-2027 sieć finansowana jest ze środków Single Market Programme (MSP).

STRONA PROJEKTUOPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content