BIP WSIiZ

Projekty

OMNI – BE Aware Student [OMNI-BEAST]

The aim of the project is to improve the universities’ educational offer by developing and testing an innovative course entitled „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”. It enables to develop students’ key competencies (universal skills) with the use of Design Thinking approach as well as business mod….

Data realizacji projektu: 01.11.2020 - 28.02.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD)

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of tourism (and related) major students’ in 4 universities. These will be done by development, testing and implementation of innovative training on usage of ICT in sustainable tourism development. The main participants of….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, KA2

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Euringlish: English language through European identity

The objective of the project is to develop a language course of English (in face2face and online versions) based on a cultural game supporting awareness about our European culture and unity to prevent break of European values and unity. Training meeting in Rome with the participation of a representative of UI….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

The ESSENCE project aims to increase the employability of students by stimulating the development of soft skills. The aim of the project is to maximize their involvement in the labor market by offering career paths beyond the formal training offered in higher education. To meet the expectations of entrepreneu….

Data realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usł….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Za główne cele sieć stawia sobie pomoc przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności, transferze technologii, rozwoju innowacji, zdobywaniu nowych rynków. Enterprise Eu….

Data realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2025

Program z którego finansowany jest projekt: W nowo okresie finansowania 2022-2027 sieć finansowana jest ze środków Single Market Programme (MSP).

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Projekt “BE Aware STudent”

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowa….

Data realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucaton

Gamification also known as an application of game design elements to learning activities ischanging the world of education. It is currently a hot, if controversial, trend in education. On the one hand it is a response to the new needs of the young generations. Learning patterns have evolved and internal motiv….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.10.2022 

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Spread your wings

Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy studentów I oraz II stopnia na kierunku Aviation Mangement (oraz pokrewnych) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne z punktu widz….

Data realizacji projektu: 2017-2018

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content