BIP WSIiZ

Projekty

Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności

Głównym celem projektu jest określenie podstawowych problemów wywołanych przez tę nową sytuację oraz zidentyfikowanie polityk wspierających gospodarzy i gości w przyszłości. Nasze wstępne wywiady z polskimi gospodarzami (przeprowadzone między majem a lipcem 2022 r.) wskazują wiele trudności (np. negocjowanie….

Data realizacji projektu: 11.01.2023r. - 11.01.2024r.

Program z którego finansowany jest projekt: Granty interwencyjne

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+ (SFF.DeepT+)

Projekt SFF.DeepT+ opiera się na ramach Systemic DeepTech Innovation, angażujących reprezentantów europejskiego ekosystemu innowacji. Jego podstawę tworzy inicjatywa Start for Future SFF, łącząca partnerów Trójkąta Wiedzy (tj. badania, edukację i innowacje). Częścią misji SFF.DeepT+ jest zmiana spojrzenia na….

Data realizacji projektu: 01.05.2023 - 31.07.2024

Program z którego finansowany jest projekt: EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Teach-BEASTs – Teaching to BE Aware STudents

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego podejścia do nauczania przedmiotów STEM, w którym nauczyciel kształtuje umiejętności powiązane z przedmiotami STEM na kierunkach nietechnicznych dzięki zmianie modelu nauczania: profilowanie przedmiotów STEM pod kątem danego kierunku i rzeczywistych wy….

Data realizacji projektu: 01/12/2022 - 28/02/2025

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU
Status: w trakcie

Formation of Critical Thinking and Media Literacy as Protection Against Media Manipulation, Misinformation and Fake News

Dezinformacja i fałszywe doniesienia, znane jako „fake newsy”, są coraz powszechniejsze i wpływają na sposób, w jaki ludzie interpretują codzienne wydarzenia. Fake newsy i kampanie dezinformacyjne są szczególnie problematyczne w systemach demokratycznych i toczy się coraz szersza debata na temat tego, jak zaj….

Data realizacji projektu: 01.12.2022 - 30.11.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Spread your wings

Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy studentów I oraz II stopnia na kierunku Aviation Mangement (oraz pokrewnych) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne z punktu widz….

Data realizacji projektu: 2017-2018

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucaton

Gamification also known as an application of game design elements to learning activities ischanging the world of education. It is currently a hot, if controversial, trend in education. On the one hand it is a response to the new needs of the young generations. Learning patterns have evolved and internal motiv….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.10.2022 

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Projekt “BE Aware STudent”

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowa….

Data realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions (DYLMIC)

Międzynarodowy projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowany jest z Programu NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Projekt odpowiada na problem braku systemowego wsparcia na uczelni….

Data realizacji projektu: 01/10/2019 –30/09/2022

Program z którego finansowany jest projekt: NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usł….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

The ESSENCE project aims to increase the employability of students by stimulating the development of soft skills. The aim of the project is to maximize their involvement in the labor market by offering career paths beyond the formal training offered in higher education. To meet the expectations of entrepreneu….

Data realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Euringlish: English language through European identity

The objective of the project is to develop a language course of English (in face2face and online versions) based on a cultural game supporting awareness about our European culture and unity to prevent break of European values and unity. Training meeting in Rome with the participation of a representative of UI….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD)

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of tourism (and related) major students’ in 4 universities. These will be done by development, testing and implementation of innovative training on usage of ICT in sustainable tourism development. The main participants of….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, KA2

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content