BIP WSIiZ

Projekty

Formation of Critical Thinking and Media Literacy as Protection Against Media Manipulation, Misinformation and Fake News

Dezinformacja i fałszywe doniesienia, znane jako „fake newsy”, są coraz powszechniejsze i wpływają na sposób, w jaki ludzie interpretują codzienne wydarzenia. Fake newsy i kampanie dezinformacyjne są szczególnie problematyczne w systemach demokratycznych i toczy się coraz szersza debata na temat tego, jak zaj….

Data realizacji projektu: 01.12.2022 - 30.11.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: w trakcie

Spread your wings

Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy studentów I oraz II stopnia na kierunku Aviation Mangement (oraz pokrewnych) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne z punktu widz….

Data realizacji projektu: 2017-2018

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucaton

Gamification also known as an application of game design elements to learning activities ischanging the world of education. It is currently a hot, if controversial, trend in education. On the one hand it is a response to the new needs of the young generations. Learning patterns have evolved and internal motiv….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.10.2022 

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Projekt “BE Aware STudent”

Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowa….

Data realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions (DYLMIC)

Międzynarodowy projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowany jest z Programu NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Projekt odpowiada na problem braku systemowego wsparcia na uczelni….

Data realizacji projektu: 01/10/2019 –30/09/2022

Program z którego finansowany jest projekt: NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usł….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability

The ESSENCE project aims to increase the employability of students by stimulating the development of soft skills. The aim of the project is to maximize their involvement in the labor market by offering career paths beyond the formal training offered in higher education. To meet the expectations of entrepreneu….

Data realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Euringlish: English language through European identity

The objective of the project is to develop a language course of English (in face2face and online versions) based on a cultural game supporting awareness about our European culture and unity to prevent break of European values and unity. Training meeting in Rome with the participation of a representative of UI….

Data realizacji projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD)

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of tourism (and related) major students’ in 4 universities. These will be done by development, testing and implementation of innovative training on usage of ICT in sustainable tourism development. The main participants of….

Data realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2022

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+, KA2

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Uczelnia bez barier

Głównym celem projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami w Uczelni, poprzez m.in.: dostosowanie istniejących narzędzi informatycznych, dostosowanie istniejącej infrastruktury Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dzięki m.in. przebudowie….

Data realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Uczelnia przyszłości

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost kompetencji studentów WSIiZ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również pod….

Data realizacji projektu: 1.04.2019 - 31.03.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSI….

Data realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.09.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content