BIP WSIiZ

Projekty

Multimedia & Communication in Education & Science

Zaplanowane działania dotyczą: badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych; badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych, wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wizyt….

Data realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Discover Your Potential

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału WSIiZ i poprawa innowacyjności i skuteczności w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i rekrutacyjnych na arenie międzynarodowej do II kwartału 2023 r. Cele szczegółowe to m.in.: wzmocnienie działań na rzecz integracji studentów zagranicznych wprowadze….

Data realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Welcome to Poland

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Projekt OMNI- BE Aware STudent [OMNI-BEAST]

Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętno….

Data realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie propozycji zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi. Konstruowany przez nas system obejmować musi zarówno tra­dycyjne instrumenty wsparcia rolnictwa, jak i instrumenty finansowania działalności samorządu terytorialnego na obsza­rach związanych z rolni….

Data realizacji projektu: 11.04.2022-11.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU
Status: zakończony

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

We wrześniu 2019 r. pomiędzy FRSE a WSIiZ podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ICT4STD [Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development] finansowanego z Programu ERASMUS PLUS. Celem projektu była modernizacja oferty 4 uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wd….

Data realizacji projektu: 01.09.2019 - 01.01.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU
Status: zakończony

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content