Projekt VSLLN4YOU ma na celu stworzenie sieci Żywych Laboratoriów (ang. Living Labs (LL)), która umożliwi współtworzenie i testowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, istotnych dla uniwersytetów i regionu wyszehradzkiego, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego. Żywe Laboratoria umożliwią studentom zdobycie praktycznego
doświadczenia poprzez pracę nad projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz przygotują ich do roli agentów zmian w życiu osobistym i zawodowym. Poprzez Żywe Laboratoria, warsztaty,
materiały szkoleniowe i konferencje, projekt umożliwia transfer wiedzy na rzecz zielonej transformacji.

Cele szczegółowe to m.in.:

  • Stworzenie sieci Żywych Laboratoriów w celu generowania i wdrażania przez studentów i dla studentów nowych rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Zielonych Uniwersytetów oraz debaty na temat trendów środowiskowych i społecznych.
  • Profesjonalizacja uniwersyteckich Żywych Laboratoriów poprzez opracowanie scenariusza Warsztatów Aktywatora Żywych Laboratoriów oraz materiałów szkoleniowych w tym obszarze.
  • Wyposażenie nauczycieli akademickich w zestaw narzędzi Koordynatora Akademickich Żywych Laboratoriów.
  • Wspieranie gromadzenia, testowania i wymiany wiedzy o nowych inicjatywach, pomysłach, praktykach i osiągnięciach, które będę wynikiem tego projektu poprzez stworzenie strony internetowej z funkcją dzielenia się wiedzą i networkingu.

Data realizacji projektu: 1.10.2022 - 31.03.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Visegrad Grant

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU