W związku z rosnącą liczbą zachorowań na choroby cywilizacyjne w ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie żywnością, która ma korzystny wpływ na organizm człowieka. Podstawą wielu opisanych mechanizmów prowadzących do chorób zwyrodnieniowych jest zachwianie równowagi redoks z nadmiarem wolnych rodników w organizmie. W pewnych stanach fizjologicznych (np. podczas oddychania lub autooksydacji różnych cząsteczek biologicznych) organizm ludzki wytwarza rodniki. Rodniki wytwarzane w normalnych warunkach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, ponieważ organizm posiada kilka endogennych systemów obronnych z różnymi związkami zdolnymi do utrzymania homeostazy. Zagrożenie wiąże się jednak z wolnymi rodnikami, które powstają w stanach patologicznych (np. stan zapalny) lub w wyniku narażenia na czynniki zewnętrzne (promieniowanie UV, palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, a także w wyniku nieprawidłowego odżywiania się), które przyczyniają się do powstawania wielu zmian chorobowych, takich, jak: choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, choroby układu nerwowego, miażdżyca czy choroby narządu wzroku. Skuteczną obroną przed działaniem wolnych rodników może być spożywanie pokarmów bogatych w przeciwutleniacze – substancje mające szczególne znaczenie w utrzymaniu równowagi potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, wykazujące działanie neutralizujące wobec wolnych rodników, hamujące lub opóźniające procesy utleniania. Miód jest naturalnym produktem spożywczym.

Głównym celem badań jest charakterystyka aktywności biologicznej, w tym właściwości przeciwutleniających i chemoprewencyjnych wybranych polskich miodów odmianowych z uwzględnieniem zmian w strukturze związków wywołanych procesami przetwórczymi, a także trawieniem i wchłanianiem w przewodzie pokarmowym. Badania obejmą: weryfikację pochodzenia botanicznego miodów za pomocą analizy pyłkowej i metod fizykochemicznych, symulacje trawienia i transportu transnabłonkowego, określenie całkowitej zawartości fenoli i wpływu poszczególnych związków na całkowitą aktywność antyoksydacyjną, ilościowe oznaczenia związków przeciwutleniających (polifenoli i produktów ich degradacji i reakcji), jak również ocenę właściwości bioaktywnych (antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych) z wykorzystaniem metod in vitro. Ponadto zostaną zweryfikowane synergie pomiędzy związkami przeciwutleniającymi zawartymi w miodach. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskana zostanie kompleksowa wiedza na temat właściwości chemoprewencyjnych miodu z uwzględnieniem zmian w strukturze związków przeciwutleniających wywołanych trawieniem i transportem transnabłonkowym. 

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

 

Data realizacji projektu: 01.09.2023 r. - 31.08.2026 r.

Program z którego finansowany jest projekt: OPUS Weave

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU