Projekt stawia sobie cele takie jak zarysowanie metodologii bioetyki misji kosmicznych, analizę głównych procedur biomedycznych możliwych do zastosowania w kosmosie takich jak modyfikowanie człowieka i modyfikacja genetyczna, porównanie środowiska kosmicznego ze środowiskiem ziemskim w zakresie podobieństw i różnic oraz ich implikacji moralnych, czy wreszcie rozważa dość kontrowersyjną, ale dyskutowaną w literaturze przedmiotu koncepcję biomodyfikacji moralności.

Data realizacji projektu: 11.01.2022r. - 10.02.2025r.

Program z którego finansowany jest projekt: OPUS 21

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU