Głównym celem projektu jest wypracowanie kompleksowego programu transformacji polskiego rolnictwa opartego na ścieżce rozwoju, prowadzącej do poprawy jakości życia na terenach wiejskich, wzmocnienia potencjału ekonomicznego rolnictwa, poprawy jakości żywności, minimalizacji negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz dostosowania produkcji rolnej do oczekiwań rynku.

Projekt „Program przebudowy rolnictwa w kierunku zmian strukturalnych i zasad zrównoważonego rozwoju” finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce

Seminarium Eksperckie – Program przebudowy rolnictwa w kierunku zmian strukturalnych – odbyło się 15 maja 2024r. w formie online za pośrednictwem platformy Cisco Webex w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

Data realizacji projektu: 21.12.2023 - 21.12.2025

Program z którego finansowany jest projekt: Nauka dla Społeczeństwa II

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU