Celem projektu jest opracowanie nowych programów nauczania i modułów integrujących aspekty zrównoważonego rozwoju w edukacji inżynierskiej. 

Cztery europejskie uniwersytety z Polski, Niemiec, Francji i Włoch będą współpracować przy opracowywaniu, projektowaniu nowych treści dotyczących zrównoważonego rozwoju i ich integracji w istniejących programach nauczania, także w formule wzajemnie uznawanych kursów edukacyjnych. Zwiększy to ich zdolność do współpracy w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w obszarze edukacji. W dłuższej perspektywie projekt ma wspierać mniejsze uniwersytety regionalne w istotnej roli, jaką odgrywają w transformacji społeczeństw europejskich i w budowaniu kluczowych kompetencji pracowników i inżynierów, którzy są potrzebni do radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy zasobooszczędne technologie.

Projekt SUSEE przyczyni się do tego poprzez opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie dwóch kluczowych rezultatów: (i) nowych treści edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju w kształceniu inżynierskim i technicznym, (ii) podręcznika dla wykładowców akademickich na temat tego, jak skutecznie i w atrakcyjny sposób wprowadzać tematykę zrównoważonego rozwoju w treści nauczania i efekty kształcenia w prowadzonych przez nich zajęciach.

Data realizacji projektu: 12.2023 - 11.2026

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus KA220 HED (SUSEE)

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU