Dezinformacja i fałszywe doniesienia, znane jako „fake newsy”, są coraz powszechniejsze i wpływają na sposób, w jaki ludzie interpretują codzienne wydarzenia. Fake newsy i kampanie dezinformacyjne są szczególnie problematyczne w systemach demokratycznych i toczy się coraz szersza debata na temat tego, jak zająć się tymi kwestiami bez podważania korzyści płynących z mediów cyfrowych. Instytucje edukacyjne, zwłaszcza uniwersytety, muszą nadać edukacji informacyjnej wysoki priorytet, a także uczyć krytycznego myślenia jako przyszłej umiejętności, która jest niezbędna dla demokratycznego społeczeństwa. Obecnie krytyczne myślenie nie jest wyraźnie nauczane jako kompetencja na uniwersytetach. Ma ono jednak kluczowe znaczenie dla umożliwienia i umożliwienia młodym studentom krytycznego rozważania i kwestionowania sytuacji, ludzi, koncepcji, pomysłów, stwierdzeń itp. Rozwijając krytyczne myślenie studentów, uniwersytety przygotowują ich do życia w demokratycznym społeczeństwie.

Biorąc pod uwagę te zmiany, potrzeby i wyzwania, projekt CTML ma na celu zwrócenie niezbędnej uwagi na temat krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów oraz umieszczenie go w programie szkolnictwa wyższego. Aby osiągnąć większy i trwały wpływ, kompetencje nauczycieli akademickich w zakresie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów zostaną przede wszystkim rozszerzone.

W trakcie realizacji projektu wspólnie z międzynarodowymi partnerami opracowane zostaną następujące rezultaty:

  • Otwarta wirtualna platforma, na której zostaną opublikowane wszystkie materiały kursu CT&ML.
  • Podręcznik dla nauczycieli – opis podejścia metodologicznego, które ma być zastosowane w kursie, treść kursu, jasne instrukcje i wytyczne, praktyczne porady, wskazówki, sugerowane plany lekcji, podejścia i narzędzia do oceny i ewaluacji itp. stają się częścią podręcznika.
  • Kurs krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów – opracowane zostaną programy nauczania i materiały dydaktyczne przeznaczone do nauczania krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie narzędzi cyfrowych.
  • Kompendium krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów – zawierające wiedzę teoretyczną i praktyczną, studia przypadków, artykuły, tematy dyskusji itp., które mogą być wykorzystywane przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne do celów nauczania i uczenia się.

 

 

Data realizacji projektu: 01.12.2022 - 30.11.2024

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus Plus

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU