BIP WSIiZ

Dr Ulyana Zaremba

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów WSIiZ.

Zatrudniona w uczelni od 2011 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok 2021). Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Absolwentka studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi (WSiIZ, rok 2013) oraz studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia (WSIiZ, rok 2011). Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie (2009). Wykładowca Szkoły Giełdowej oraz Trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas. Pomysłodawca i opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA  (www.accapolska.pl). Członek Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIZ w latach 2011-2021.

Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim (certyfikat Cambridge Advanced English) i ukraińskim. Pasjonuję się problematyką zarządzania płynnością finansową jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości restrukturyzacji zadłużenia na drodze sądowej.

Doradca biznesowy  i współwłaściciel w Nexdiag Sp. z o.o., w ramach której powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej (www.nexdiag.com). Współautor ekspertyz, raportów badawczych, szkoleń i warsztatów  w ramach działalności IBAF (www.ibaf.edu.pl). Jako członek zespołu otrzymała Dyplom uznania Władz Uczelni za rozwijanie współpracy międzynarodowej  (Dyplom).

 

https://orcid.org/0000-0003-3892-1983

https://www.researchgate.net/profile/Ulyana-Zaremba-2

U. Zaremba, Evolution of the Preventive Restructuring Framework in Poland [in:] Dijana Marković-Bajalović (ed.) The Reform of Legislation on Restructuring, Reorganisation and Insolvency in the light of European Tendencies, Thematic Collection of WorksFrom the International Scientific Conference 2022. PDF 

Prowadzone przedmioty:

Financial investments (prowadzone w j. angielskim),
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Podstawy finansów (prowadzone w j. polskim),
Zarządzanie finansami na lotniskach i w liniach lotniczych  (prowadzone w j. angielskim).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Udział w debacie pt. „Gospodarka w obliczu pandemii Covid-19” w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Gospodarka w obliczu pandemii Covid-19 – debata ekspertów WSIiZ

LIVE: 17:00Zapraszamy do zadawania pytań ✍ w trakcie transmisji do naszych ekspertów w komentarzach na czacie.

Opublikowany przez Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Środa, 15 kwietnia 2020

DANE KONTAKTOWE

Dr Ulyana Zaremba
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl
35-225, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. 131
tel.: 17 /866 12 11


KONSULTACJE

 

Semestr zimowy 2022/2023

Poniedziałek 15:30-17:00 

Tradycyjnie:
pokój RA131 

 

Disciplinary Spokeswoman for Students at UITM.

Researcher at the UITM in Rzeszów since 2011

In 2021, at the Faculty of Management of the University of Gdańsk, she defended her doctoral thesis entitled „Assessment of restructuring proceedings in Poland” and obtained a doctoral degree in social sciences in the discipline of management. She is a graduate of postgraduate studies „Capital Manager” in the field of Strategic Finance Management (UITM, 2013), MA studies in the field of Economics (UITM, 2011) and BA studies in the field of Journalism and Social Communication (UITM, 2009). A graduate of the one-year European Academy of Diplomacy in Warsaw (2009). She is fluent in Polish, English (Cambridge Advanced English certificate), Russian and Ukrainian.

Scientific and research works focus on the issues of liquidity management, with particular emphasis on the restructuring of indebted business entities. Content supervisor of accredited postgraduate studies in Accounting and Controlling ACCA (www.accapolska.pl).

Business advisor and co-owner of Nexdiag LLC, where innovative solutions for the automotive industry are created (www.nexdiag.com). Co-author of expert opinions, research reports, trainings and workshops as a member of IBAF (www.ibaf.edu.pl). Her work were appreciated by the university authorities for her involvement in the development of international cooperation (Diploma).

 

https://orcid.org/0000-0003-3892-1983

Research Gate  – welcome to explore 🙂

Conducted courses:

Podstawy finansów PL

Financial markets EN

Inwestycje finansowe PL

Liquidity and working capital management EN / PL

Financial management at airports and airlines EN

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – MBA

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Ulyana Zaremba PhD
Department of Economics and Finance
University of Information Technology and Management
Sucharskiego 2, 35-325 Rzeszow 
Room 131

E-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl


Office hours

Winter semester 2022/2023

Monday 15:30-17:00

On-site and online:
room RA131 / Webex (by appointment)

Welcome!

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content