Dr Ulyana Zaremba

Członek zespołu Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2011 roku.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok 2021). Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Absolwentka studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi (WSiIZ, rok 2013) oraz studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia (WSIiZ, rok 2011). Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie (2009). Wykładowca Szkoły Giełdowej oraz Trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas. Pomysłodawca i opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA  (www.accapolska.pl).

Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim (certyfikat Cambridge Advanced English), rosyjskim i ukraińskim. Pasjonuję się problematyką zarządzania płynnością finansową jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości restrukturyzacji zadłużenia na drodze sądowej.

Doradca biznesowy  i współwłaściciel w Nexdiag Sp. z o.o., w ramach której powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej (www.nexdiag.com). Współautor ekspertyz, raportów badawczych, szkoleń i warsztatów  w ramach działalności IBAF (www.ibaf.edu.pl). Jako członek zespołu otrzymała Dyplom uznania Władz Uczelni za rozwijanie współpracy międzynarodowej  (Dyplom).

 

Prowadzone przedmioty:

Financial investments (prowadzone w j. angielskim),
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Podstawy finansów (prowadzone w j. polskim),
Zarządzanie finansami na lotniskach i w liniach lotniczych  (prowadzone w j. angielskim).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Udział w debacie pt. „Gospodarka w obliczu pandemii Covid-19” w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Gospodarka w obliczu pandemii Covid-19 – debata ekspertów WSIiZ

LIVE: 17:00Zapraszamy do zadawania pytań ✍ w trakcie transmisji do naszych ekspertów w komentarzach na czacie.

Opublikowany przez Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Środa, 15 kwietnia 2020

DANE KONTAKTOWE

Dr Ulyana Zaremba
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl
35-225, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. 248
tel.: 17 /866 11 85


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Semestr zimowy 2021/2022

Piątek 15:00-16:20 

Tradycyjnie oraz online:
IBAF, pokój RA248
Webex (pokój nauczyciela)

Zapraszam 🙂

 

Researcher at the UITM in Rzeszów since 2011

In 2021, at the Faculty of Management of the University of Gdańsk, she defended her doctoral thesis entitled „Assessment of restructuring proceedings in Poland” and obtained a doctoral degree in social sciences in the discipline of management. She is a graduate of postgraduate studies „Capital Manager” in the field of Strategic Finance Management (UITM, 2013), MA studies in the field of Economics (UITM, 2011) and BA studies in the field of Journalism and Social Communication (UITM, 2009). A graduate of the one-year European Academy of Diplomacy in Warsaw (2009). She is fluent in Polish, English (Cambridge Advanced English certificate), Russian and Ukrainian.

Scientific and research works focus on the issues of liquidity management, with particular emphasis on the restructuring of indebted business entities. Content supervisor of accredited postgraduate studies in Accounting and Controlling ACCA (www.accapolska.pl).

Business advisor and co-owner of Nexdiag LLC, where innovative solutions for the automotive industry are created (www.nexdiag.com). Co-author of expert opinions, research reports, trainings and workshops as a member of IBAF (www.ibaf.edu.pl). Her work were appreciated by the university authorities for her involvement in the development of international cooperation (Diploma).

 

https://orcid.org/0000-0003-3892-1983

Research Gate  – here you will find the latest publications and ongoing research projects.

Conducted courses:

Podstawy finansów PL

Financial markets EN

Inwestycje finansowe PL

Liquidity and working capital management EN / PL

Financial management at airports and airlines EN

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – MBA

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Ulyana Zaremba PhD
Institute for Financial Research and Analyses
University of Information Technology and Management
Sucharskiego 2, 35-325 Rzeszow 
Room 248

E-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Winter semester 2021/2022

Friday 15:00-16:20 

On-site and online:
IBAF, room RA248
Webex (teacher’s room)

Welcome!

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021