BIP WSIiZ

Dr Ulyana Zaremba

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, rok 2021). Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Absolwentka studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi (WSiIZ, rok 2013) oraz studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia (WSIiZ, rok 2011). Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie (2009). Wykładowca Szkoły Giełdowej oraz Trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas. W okresie 2022-2023 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów WSIiZ. Aktualnie uczestnik studiów podyplomowych Prawo Restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim (certyfikat Cambridge Advanced English) i ukraińskim. Pasjonuję się problematyką zarządzania płynnością finansową jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości restrukturyzacji zadłużenia na drodze sądowej. Członek zespołu redakcyjnego w serwisie o orestrukturyzacji.pl

Doradca biznesowy  i współwłaściciel w Nexdiag Sp. z o.o., w ramach której powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej (www.nexdiag.com). Współautor ekspertyz, raportów badawczych, szkoleń i warsztatów  w ramach działalności IBAF (www.ibaf.edu.pl). Jako członek zespołu otrzymała Dyplom uznania Władz Uczelni za rozwijanie współpracy międzynarodowej  (Dyplom). 

 

https://orcid.org/0000-0003-3892-1983

https://www.researchgate.net/profile/Ulyana-Zaremba-2

U. Zaremba, Evolution of the Preventive Restructuring Framework in Poland [in:] Dijana Marković-Bajalović (ed.) The Reform of Legislation on Restructuring, Reorganisation and Insolvency in the light of European Tendencies, Thematic Collection of WorksFrom the International Scientific Conference 2022. PDF 

Prowadzone przedmioty:

Financial investments (prowadzone w j. angielskim),
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa (prowadzone w j. angielskim i w j. polskim),
Podstawy finansów (prowadzone w j. polskim i j. angielskim),
Zarządzanie finansami na lotniskach i w liniach lotniczych  (prowadzone w j. angielskim).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Udział w debacie pt. „Gospodarka w obliczu pandemii Covid-19” w dniu 15 kwietnia 2020 r.

https://www.facebook.com/WSIiZwRzeszowie/videos/536264470654851/

DANE KONTAKTOWE

Dr Ulyana Zaremba
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl
35-225, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. 131
tel.: 17 /866 12 11


KONSULTACJE

 

Semestr letni 2023/2024

Czwartek 10:30-12:00 

Tradycyjnie:
pokój RA131 

 

Researcher at the UITM in Rzeszów since 2011

In 2021, at the Faculty of Management of the University of Gdańsk, she defended her doctoral thesis entitled „Assessment of restructuring proceedings in Poland” and obtained a doctoral degree in social sciences in the discipline of management. She is a graduate of postgraduate studies „Capital Manager” in the field of Strategic Finance Management (UITM, 2013), MA studies in the field of Economics (UITM, 2011) and BA studies in the field of Journalism and Social Communication (UITM, 2009). A graduate of the one-year European Academy of Diplomacy in Warsaw (2009). She is fluent in Polish, English (Cambridge Advanced English certificate), Russian and Ukrainian.

Scientific and research works focus on the issues of liquidity management, with particular emphasis on the restructuring of indebted business entities. Member of the editorial team on the website: orestrukturyzacji.pl

Business advisor and co-owner of Nexdiag LLC, where innovative solutions for the automotive industry are created (www.nexdiag.com). Co-author of expert opinions, research reports, trainings and workshops as a member of IBAF (www.ibaf.edu.pl). Her work were appreciated by the university authorities for her involvement in the development of international cooperation (Diploma).

 

https://orcid.org/0000-0003-3892-1983

Research Gate  – welcome to explore 🙂

U. Zaremba, Restrukturyzacja sądowa a upadłość przedsiębiorstw w Polsce. Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, 2021, ISBN: 978-83-66551-25-1, 367 stron. Link 

Conducted courses:

Fundamental of finance PL | EN

Financial markets EN

Financial investements PL | EN

Liquidity and working capital management EN / PL

Financial management at airports and airlines EN

Corporate financial management – MBA

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Ulyana Zaremba PhD
Department of Economics and Finance
University of Information Technology and Management
Sucharskiego 2, 35-325 Rzeszow 
Room 131

E-mail: uzaremba@wsiz.edu.pl


Office hours

Summer semester 2023/2024

Thursday 10:30-12:00

On-site and online:
room RA131 / Webex (by appointment)

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content