BIP WSIiZ

Dr Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania.

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, rok 2006), magister ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Bankowość, rok 1998), absolwentka Studium Pedagogiki i Psychologii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (lata 1996-1998).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansjalizacji, bankowości, nowych regulacji finansowych i ich ekonomicznych skutków, rynku kredytów bankowych i instytucji pożyczkowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ekonomia, bankowość i zarządzanie finansami.

W latach 2017-2019 Prodziekan Kierunków: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, w latach 2017-2019 Kierownik Katedry Finansów, od 2017 roku koordynator Szkoły Giełdowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, natomiast od 2016 roku kierownik Laboratorium Finansowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektywnych Technologiach Informatycznych).

W latach 2015-2019 przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. W roku 2018 kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura1. W latach 2013-2014 członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Innofund. W latach 2006-2008 doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

Prywatnie miłośniczka podróży i książek.

 

 

I. Opublikowane monografie naukowe

 • Gemzik-Salwach, A. (2023). Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa. ISBN 978-83-208-2541-1, e-ISBN 978-83-208-2543-5.
 • Opolski, K., Gemzik-Salwach, A., Dwórznik, , Podleśna, M., Wais, K., Zapadka, P. (2015). Sektor shadow banking w Polsce. CeDeWu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Warszawa-Rzeszów. ISBN 978-83-7556-687-1, EAN 9788375566871.

II. Opublikowane artykuły w czasopismach naukowych

 1. Gemzik-Salwach, A., Opolski, K. (2021). A Word From the Editors: Humanism in the Economy. Introduction to the Special Issue “Humanistic Economy”. „Studia Humana” 10(2), 1-2. ISSN 2299-0518.
 2. Gemzik-Salwach, A. (2020). Institutional Analysis of Banks and Personal Loan Companies: Lesson from Poland. „Journal of Economic Issues” 54(1), 142-163. DOI: 10.1080/00213624.2020.1720570. ISSN: 0021-3624 Online ISSN: 1946-326X.
 3. Braja, M., Gemzik-Salwach, A. (2020). Competitiveness of High-tech Exports in the EU Countries. „Journal of International Studies” 13(1), 359-372. DOI:10.14254/2071-8330.2020/13-1/23.
 4. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2020). Cryptocurrencies as a Subject of Financial Investments. Risk Analysis and Potential Benefits on the Example of Bitcoin. „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 19 (2), 15-23. ISSN 1644-0757; e-ISSN 2450-047X.
 5. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2019). Startups Financing in Poland. „Humanities and Social Sciences” 26 (3), 29-38. https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.24.
 6. Braja, M., Gemzik-Salwach, A. (2019). Competitiveness of High-tech Sectors in the European Union: A Comparative Study. „Journal of International Studies” 12(2), 213-227. DOI:10.14254/2071-8330.2019/12-2/13.
 7. Szocik, K., Gemzik-Salwach, A., Cywiński, Ł., Inglot-Brzęk, E. (2018). Fashion Effects: Self-Limitations of the Free Will Caused by Degeneration of the Free Market. „Ekonomska istrazivanja – Economic Research” 31(1), 2100-2115.
 8. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2018). Financialization in the Regional Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon. „Central European Economic Journal” 5(1), 56-66. DOI:10.1515/ceej-2018-0008.
 9. Gemzik-Salwach, A., Kurzępa-Dedo, K. (2018). Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1). „Humanities and Social Sciences” 25(2), 149-172. DOI: 10.7862/rz.2018.hss.26.
 10. Gemzik-Salwach, A., Kurzępa-Dedo, K. (2018). Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2). „Humanities and Social Sciences” 25(3), 71-183. DOI: 10.7862/rz.2018.hss.46.
 11. Gemzik-Salwach, A., (2017). Essay: Reflections on Vercelli’s Conceptualization of Financialization. „Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 13(2) I-III. ISSN 1734-039X.
 12. Opolski, K., Gemzik-Salwach, A. (2016). Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+. „Bezpieczny Bank” 2(63), 90-118. ISSN 1429-2939.
 13. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2015). Zadłużenie gospodarstw domowych jako pochodna ich dochodu. „Modern Management Review” 3(22), 47-57. DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.34.
 14. Gemzik-Salwach, A. (2015). Zaufanie do instytucji parabankowych w Polsce. „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 9(788), 50-61. ISSN 0860-6846.
 15. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2015). Macroeconomic consequences of new prudential regulation in the banking sector. „Modern Management Review” 1, 117-130. DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.9.
 16. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2014). Ocena potencjału rozwojowego firm start-up. „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 12, 108-119. ISSN 0860-6846.
 17. Gemzik-Salwach, A. (2014). Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2, 99-109. ISSN 0208-6018.
 18. Gemzik-Salwach, A. (2014). Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2, 111-122. ISSN 0208-6018.
 19. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2014). Wykorzystanie metody DEA do analizy efektywności zarządzania ryzykiem w wybranych bankach. „Humanities and Social Sciences” 21(2), 71-80. DOI:10.7862/rz.2014.hss.17.
 20. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2013). Estimating Value at Risk for Interest Rate Risk Using the Variance Covariance Method. „Journal of Modern Education and Management” 1, 4-15.
 21. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2013). Rynek pierwszych ofert sprzedaży akcji na NewConnect – wybrane zagadnienia. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia” 47, 177-185. ISSN 0459-9586.
 22. Gemzik-Salwach, A. (2013). Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 30, 354-364. ISSN 1898-5084.
 23. Gemzik-Salwach, A. (2012). The Use of a Value at Risk Measure for the Analysis of Bank Interest Margins. „Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 8(4), 15-29. ISSN 1734-039X.
 24. Gemzik-Salwach, A. (2012). Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 46(4), 199-210. ISSN 0459-9586.
 25. Gemzik-Salwach, A. (2012). Review of Current Trends in Shaping Financial Knowledge. „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 1(8), 102-107.
 26. Gemzik-Salwach, A. (2010). Kształtowanie się marż odsetkowych banków. „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 6, numer specjalny, 57-65. ISSN 1734-039X.
 27. Gemzik-Salwach, A. (2010). Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejście analityczne i krytyczne. „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2(6), 40-52. ISSN 1734-039X.
 28. Gemzik-Salwach, A. (2009). Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych. „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 3. Wydanie Specjalne, 89-103. ISSN 1734-039X.
 29. Gemzik-Salwach, A. (2005). Zastosowanie metody Value at Risk w kalkulacji wyniku odsetkowego banku. „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 4, 1-7. ISSN 1734-039X.
 30. Gemzik-Salwach, A., Perz P. (2004). Problem szacowania ryzyka stopy procentowej w VaR. „Rynek Terminowy” 1, 113-119. ISSN15 08-972X.
 31. Gemzik-Salwach, A., Perz P. (2004). Zastosowanie metody Value at Risk do pomiaru ryzyka w banku komercyjnym. „Zamojskie Materiały i Studia” 5(3), 89-100. ISBN: 211-36.
 32. Gemzik-Salwach, A. (2003). Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 11, 54-62. ISSN 0860-6846.
 33. Gemzik-Salwach, A. (2002). Pomiar ryzyka rynkowego – metoda wartości ryzykowanej. „Ekonomia” 8, 118-130. ISSN 0137-3056.
 34. Gemzik-Salwach, A. (1999). Bank jako pośrednik na rynku średnio- i długoterminowych papierów wartościowych. „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” 3(6), 97-106. ISSN 1429-5237.
 35. Gemzik-Salwach, A. (1998). Transakcje Forward Rate Agreement – FRA. „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” 2(3),

 

III. Redakcje naukowe monografii

 1. Gemzik-Salwach, A., Opolski K. (red.). (2020). Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Warszawa-Rzeszów. ISBN CeDeWu 978-83-8102-386-3, EAN CeDeWu 9788381023863, ISBN WSIiZ Rzeszów: 978-83-66551-16-9, EAN WSIiZ 9788366551169.
 2. Gemzik-Salwach, A., Opolski K. (red.). (2017). Financialization and the Economy. Routledge. ISBN 9780367250966.
 3. Gemzik-Salwach, A. (red.). (2017). Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona. CeDeWu. Warszawa.
 4. Gemzik-Salwach, A., Opolski, K. (red.). (2016). Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. CeDeWu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Warszawa-Rzeszów. ISBN 978-83-7556-841-7, EAN 9788375568417.

 

IV. Opublikowane rozdziały w monografiach naukowych

 1. Opolski, K., Gemzik-Salwach, A., Podgórska, J. (2021). Finansjalizacja opieki zdrowotnej w dobie COVID-19. [W:] Opolski, K., Opolska, Z., Zdrojewski, T. (red.). „Antynomie systemu ochrony zdrowia”. Polska Akademia Nauk. Warszawa, 209-216. ISBN 978-83-66847-10-1, DOI 10.24425/138873
 2. Gemzik-Salwach, A. (2017). Istota i cechy instytucji pożyczkowych. [W:] Gemzik-Salwach, A. (red.). „Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona”. CeDeWu. Warszawa, 13-24. ISBN 978-83-7556-855-4, EAN 9788375568554.
 3. Gemzik-Salwach, A. (2017). Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz determinanty wyboru przez nich oferty. [W:] Gemzik-Salwach, A. (red.). „Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona”. CeDeWu, Warszawa, 63-82. ISBN 978-83-7556-855-4, EAN 9788375568554.
 4. Gemzik-Salwach, A. (2017). Financialization and Going into Debt of Households in Poland. [W:] Gemzik-Salwach, A., Opolski K. (red.). „Financialization and the Economy”. London, 150-165. ISBN 9780367250966.
 5. Gemzik-Salwach, A., Opolski, K. (2016). Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki. [W:] Gemzik-Salwach, A., Opolski, K. (red.). „Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”. CeDeWu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Warszawa-Rzeszów, 13-26. ISBN 978-83-7556-841-7, EAN 9788375568417.
 6. Gemzik-Salwach, A. (2012). The Sources of Financing the Social Economy Objects. [W:] Wołowiec, T., Ismailova, D., Rogozińska-Mitrut J. (red.). „New Trends in Social Policy and Welfare Economy”. Wydawnictwo Merkjuri-Podila. Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev. Kijev. 137-152.
 7. Gemzik-Salwach, A. (2012). Cooperative Banks as Objects of Social Economy. [W:] Wołowiec, T., Ismailova, D., Rogozińska-Mitrut J. (red.). „New Trends in Social Policy and Welfare Economy”. Wydawnictwo Merkjuri-Podila. Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev. Kijev, 120-136.
 8. Gemzik-Salwach, A. (2012). Mechanizmy ograniczania ryzyka finansowego w Bazylei III. [W:] Filip, P., Grzebyk, M. (red.). „Nowoczesne koncepcje finansowania działalności gospodarczej”. Internetowa Promocja Nauki. Seria Nauka dla gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 189-208.
 9. Gemzik-Salwach, A. (2012). Ryzyko pod kontrolą – analiza zdolności kredytowej spółki. [W:] Cichocka, I. (red.). „Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”. Tom II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 35-148.
 10. Gemzik-Salwach, A. (2012). Konferencja naukowa. [W:] Cichocka, I. (red.). „Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”. Tom II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 461-467.
 11. Gemzik-Salwach, A. (2012). Energia słoneczna – czy to się opłaca? [W:] Cichocka, I. (red.). „Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”. Tom II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 65-73.
 12. Gemzik-Salwach, A. (2011). Przegląd aktualnych trendów w zakresie kształtowania wiedzy finansowej. [W:] Skica, T. (red.). „Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego”. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 13-20. ISBN 978-83-60583-80-7.
 13. Gemzik-Salwach, A. (2010). Strategie public relations w bankach w dobie kryzysu finansowego. [W:] Tworzydło, D., Chmielewski, Z. (red.).
 14. „Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem”. Konsorcjum Akademickie. Kraków– Rzeszów – Zamość, 55-66.
 15. Gemzik-Salwach, A. (2009). Główne obszary ryzyka bankowego w kontekście obecnego kryzysu finansowego. [W:] Piotrowska-Piątek, A., Ruczkowski, P. (red.). „Wyzwania w systemie bankowym w XXI wiek”’. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Kielce, 117-13.
 16. Gemzik-Salwach, , Perz, P. (2004). Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie – wybrane problemy. [W:] Turyna, J., Szczęsny, W. (red.). „Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych”. Difin. Warszawa, 442-453.
 17. Gemzik-Salwach, A., Perz, P. (2004). Management of Operational Risk under a New Basel Accord. [W:] „Financi systemy kandidatskych zemi po vstupu do Evropske Unie”. Masarykowa Univerzita w Brnie. Brno.
 18. Gemzik-Salwach, A. (2004). Pozorny dobrobyt?! – rachunek dochodu narodowego w Polsce. [W:] Kozina, A. (red.). „Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych”. T. 2., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 47-54. ISBN: 838765857X.
 19. Gemzik-Salwach, A. (2004). Węzeł gordyjski – polityka monetarna w Polsce. Kozina, A. (red.). „Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych”. T. 2., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 65-76. ISBN: 838765857X.
 20. Gemzik-Salwach, A. (2003). Metody szacowania zmienności jako element oceny profilu ryzyka. [W:] „Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce”. Tom I. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 130-137.
 21. Gemzik-Salwach, A. (2003). Zastosowanie metody Value at Risk w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym. [W:] Dębniewska, M. (red.). „Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość.” Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 444-453.
 22. Gemzik-Salwach, A. (2002). Risk Management – Value at Risk. Ekonomicka Univerzita v Bratislav.. Podnikovohospodarska Fakulta v Kosicach. Zbornik z medzinarodnej konferencie „Ekonomika firem 2002”, 96-100.
 23. Gemzik-Salwach, A. (2001). Transakcje zamiany stóp procentowych – konstrukcja i zastosowanie. [W:] „Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku”. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rzeszów-Polańczyk, 09-116.
 24. Gemzik-Salwach, A. (2002). Sprawozdawczość bankowa w zarządzaniu ryzykiem finansowym. [W:] Nowak, E., Kaszuba-Perz, A. (red.). „Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości”. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów, 231-238. ISBN 8387658383.

 

V. Prezentacje podczas krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych

 1. Gemzik-Salwach, A. (2018). The Relationship Between the Development of the Financial Sector and Economic Growth. A Regional Approach. 7th International Conference on Business and Economic Development (ICBED). Nowy Jork, Stany Zjednoczone.
 2. Gemzik-Salwach, A. (2018). Impact of Financialization on the Economic Growth of the Regions of the Countries. An Attempt to Measure the Phenomenon. 5th Global Conference on Economic Geography 2018 (Gceg 2018). Kolonia, Niemcy.
 3. Gemzik-Salwach, A. (2016). Future of Finance. Final Event „Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development”. Leeds University Business School. Bruksela, Belgia. – przewodniczenie sesji planarnej na zaproszenie Leeds University Business School w Wielkiej Brytanii.
 4. Gemzik-Salwach, A. (2015). UITM’s Experience of Distance Learning – Case Study of Poland. „A New Generation of Education in Europe: From Distance Learning to Virtual Mobility”. Yasar University. Izmir, Turcja.
 5. Perz, P., Gemzik-Salwach, A. (2019). The State of P2P Lending. In Search for Valid Business Model. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów.
 6. Opolski, K., Gemzik-Salwach, A. (2019). „Etykalizacja” finansjalizacji. Neoliberalizm i populizm. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów.
 7. Gemzik-Salwach, A. (2019). Przemiany rynków finansowych w świetle finansjalizacji. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów. – przewodniczenie sesji panelowej.
 8. Gemzik-Salwach, A. (2019). Presentation of the issues of the conference. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów. – prezentacja programu konferencji.
 9. Gemzik-Salwach, A. (2018). Ustawa antylichwiarska jako przykład innowacji finansowej w obszarze regulacji prawnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innovative Economy. The Role of Economic Policy.” Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
 10. Gemzik-Salwach, A. (2018). Innowacyjność przedsiębiorstw i metody zarządzania innowacyjnością. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innovative Economy. The Role of Economic Policy.” Uniwersytet Warszawski. Warszawa. – przewodniczenie sesji panelowej na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Opolski, K., Gemzik-Salwach, A. (2017). Rozwój gospodarczy i społeczny w warunkach finansjalizacji. Antynomie finansjalizacji. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów.
 12. Gemzik-Salwach, A. (2017). Finansjalizacja a procesy finansowe i gospodarcze. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów. – przewodniczenie sesji panelowej.
 13. Gemzik-Salwach, A. (2017). The end of the conference. Conclusions. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów – wygłoszenie podsumowania konferencji.
 14. Gemzik-Salwach, A. (2015). Finansjalizacja a zadłużanie się gospodarstw domowych w Polsce. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów.
 15. Gemzik-Salwach, A. (2015). Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski. Rzeszów. – przewodniczenie sesji panelowej.
 16. Gemzik-Salwach, A. (2010). Strategie public relations w bankach w dobie kryzysu finansowego. IX Kongres „Public Relations”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 17. Gemzik-Salwach A., Perz, P. (2004). Management of Operational Risk Under New Basel Accord, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa – Financi systemy kandidatskych zemi po vstupu do Evropske Unie. Masarykova Univerzita w Brnie. Brno.
 18. Gemzik-Salwach, A. (2003). Zastosowanie metody Value at Risk w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym. Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn.
 19. Gemzik-Salwach, A. (2003). Metody szacowania zmienności jako element oceny profilu ryzyka. Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok.
 20. Gemzik-Salwach, A. (2002). Risk Management – Value at Risk. Ekonomika firem 2002. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Kosice.
 21. Gemzik-Salwach, A. (2002). Sprawozdawczość bankowa w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rzeszów.
 22. Gemzik-Salwach A. (20021). Transakcje zamiany stóp procentowych – konstrukcja i zastosowanie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku”. Politechnika Rzeszowska. Rzeszów-Polańczyk.
 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy finansów, Finanse międzynarodowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Bankowość

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

 1. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny, Serwis NBP „Obserwator Finansowy”, 17.09.2016
 2. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, 500+ szansą dla rodzin, „Rzeczpospolita”, 19.09.2016
 3. A. Gemzik-Salwach, Podatek od transakcji finansowych, 2.04.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2236
 4. A. Gemzik-Salwach, Ile można straszyć Grecją?, 28.05.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2822
 5. A. Gemzik-Salwach, Banki a kryzys finansów publicznych, 29.10.2012, http://gpwmedia.pl/blog/4597
 6. A. Gemzik-Salwach, Bazylea III i jej skutki, 2.07.2012, http://gpwmedia.pl/blog/3268
 7. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Zysk ale nie za każdą cenę, „Gazeta Bankowa” 2004, 46, 12-13

DANE KONTAKTOWE

Dr Agata Gemzik-Salwach
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: agemzik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA20
tel.: 017 /866 14 88


KONSULTACJE

środy, godz. 11.30-13.00, p. RA20

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content