BIP WSIiZ

Mgr Tomasz Pisarek

Wykładowca w Katedrze Ekonomii.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2002 roku.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (2002). Laureat konkursu Marketplace Global Competition.

Zainteresowania zawodowe: gry decyzyjne, gry kierownicze, prognozowanie i symulacje w ekonomii, grywalizacja, aktywizujące metody dydaktyczne.

W latach 2000-2002 asystent stażysta WSIiZ w Rzeszowie, 2003 – asystent w Zakładzie Technologii Kształcenia, 2004-2014 – asystent w Katedrze Metod Ilościowych w Ekonomii, do roku 2016 kierownik Zespołu Analitycznego. Obecnie starszy wykładowca, analityk w Zespole Analiz i Badań Edukacyjnych, Członek Zespołu ds. Gier Decyzyjnych, pracownik Katedry Ekonomii.

Uczestnik wielu warsztatów oraz rozgrywek ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu gier decyzyjnych. Współorganizator i koordynator konkursów z zakresu zarządzania firmą skierowanych do młodzieży ze szkół licealnych. Opiekun zespołów studenckich biorących udział w rozgrywkach z gier kierowniczych. Autor gier kierowniczych Hotel-ik, Wirtualna Klinika, Wirtualny Oddział, Wirtualny Salon Piękności, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne i wielu innych.

Opiekun merytoryczny zespołów będących finalistami ogólnopolskiego konkursu Marketplace oraz zespołu będącego zwycięzcą międzynarodowego konkursu Marketplace Global Competition.

 

 1. Pisarek T., Cena pieniądza, [w] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych red. Andrzeja Kozina, Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004
 2. Pisarek T., Analiza atrakcyjności turystycznej i jej determinant w aspekcie przestrzennym na przykładzie województwa podkarpackiego; [w] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 2007,
 3. Pisarek T, Słodziński T. Zastosowanie modelu wzajemnych oddziaływań oraz wybranych metod taksonomicznych w analizie popytu na usługi hotelarskie, [w] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, WUWG Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2007
 4. Pisarek T. Zastosowanie modeli nieliniowych w analizie popytu na usługi noclegowe i jego determinant na przykładzie gmin nadmorskich, [w] II Konferencja Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 2007
 5. Pisarek T. Analiza podaży usług hotelarskich w regionach Polski, [w] III Konferencja Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 2008
 6. Cięciwa Z., Pisarek T. Wielowymiarowe punkty zwrotne dla wybranych cech opisujących regiony Polski, referat wygłoszony na Konferencji naukowej pt. „Stymulowanie rozwoju regionów Polski południowej ” organizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 16-17 czerwca 2008 
 7. Pisarek T., Kruk W., Pitura W. Gra Kierownicza jako narzędzie edukacyjne w kształceniu przyszłej kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej referat wygłoszony na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego ” organizowanej przez: Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Instytut Fizjoterapii 11-13 września 2008  
 8. Pisarek T. Oferta dla NFZ [w:] Izabela Cichocka (red.) Case study. Materialy dydaktyczne dla studentow,. T. 1. Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2012 str. 201-224
 9. Pisarek T. Nakarmić chorego [w:] Izabela Cichocka (red.) Case study. Materialy dydaktyczne dla studentow,. T. 1. Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2012 str. 225-232
 10. Tomasz Pisarek „Gorączka złota” [w:] Izabela Cichocka (red.) Case study. Materialy dydaktyczne dla studentow,. T. 2. Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2012 str. 149-152
 11. A. Pisarek T. Pisarek, Wizerunek promowany Rzeszowa a wizerunek postrzegany przez jego mieszkańców, Marka i promocja jednostek terytorialnych.[w] Dylematy i wyzwania współczesności, Uniwersytet Rzeszowski, 2013, str. 257-292,

Prowadzone przedmioty:

Statystyka, Podstawy Statystyki, Gra decyzyjna- zarządzanie przedsiębiorstwem, Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem II, Statystyka w dietetyce, Gra decyzyjna – menedżer salonu urody, Marketplace – gra symulacyjna, Gra decyzyjna – zarządzanie szpitalem, Gra kierownicza, Statystyka i komputerowa analiza danych

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Tomasz Pisarek
Katedra Ekonomii i Finansów
Zespół Analityczny
e- mail: tpisarek@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 245
Tel 17 /866 11 87

 


KONSULTACJE

 

Konsultacje odbywają się w środy od godz. 17.05  lub w innym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym.

Konsultacje są online i dostępne są pod linkiem https://wsiz.webex.com/meet/tpisarek 

Jeżeli ktoś chce zarezerwować spotkanie na konsultacjach może to uczynić wysyłając maila ( tpisarek@wsiz.edu.pl ) .

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content