BIP WSIiZ

Dr Krzysztof Błędowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii i Finansów WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Krzysztof Błędowski jest adiunktem wizytującym w departamencie ekonomii i finansów WSiZ. Ma ponad 30 lat doświadczenia w transformacji gospodarczej, finansach i polityce przemysłowej.

W ramach pracy dydaktycznej na WSiZ wykłada ekonomię menedżerską, finanse międzynarodowe i handel zagraniczny. Jego uprzednie stanowisko pracy to Senior Council Director oraz Ekonomista w Manufacturers Alliance, firmie badawczej i konsultingowej w Arlington (Virginia, USA). Wcześniej, Dr. Błędowski pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie nad krajami Afryki oraz w Europie centralnej w instytucjach finansowych.

Regularne kursowanie między Polską, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą jest wynikiem świadomego wyboru, któremu przyświeca łączenie pasji z życiem zawodowym.

Krzysztof Błędowski posiada dyplom magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (SGH), dyplom magistra ekonomii w Boston College i dyplom doktora nauk ekonomicznych w Londyńskim Uniwersytecie na Obczyźnie.

 

  1. „Kto lepiej wspiera nowe paliwo z OZE: Unia czy Stany Zjednoczone?”, Towarzystwo Ekonomistów Polskich
  2. „Will Macron’s Vision for European Defense Gain Traction?”, Carnegie Europe
  3. „Can Europe Defend Democracy?”, Carnegie Europe
  4. “The Transatlantic Trade and Investment Partnership – a View from America’s Trenches”, International Journal of Management and Economics, No. 14, April-June, pp. 7-29, 2014.
  5. “Rwanda: Agricultural Strategy as Part of a Poverty Reduction Program”, Rwanda Selected Issues Papers, IMF: September, pp. 7-35, 2004.
  6. “Wpływ wprowadzenia euro na kraje Europy Środkowej” (“The Impact of the Euro’s Introduction on Central European Economies”) in Zeszyty Naukowe 7, Kolegium Gospodarki Światowej, Warsaw School of Economics, Warsaw: SGH Press, pp. 126-139, 1999.
  7. “Inwestorzy instytucjonalni – ocena krytyczna” (“Institutional Investors – A Critical Note”) in Waldemar Frąckowiak (ed.), Rozwój rynku kapitałowego w Polsce a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw (Capital Market Development vs. Restructuring and Privatization in Poland), Poznań: W Frąckowiak i partnerzy, pp. 85-88, 1996.
  8. “Fundusze Powiernicze w Polsce” (“Mutual Funds in Poland”) in Alan Lavine, Wszystko o Funduszach Powierniczych (Getting Started in Mutual Funds), Warsaw: WIG Press, pp. 141-149, 1996.
  9. “Politics and Polish Capital: Impediments to Growth”, World Policy Journal, Fall XII (3) pp. 118-123, 1995.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Krzysztof Błędowski
Katedra Ekonomii i Finansów 
email: kbledowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA131
tel.: 017/ 866 11 34


KONSULTACJE

Po uprzednim umówieniu się. Konsultacje offline w pokoju RA131 oraz online za pośrednictwem platformy Webex.

 

Researcher at the UITM in Rzeszów since 2022

Krzysztof Błędowski is a visiting adjunct professor of economics and finance. His 30+ years of experience span transition economics, finance, and industrial policy.

At WSiZ his teaching duties include Managerial Economics, International Finance, and International Economics. Before joining WSiZ, Dr. Błędowski served as Senior Council Director and Economist at Manufacturers Alliance, a policy research forum in Arlington, Virginia. Prior appointments included work at the International Monetary Fund in Washington on Africa and a decade spent in financial institutions of Central Europe.

His work-life balance calls for spending time on a rotating basis in Poland, the United States, and Canada.

Krzysztof Błędowski holds a MA in international economics from the Warsaw School of Economics (SGH), a MA in economics from Boston College, and a PhD in economics from the Polish University London.

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr Krzysztof Błędowski
Department of Economics and Finance
email: kbledowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA131
tel.: 017/ 86-61-134


Office hours

By appointment. Offline consultations in room RA131 and online via the Webex platform.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content