Aktualności

Aktualności

——Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

Informujemy, iż zapisy na rok akademicki 2020/21 rozpoczną się 24 września i potrwają do 12 października 2020 r.

W tym okresie dyżury Sekretariatu prowadzone będą w następujących terminach:
– poniedziałki 15.00-17.00
– wtorki 10.00-12.00
– środy 15.00-17.00
– czwartki  10.00-12.00
– piątki 12.00-14.00
(godziny pracy Sekretariatu mogą zmienić się po 12.10!).

/Zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni, mającymi na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem, prosimy o  kontakt mailowy (akademia50@wsiz.edu.pl) i telefoniczny (w godzinach dyżurów – 17 866 12 78) we wszystkich sprawach niewymagających osobistej obecności. W pozostałych sprawach rekomendujemy wcześniejsze umawianie wizyty w Sekretariacie, aby ograniczyć czas kontaktu osobistego do niezbędnego minimum/.

W przypadku osób, które były naszymi słuchaczami w ubiegłym roku/latach, prosimy tylko o wpłatę opłaty członkowskiej oraz przesłanie dowodu wpłaty lub informację (telefoniczną/mailową), że chcecie Państwo kontynuować członkostwo. Opłaty w tym roku akademickim wynoszą: składka członkowska 45 zł/semestr lub 90 zł/rok. Wpłaty prosimy dokonywać na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628   (w tytule  KONIECZNIE „Akademia 50+ rekrutacja”).

W przypadku osób zapisujących się po raz pierwszy, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (dostępnego tu: formularz rekrut_akademia 50_2020_21), opłacenie składki członkowskiej (45 zł/semestr lub 90 zł/rok) oraz jednorazowej opłaty wpisowej (20 zł). Wpłat prosimy dokonywać na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628   (w tytule  KONIECZNIE „Akademia 50+ rekrutacja”). Ze względów epidemicznych prosimy, w miarę możliwości, o przekazanie dokumentów mailowo:  przesłanie skanu wypełnionego formularza  oraz dowodu wpłaty na adres akademia50@wsiz.edu.pl . W przypadku chęci wyrobienia legitymacji prosimy o dołączenie skanu zdjęcia. Jeśli z jakiegoś powodu dokumenty muszą zostać dostarczone do Sekretariatu osobiście, prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze umówienie wizyty tak by uniknąć tłoku przy wejściu.

—–

SEKRETARIAT AKADEMII 50+ – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • W Sekretariacie jednocześnie może przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Każda osoba wchodząca do Sekretariatu jest zobowiązana do zasłonięcia ust oraz nosa przy pomocy maseczki, a w przypadku przeciwwskazania do jej używania – przyłbicy, oraz zdezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu powyżej 60%
  • Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w Uczelni oraz o stanie zdrowia (dostępne przy wejściu na Uczelnię)
  • Należy korzystać z własnych przyborów do pisania
  • Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 1,5 metra)
  • Rekomendujemy kontakt mailowy (akademia50@wsiz.edu.pl) i telefoniczny (w godzinach dyżurów – 17 866 12 78). W sprawach wymagających osobistej obecności prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Sekretariacie, aby ograniczyć czas kontaktu osobistego do niezbędnego minimum.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

 

——————-

Aktualności

Od maja 2019 r. realizujemy projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferuje on możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach skierowanych do osób powyżej 50. roku życia.
Dokumenty rekrutacyjne i informacje w zakładce “Projekt Uczelnia dla III wieku”

————————————————————————————————–

 

Aktualności

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020