BIP WSIiZ
Aviation Management Club

Aviation Management Club

Kim jesteśmy?

Aviation Management Club ma na celu podejmowanie wspólnych działań pod kątem pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w lotnictwie oraz pokrewnych dziedzin naukowych.

 

Czym się zajmujemy?

W ramach działalności planowane jest zrealizowanie kilku celów, w tym m.in. udziały w konferencjach naukowych, organizację wykładów otwartych, nawiązywanie kontaktów ze specjalistami z branży lotniczej oraz prowadzenie kanału Discord dla  członków klubu, gdzie będą otrzymywać informacje na temat nowości z lotnictwa, informacje odnośnie konferencji oraz brać udział w konkursach.

 


 

Who are we?

Aviation Management Club aims to undertake joint activities in order to deepen our knowledge in the field of aviation management and related scientific fields.

 

What do we do?

As part of the activities, we plan to achieve several goals, including, but not limited to: participation in scientific conferences, organization of open lectures, establishing contacts with specialists in the aviation industry and running a Discord channel for club members, where they will receive information on aviation news and conferences as well as take part in competitions.

 

Aviation Management Club

Aviation Management Club

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content